Nimitysuutinen

Annika Heino on nimitetty assistentiksi Triuvare Oy:ssä 22.2.2016 alkaen. Heinon työnkuva on sekoitus myyntiassistentin, taloushallinnon assistentin, johdon assistentin sekä yleisen assistentin toimenkuvia. Heino on koulutukseltaan matkailun restonomi ja aiemmin hän on työskennellyt toimistosihteerinä ja henkilöstöassistenttina GBTIMES Oy:n palveluksessa.

Annika Heino-Kasvokuva_jpg


IT-palveluiden hankinta ja ostaminen ovat organisaatioille hankkeita, joilla voidaan saavuttaa kaivatun huolettomuuden lisäksi suoria kustannussäästöjä.Teimme tarjouspyyntöpohjan helpottamaan IT-palveluntarjoajien vertailua. IT-palveluiden kilpailutuksissa valintaa ohjaa usein palvelukokonaisuuden hinta, mutta palvelukokonaisuuksissa on myös laajoja sisällöllisiä eroja, joiden vertailu voi olla haastavampaa.