Jasper Oy: Vuosia häirinneet Lemonsoft-ongelmat ratkesivat

Ylöjärvellä toimivalla auto- ja teollisuusalan tukkukaupalla Jasper Oy:llä käytössä oleva Lemonsoft-toiminnanohjausjärjestelmä oli hidastellut jo vuosia. Järjestelmä toimi jähmeästi, kun asiakkaista tai laskuista tehtiin hakuja, mikä hidasti tilausten käsittelyä ja laskutusta. Ongelmista oltiin yhteydessä sekä Lemonsoftiin että tilausjärjestelmän toimittajaan, mutta niitä ei saatu ratkaistua.

Vuoden 2018 päivityksen myötä tilanne paheni entisestään. Rajapinnat tilaustenkäsittelyjonon ja Lemonsoftin välillä muuttuivat todella hitaiksi. Lopulta tilanne oli niin paha, että yhden ihmisen tehtäviä joutui hoitamaan kaksi ja hidastelu vaikutti jo siihen, miten tilauksia saatiin toimitettua asiakkaille. Siinä vaiheessa Jasperilta oltiin yhteydessä Triuvareen.

– Arvostimme erityisesti sitä, miten Triuvarella suhtauduttiin asiaan. Tämä oli meille tärkeä juttu, jota Triuvarella lähdettiin selvittämään heti. Olemme normaalisti tottuneet siihen, että palveluntarjoajilta ei saa apua eikä edes kuittausta siitä, että palvelupyyntöömme reagoidaan. Triuvaren Sakari Jokinen selvitti ongelmaa todella perusteellisesti ja sitkeästi myös ilta-aikaan. Sakari oli todella aktiivisesti yhteyksissä meihin päin ja pyysi meiltä apuja aina tarvitessaan, kertoo Jasper Oy:ssä päällikkönä toimiva Sami Lehto.

Ongelma ratkesi lopulta SQL:n suorituskykyasetuksien määrittämisellä. Vianselvityksen jälkeen päätettiin, että SQL päivitetään Lemonsoftin vaatimaan versioon, mutta valmisteluvaiheessa tehty SQL:n asetusten optimointi ratkaisikin jo koko ongelman ja ohjelma lähti taas toimimaan normaalisti.

– Olemme erittäin tyytyväisiä Sakarin toimintaan. Kun muut eivät olleet siihen pystyneet, Sakarin kanssa saatiin homma jiiriin! Tilausten käsittely ja laskutus sujuvat nyt huomattavasti jouhevammin, mikä säästää sekä aikaa että hermoja, kiittelee Lehto.

 

Suomen Partiolaiset: Tasalaatuista tukipalvelua kaikille partiotyöntekijöille ympäri Suomen

Suomen Partiolaiset  – Finlands Scouter ry on partioliikkeen keskusjärjestö Suomessa. Jäseniä on 65 000 ja partion parissa työskentelee noin 80 henkilöä kymmenessä toimistossa ympäri Suomen.

Helsingissä Partioasemalla sijaitsevat keskusjärjestö ja kolme partiopiiriä ovat olleet oma kokonaisuutensa IT-asioissa. Muissa partiopiireissä ympäri Suomen oli IT-asiat aikaisemmin ratkaistu itsenäisesti järjestelmähankintoja lukuun ottamatta. Syksyllä 2016 partiotoimijoiden kesken sovittiin, että IT-tukipalvelut kilpailutetaan ja valitaan niille yhteinen toimittaja. Tärkeintä oli yhteisen palvelumallin luominen ja palvelun skaalautuminen piirityöntekijöille sopivaksi, jotta päällekkäistä työtä saatiin eliminoitua. Uusi palvelumalli on tuonut ennustettavan ja laadukkaan kokonaisuuden, jota on helppo johtaa, hallita ja kehittää.

– Toisin kuin yritysmaailmassa, partiossa alueelliset organisaatiot eli partiopiirit ovat itsenäisiä rekisteröityjä yhdistyksiä, joiden toimintakulttuuriin kuuluu hyvin vahvasti omista asioista päättäminen. Siksi palveluntarjoajan valinnassa merkittävä tekijä oli se, että partiopiirit saatiin motivoitua mukaan uuteen palveluun. Triuvare oli ollut pitkäaikainen ja paljon kehuttu Hämeen Partiopiirin kumppani. Se on iso piiri, joten tiesimme, että sama malli toimisi myös muualla. Myös kilpailutuksen jälkeen siitä on ollut iso apu, ettei ole tarvinnut aloittaa tyhjästä, vaan olemme voineet mallintaa sitä, mitä Tampereella on tehty. Siirtymä on ollut meille helppo ja antanut tilaisuuden tarkastella myös omaa toimintaamme, kertoo Suomen Partiolaisten hallintopäällikkö Mikko Lehtonen.

Partiotoimistojen mukaan tuleminen jaksotettiin niin, että yhtä aikaa palvelun piiriin tuli aina pari-kolme toimistoa. Näin on voitu käydä rauhassa läpi ne kysymykset, jotka kullakin toimistolla on ratkaistavana. Lehtonen pitää tärkeänä, että yhteistyökumppanilla on valmius ottaa tulevaisuudessa nopeasti mukaan myös ne kolme, neljä partiopiiriä, jotka ovat vielä jääneet palvelun ulkopuolelle.

Osaamista yhdestä yhteyspisteestä

”Triuvare on ollut todella hyvä ja me olemme erittäin tyytyväisiä saamaamme palvelutasoon. Asiakaspalveluun on helppo ottaa yhteyttä ja riippumatta siitä, että tukityöntekijä voi vaihtua, olemme saaneet samanlaatuista palvelua.” – Mikko Lehtonen, hallintopäällikkö, Suomen Partiolaiset ry

Huoleton Premium -palvelumallilla taloon saatiin rekrytoitua ICT-osaamista tarvitsematta palkata varsinaista ihmistä.

Työajan käyttö ja työajan suuntaaminen oikein ovat olennaisia kysymyksiä järjestöissä.  Mielestäni ICT-tukipalveluiden ulkoistus on järjestöille hyvä tapa hankkia sellaista osaamista, jota ei itsellä ole tai johon ei kannata käyttää aikaa. Samalla vapautamme meiltä energiaa tehdä sitä, mitä me teemme parhaiten.  Arjessa tuntuu kuin meillä olisi ylimääräinen ihminen töissä. Meidän ei kuitenkaan tarvitse suunnitella ratkaisuja sen varalle, että IT-osaajamme on sairaana tai kesälomilla, koska Triuvarella ollaan ympäri vuoden töissä. Osaava kumppani pystyy nostamaan esille myös tietoturvaan liittyviä asioita ja tuomaan laaja-alaisempaa osaamista kuin yksittäinen oma asiantuntija.

Lisäarvoa tulee myös siitä, että koko organisaation työvälineiden ja palveluiden kustannukset tiedetään etukäteen, jolloin ne on helppo budjetoida ja ennustaa. Suomen Partiolaiset ja partiopiirit saavat sekä julkisia että yksityisiä avustuksia ja palvelumalli helpottaa myös rahoittajaviestintää, kun työvälineiden tarkoituksenmukaisuus ja työn kustannustehokkuus ovat helposti osoitettavissa. Näky laitekantaan on nyt erittäin hyvä. Triuvaren palvelumalli auttaa myös erittelemään eri palveluiden kustannukset tarvittaessa.

Suomen Partiolaisille ja partiopiireille on luotu yhden yhteyspisteen malli, jossa Triuvaren kautta hoidetaan myös taustalla pyörivät kumppaneiden palvelut. Näin yksittäisen työntekijän ei tarvitse miettiä, keneen olla yhteyksissä, vaan kaikki liittymiin, laitteisin ja ICT-asioihin liittyvät kysymykset ratkeavat Triuvaren tuen kautta.

– Tärkeintä on se, että arjen työ on sujuvaa ja tukeen saa nopeasti yhteyden. Siellä asiat ratkeavat; meillä on ollut todella hyvät vasteajat ja lähes poikkeuksetta asiat ovat ratkenneet siltä istumalta. Eli peruspalvelut ja perustyö ovat sujuneet todella hyvin. Toisaalta olemme olleet todella tyytyväisiä myös Triuvaren ratkaisukeskeiseen otteeseen, minkä avulla on päästy pitempään vaivanneiden ongelmien kimppuun. Esimerkiksi Helsingin Partioasemaa vaivanneisiin verkko-ongelmiin on saatu ratkaisu. Isona tavoitteenamme on ollut karsia päällekkäistä työtä ja löytää kumppani, joka pystyy toteuttamaan palvelut tasalaatuisena kaikille partiotyöntekijöille. On ollut mukava huomata, että ulkoistuksessa on onnistuttu ja palvelumalli on saatu skaalattua eri puolelle Suomea. Toivomme, että asiat jatkuvat yhtä mallikkaasti myös jatkossa!

Diabetesliitto: Pätkiminen loppui WLAN-mittauksen avulla

WLAN-mittauksen ansiosta Janne Mikkosen ja muiden Diabetesliiton työntekijöiden netti ei enää pätki.

Diabeteskeskuksessa on sekä Diabetesliiton omat tilat että majoitustilat kuntoutukseen tuleville diabeetikoille. Talossa on monta siipeä ja se on sokkeloinen. WLAN ei toiminut talossa kunnolla ja pätkimisestä aiheutui Diabetesliiton työntekijöille jatkuvia katkoja työntekoon.

Triuvare suoritti WLAN-mittauksen Diabeteskeskuksessa keväällä 2017. WLAN-mittauksessa rakennus kuljetaan läpi mittauslaitteiston kanssa, mistä saadaan tarkka kuva langattoman verkon peitosta ja sen kanavista. Mittauksen lisäksi Triuvaren asiantuntija laatii suunnitelman korjaavista toimenpiteistä.

WLAN-verkon ongelmat johtuvat monesti päällekkäisillä kanavilla toimivista tukiasemista. Usein kuuluvuutta yritetään parantaa lisäämällä tukiasemien määrää, vaikka parempi ratkaisu olisi tukiasemien oikea sijoittelu ja kanavasuunnittelu. Onpa käynyt niinkin, että huonosti toiminut WLAN-verkko on saatu Triuvarella kuntoon sammuttamalla puolet alkuperäisen toimittajan asentamista tukiasemista.

Diabetesliiton tapauksessa riitti, kun tukiasemien taajuuksia säädettiin uudestaan.

– Tukiasemia ei tarvinnut edes siirtää. Verkko toimii tällä hetkellä paremmin, ja erityisesti pätkimisestä on päästy eroon, iloitsee Diabetesliiton järjestöjohtaja Janne Mikkonen.

GoGo Liikuntakeskus: Kuntosaliketjun arjessa IT-ongelmat voivat pahimmillaan pysäyttää ihmisten liikkumisen

GoGo Liikuntakeskus on tamperelainen perheyritys. GoGo:lla on Tampereella kolme täyden palvelun liikuntakeskusta ja ympäri Suomen kahdeksan GoGo Express -kuntosalia. IT:n rooli on tärkeä liikuntakeskuksen arjessa. Verkkosivujen, toiminnanohjausjärjestelmän ja sähköpostien tulee toimia huomaamattomasti taustalla arkena ja pyhinä. Liikuntakeskusketjun kasvaessa voimakkaasti pitää IT:nkin pysyä kasvun mukana.

– Meillä on todella paljon projekteja ja palveluja, jotka on tehty yhdessä Triuvaren kanssa. Triuvarelta tulee meille esimerkiksi tukipalvelut, sisäverkko ja sähköpostit. Meidän palvelimemme on Triuvaren hallinnassa ja sisäverkko Triuvaren toteuttama. Kaikki verkkosivuihin liittyvät asiat kuten webhotelli tulevat Triuvarelta. Lisäksi Triuvare toimittaa meille laitteita. Meille on tärkeätä, että Triuvare on sen verran joustava, että pystyy nopeasti toimittamaan asioita ja reagoimaan pyyntöihimme. GoGo on 27-vuotias yritys, ja on suuri apu, että Triuvare on päivittämässä meidän toimintatapoja, kertoo Varpu Jänisniemi, GoGo:n Brand Development Manager.

Apua kasvokkain ja etätuen kautta

“Triuvare on palvellut meitä hyvin ystävällisesti ja ollut aina valmis auttamaan. Triuvaresta on jäänyt tehokas, asiallinen ja ystävällinen kuva. Meistä tuntuu, että meitä kuunnellaan.” – Varpu Jänisniemi, Brand Development Manager, GoGo Liikuntakeskus Oy

Jänisniemen mukaan Triuvare on pyrkinyt aktiivisesti kehittämään GoGo:n IT-ympäristöä. Sähköpostit on siirretty Office 365:een, mikä on vähentänyt ongelmia tuntuvasti. Palvelin on siirretty GoGo:n omista tiloista tietoturvallisempaan sijaintiin. Arjen tukitarpeissa GoGo:lla iloitaan erityisesti Triuvaren etätukimahdollisuudesta:

– Meistä on kätevää, että Triuvare pystyy nopeasti ottamaan etäyhteyden meidän tietokoneisiimme ja korjaamaan kaikki meidän ongelmamme etänä. Se on meille iso apu. Se on nopeaa ja helppoa!

GoGo:lla pidetään siitä, että Triuvarella pääsee asioimaan oikeiden ihmisten kanssa. Asiakkuudenhoitomalli ja nopea reagointi saavat kiitosta Jänisniemeltä.

– Me pidämme siitä, että Triuvarella on kasvot ja tiedetään kenelle soittaa. Mielestäni on kiva, että Triuvare on mukava yritys. Yhteisillä tapaamisilla olemme pystyneet puhumaan suoraan. Jos on ollut jotain ongelmia, niin niihin on päästy heti kiinni. Triuvare on palvellut meitä hyvin ystävällisesti ja ollut aina valmis auttamaan. Triuvaresta on jäänyt tehokas, asiallinen ja ystävällinen kuva. Meistä tuntuu, että meitä kuunnellaan, kehuu Jänisniemi.

 

 

 

Tampereen kristillinen koulu: Verkon kuuluvuusongelmat ratkesivat WLAN-mittauksella

WLAN-mittauksen asiakkaita

WLAN-mittauksen ja -suunnittelun ansiosta opettaja Satu Hurstin ja rehtori Merja Kinnusen verkko-ongelmat ovat ratkenneet

Vanhassa kirjapainossa toimivan Tampereen kristillisen koulun tiloja on laajennettu pala kerrallaan. 250 oppilaan ja 35 henkilökunnan jäsenen koulussa verkkoinfraa oli laajennettu yksi tukiasema kerrallaan. Lopulta oltiin tilanteessa, jossa esimerkiksi rehtori Merja Kinnusen huoneesta ei saatu lainkaan verkkoyhteyttä. Verkkoyhteyden merkitys kasvaa kouluissa koko ajan, koska palvelut, ohjelmistot ja tallennustila sijaitsevat enenevässä määrin pilvessä. Oppilaat tuovat mukanaan myös omia laitteitaan, jotka pitää pystyä liittämään verkkoon nopeasti ja luotettavasti.

Ongelmaa lähdettiin ratkomaan Triuvaren WLAN-mittauksella, jossa asiantuntija suorittaa mittauksen kävelemällä läpi kartoitettavat alueet mittalaitteiston kanssa. Järjestelmä kartoittaa mittaustulokset rakennuksen pohjakuvaan. Laitteiston ja sovelluksen avulla tunnistetaan verkon ongelmakohdat, joihin voidaan suunnittelulla puuttua.

– Mittauksen avulla selvisi, että verkossa oli kanavapäällekkäisyyksiä ja katvealueita. Kanavasuunnittelulla ja tukiasemia siirtämällä  saatiin ongelmakohdat ratkaistua ja verkko kuulumaan kaikissa luokissa. Selvisimme olemassa olevilla laitteilla, eli uusia tukiasemia ei tarvittu, kertoo opettaja Satu Hursti.

WLAN-mittaus ja suunnittelu

– Mittauslaitteisto koostuu Ekahau-sovelluksesta sekä siihen kuuluvista antenneista. Antenneita on kaksi, mikä nopeuttaa mittausta, jotta pääsemme kävelemään alueet nopeammin läpi. Mittaussovelluksessa näkyy sitten jälkikäteen, missä on kävelty ja sieltä saadaan sitten oikeastaan kaikki tieto mitä siellä ilmassa liikkuu ja missä päin taloa, kertoo Triuvaren ICT-arkkitehti Sakari Jokinen.


– Nyt mittauksen ja verkkosuunnitelmien kautta tilanne on saatu muuttumaan niin, että minullakin näkyy kaikki verkot ja pystyn valitsemaan haluamani verkon
, kiittelee rehtori Kinnunen.

Tulevaisuuden kehityskohteetkin ovat jo selvillä. Koululla on tiloja kahdessa kerroksessa, ja suunnitelmissa on laajentaa mittaus- ja suunnittelutyö myös kellarikerrokseen, koska sielläkin on kuuluvuuden kanssa ongelmia. Myös erillään toimivan esikoulun tilat halutaan saada verkon piiriin.

 

 

 

Campusravita: Triuvare toteuttaa muutokset kassaympäristöön asiakkaan aikataulujen mukaan

Kallio-Kokko luottaa ulkoistettuun IT-tukeen

”Se on mielestäni hirveän helppoa, että aina on yksi osoite, josta voi kysyä apua. Se helpottaa täällä päässä, että voin sanoa henkilöstölle, että olipa asia mikä tahansa, niin ottakaa aina yhteyttä Triuvareen.”  – Hanna Kallio-Kokko, yhteyspäällikkö, Campusravita Oy

Campusravita Oy tuottaa ravintola- ja opiskelijapalveluita Tampereen ammattikorkeakoulun Kuntokadun kampuksella. Vaikka yrityksen päätuote on ruoka, IT-ympäristö sanelee kaiken tekemisen. IT:tä tarvitaan tilauksiin ja tavaran vastaanottamiseen sekä varastonhallintaan. Massiivinen tuotannonohjausjärjestelmä pitää pyörät pyörimässä ja tuotteiden myyminen asiakkaille edellyttää järeän kassajärjestelmätyökalun. Maksutapahtumia on normaalina arkena reilut 7000 ja parhaimmillaan asiakkaita voi olla kassoilla yhtäaikaisesti 13. Asiakkaita palvellaan ruuhka-aikana kassaa kohden noin kolme minuutissa.

Campusravitan toiminta on laajentunut yhdessä korkeakoulun kanssa. Kun uusi rakennusosa on valmistunut, sinne on siirretty myös ravintolatoimintaa. Tämän seurauksena tietoverkkoja ja telekeskuksia on eri puolilla kampusta. Myös yrityksen toimitilat on hajautettu. Tuotannonohjausjärjestelmää lainataan myös opiskelijakäyttöön.

– Kampuksella arki on hektistä. Kun muutoksia tehdään, se ei menekään niin, että kysyisimme Triuvarelta koska ehtisitte tulla tekemään muutoksia tai toimittaa koneen, vaan kaikki suunnitellaan viikkoja etukäteen. Mikäli vaihdamme esimerkiksi kassapäätteen, siitä saattaa aiheutua käyttökatko, joka pitää ajoittaa tarkasti. Meidän päivämme kestää aamukahdeksasta iltaseitsemään, joten joudumme miettimään mikä on paras aika tehdä muutoksia, kertoo Campusravitan yhteyspäällikkö Hanna Kallio-Kokko.

Campusravita ulkoisti IT-palvelunsa Tamperen korkeakoulujen yhdistymisprosessin myötä. Aikaisemmin IT-palvelut tulivat tilojen mukana TAMK:lta ja käytössä oleva verkko oli julkinen FUNET-verkko. Tietoturvan vuoksi Campusravitan verkko haluttiin eriyttää korkeakouluverkosta.

Ensin kartoitimme mitä tarvitsemme. Paikallisuus oli meille tärkeä tekijä, koska pidämme siitä, että apu on lähellä, jos hätä tulee. Tunsin Rantasen Tonin jo entuudestaan, ja yhteinen sävel tarvittavista palveluista löytyi todella nopeasti.

Kaikki IT-palvelut ulkoistettiin Triuvarelle

Siirtyminen Triuvaren palveluihin sujui todella hyvin. Triuvaren projektin johto oli todella ammattimaista. Löysimme nopeasti yhteisen sävelen sen suhteen, mitä täytyy tehdä, minkä pohjalta pystyimme asettamaan muutoksille aikaraamit. Korkeakoulu on auki kuusi päivää viikossa lähes ympäri vuoden, eli meillä on aika vähän niitä hetkiä, jolloin voimme laittaa ovet kiinni.

Campusravita ostaa Triuvarelta kokonaisvaltaista IT-palvelua, johon kuuluvat esimerkiksi verkkoliittymät, palvelintila, sähköpostiohjelmat ja pilvipalvelut. Yhden yhteistyökumppanin malli on sopinut yritykselle hyvin:

– Se on mielestäni hirveän helppoa, että aina on yksi osoite, josta voi kysyä apua. Meidän työntekijämme ovat ravintola-alan osaajia, joille pienemmätkin tietotekniset ongelmat voivat välillä tuntua isoilta. Se helpottaa täällä päässä, että voin sanoa henkilöstölle, että olipa asia mikä tahansa, niin ottakaa aina yhteyttä Triuvareen. Siellä on aina vastaamassa samat tutut henkilöt, jotka tuntevat myös tätä meidän toimintaa.

Campusravita on ollut Triuvaren asiakkaana nyt puoli vuotta.

Vaikka meidän IT-ympäristömme koostuu monista eri palasista, niin kokonaisuuden hallinta on Triuvarella ollut erittäin hyvää. Mitä ikinä tarvitsemmekaan, saamme sen Triuvarelta. Ja minulla on hirvittävän luottavainen olo niiden palveluiden suhteen, joita ostamme. En joudu kyseenalaistamaan, että tulinko ryöstetyksi! Kallio-Kokko nauraa.

 

 

 

Postimuseosäätiö: Ulkoistaminen vapautti työaikaa ICT:n kehittämiseen

Postimuseon digitaaliset palvelut pyörivät Triuvaren IT-infran päällä

”Ratkaisu on tuonut turvallisuutta ja ennustettavuutta. Tiedämme etukäteen mitä palvelu maksaa, eikä meidän tarvitse arkailla yhteydenottojen kanssa.” – Postimuseon ulkoasusta ja teknisestä suunnittelusta vastaava Jarmo Niinimäki (vas.) ja museonjohtaja Kimmo Antila

Postimuseo on erikoistunut posti- ja viestiliikenteen tutkimukseen, tallettamiseen ja esittämiseen. Vuonna 1926 perustettu museo on ehtinyt kunnioitettavaan 90 vuoden ikään. Vuosina 2013-14 Postimuseo irtautui Itellasta ja vastaperustettu Postimuseosäätiö muutti Helsingistä Tampereelle Vapriikin museokeskukseen. Samassa yhteydessä organisaatio erkaantui ison talon ICT-infrasta. Säätiössä oli jonkin verran omaa IT-osaamista, jonka pohjalta toiminta saatiin käynnistettyä. Postimuseosäätiö halusi löytää yhteistyökumppaniksi toimijan, joka olisi kokoluokaltaan lähellä museon omaa kymmenen hengen organisaatiota. Muilta museoalan toimijoilta oli kuultu kokemuksia isoista IT-taloista.

– Isoilla firmoilla on varmasti hyvät järjestelmät tarjota, mutta he tarjoavat aina valmiita palvelupaketteja. Meidän toimintamme vaatii sitä, että pystymme joka asiassa keskustelemaan siitä, mikä meidän mielestämme ratkaisee ongelman parhaiten. Pystytään siis hakemaan tilannekohtaisesti parhaat IT-ratkaisut. Vaihtoehtona oli myös yhden miehen firma, mutta sitä vaihtoehtoa pidimme liian haavoittuvana, kertoo Postimuseon ulkoasusta ja teknisestä suunnittelusta vastaava Jarmo Niinimäki.

Palveluntarjoajaksi valikoitui Triuvare. Vuoden Huoleton Basic -asiakkuuden jälkeen Postimuseo päätti siirtyä Huoleton Premium-palveluun:

– Meillä on aika pieni organisaatio, jolla on myös oma IT-asiantuntija palveluksessa. Saattoi käydä niin, että joinain päivinä minulta meni mikrotukeen ja tietoteknisten ongelmien ratkaisuun hirvittävästi aikaa. Se oli tietysti sitten muusta työstä pois. ICT:n kanssa kun tulee ongelma, niin se ei voi odottaa, koska kaikki työ riippuu tietokoneen toimivuudesta. Ei voi sanoa, että laitetaan tämä näyttely ensiksi pystyyn ja palataan asiaan sitten ensi viikolla. Nyt saamme avun saman tien, kertoo Niinimäki.

Huoleton™ Premiumilla turvallisuutta ja ennustettavuutta kuluihin

Premium-mallissa kiinteään kuukausihintaan kuuluu rajoittamaton määrä tukea ja vianselvitystä.

– Olemme havainneet että tämä on huomattavasti toimivampi ratkaisu, että saamme tuen sujuvasti ulkoa. Kokonaiskustannukset varmaankin hieman nousivat, mutta ratkaisu on tuonut turvallisuutta ja ennustettavuutta. Tiedämme etukäteen mitä palvelu maksaa, eikä meidän tarvitse arkailla yhteydenottojen kanssa. Työaikaa on saatu vapautettua lisää ICT:n kehittämiseen ja muihin töihin, iloitsee museonjohtaja Kimmo Antila.

Myös Triuvaren asiakkuudenhoitomalli saa miehiltä kiitosta.

– Meillä on myönteisiä kokemuksia Triuvaresta. Asiakkaista pidetään huoli ja kysellään perään mikäli meistä ei kuulu. Se on mielestäni hyvä asia, koska keskustelussa voidaan yhdessä miettiä asioita sekä nostaa esille myös tulevaisuuden kehityskohteita. Jos ongelmia tulee, niin niitä voidaan myös käsitellä yhdessä tapaamisissa. On hyvä muutaman kerran vuodessa käydä systemaattisesti läpi että missä ollaan menossa. Samalla voidaan puuttua ongelmiin ja keskustella tulevista kehityshankkeista, kertoo Antila.

Puristeteos Oy: Vaikeudet saivat etsimään luotettavan IT-kumppanin

Puristeteos on vuonna 1947 perustettu perheyritys, joka valmistaa metallista koostuvia järjestelmiä asiakkaiden tarpeisiin. Tuotteita on valmistuksessa 4000 erilaista.

Puristeteoksen IT-järjestelmiin hyökättiin puolitoista vuotta sitten. Kaikki järjestelmät pimenivät ja yrityksessä jouduttiin toimimaan vanhanaikaisesti käsilähetteillä. Kun tilanne saatiin hallintaan ja koneet toimimaan, rästissä olevia asioita oli kertynyt kolmen viikon ajalta. Kokemus sai toimitusjohtaja Ville Mäenpään etsimään luotettavaa yhteistyökumppania. Triuvare löytyi ystävän antaman vihjeen pohjalta. Yhteistyökumppanin vaihto sujui tehokkaasti ja kivuttomasti. Yrityksellä on nyt käytössä Triuvaren Huoleton Premium -palvelu.

– Arjen toimivuus todistaa, että kaikki pelaa hyvin. Sen huomaa aina IT-hommissa, jos asiat eivät pelaa. Jos avaa tietokoneen eikä se lähde käyntiin, tai ei pääse sähköposteihin, niin sen huomaa heti. Meillä oli aikaisemmin aika paljon sähköpostikatkoksia, jolloin tilaukset eivät päässeet sisään. Meillä ei ole ollut tällaisia ongelmia ollenkaan Triuvaren aikana. Siitä tiedän, että meidän palikoita pidetään kunnossa. Triuvare on onnistunut tuomaan Puristeteoksen IT-infran odotetulle tasolle. Olemme saaneet hyviä vinkkejä siihen, mitä voisimme tehdä toisin. Se on mielestäni tärkeätä, koska 25 hengen yritykseen ei mahdu omaa ATK-eksperttiä töihin, kertoo Mäenpää.

Tulevaisuusorientoitunut IT-kumppani haluaa kehittyä asiakkaan myötä

”Me emme tarvitse keskinkertaisia yhteistyökumppaneita, vaan alansa parhaita.”
– Ville Mäenpää, toimitusjohtaja, Puristeteos Oy

– Meillä on tällä hetkellä neljäs yhteistyökumppani IT-puolella, ja tämän kokemuksen pohjalta voin sanoa, että Triuvare erottuu muista todella vahvasti. Triuvare haluaa oikeasti auttaa meitä eteenpäin. Triuvaresta huokui alusta lähtien samanlainen ajatusmaailma kuin meillä omia asiakkaitamme kohtaan. Triuvare haluaa olla kehittävä yhteistyökumppani ja ajatella kokonaisuutta. Tänä päivänä ei millään alalla ole mahdollisuutta tehdä asioita kahteen kertaan, vaan on tärkeää, että lähdetään heti oikeaan suuntaan. Koen, että meitä kohdellaan tällä hetkellä sillä tavalla.

IT:n merkitys Puristeteoksen arjessa kasvaa jatkuvasti. Yrityksen tavoitteena on digitalisoida toimintaympäristö, mikä tulee vaatimaan IT:ltä ja yhteistyökumppanilta paljon. Mukaan tulevat tuotannon ja taloushallinnon seuranta ja digitaalinen tuotannon ohjaus.

– Triuvare on osoittanut paikkansa meidän kehitysyhteistyökumppanina. Kumppaneidemme pitää olla mukana Puristeteoksen tulevaisuuden tiellä. Me emme tarvitse keskinkertaisia toimijoita, vaan alan parhaita. Uskon, että pääsemme yhdessä vielä pitkälle!

SAKU ry: Ulkoistettuun IT-palveluun oli helppo siirtyä

Suomen ammatillisen koulutuksen kulttuuri- ja urheiluliitto SAKU ry siirtyi viime kesänä käyttämään Triuvaren ulkoistettua IT-palvelua ja Office 365 -ohjelmistoa. SAKU ry tarjoaa liikunta-, kulttuuri ja hyvinvointipalveluita ammatilliseen koulutukseen opiskelijoille ja henkilöstölle. Siirtymisen lähtökohtana oli tarve IT-tuelle yhdistyksen oman IT-henkilön keskittyessä ohjelmointitöihin. Toinen lähtökohta oli etätyöskentelyn helpottaminen. Valtakunnallisena järjestötoimijana SAKU ry:n henkilöstö liikkuu ympäri Suomen.

Kumppaniksi toimija, jolla on kasvot

SAKU ry kilpailutti it-palvelunsa keväällä 2016. Vaihtoehtona oli myös isompi, kansainvälinen yritys.

– Siinä tuli itselle sellainen olo, että heille oli oleellisempaa se, mitä he haluavat myydä, eikä se, mitä me haluamme ostaa. Ajattelin, että jollain vähän pienemmällä toimijalla olisi henkilökohtaisempi ote. Halusimme sellaisen kumppanin, jolla on kasvot ja joka on meidän oloinen, kertoo Saija Sippola, SAKU ry:n toiminnanjohtaja.

Triuvaren verkkosivuilta Sippola huomasi, että asiakkaina oli muitakin järjestötoimijoita. Se oli SAKU ry:lle kiinnostava tieto, koska monella järjestöllä tarpeet ja resurssit ovat samankaltaiset. Varsinainen siirtyminen Triuvaren palveluihin oli yhdistykselle helppoa ja nopeaa. Yhdistys valitsi Triuvaren kumppanikseen loppukeväästä ja ennen juhannusta kaikki tekniset muutokset olivat valmiina.

Yhteistyön aloittaminen oli helppoa ja nopeaa

”Triuvaren asiantuntijat osaavat selittää asiat asiakkaan kielellä. Etätuki mahdollistaa ongelmien ratkomisen silloinkin, kun asiakas ei osaa itse selittää, mikä on vialla.” – Saija Sippola, toiminnanjohtaja, SAKU ry

– Asiakkaan vastuulla oli palveluihin tutustuminen ja niiden sekä laitteistojen valinta. Kun prosessi käynnistyi, hoidin henkilöstölle tiedottamisen ja sovimme aikataulut niin, että muutostyöt haittasivat mahdollisimman vähän normaalia työskentelyä. Sharepointin osalta suunnittelimme itse kansiorakenteen ja kun se oli meille toiveidemme mukaan räätälöity, siirsimme tiedostot sinne. Käyttöönottopäivänä IT-asiantuntija teki varsinaiset työt, ja itse seurasimme mitä tapahtuu ja opettelimme samalla uusien laitteiden ja ohjelmistojen käyttöä ja esitimme omia toiveita ja kysymyksiä, kertoo Sippola.

– Meille otettiin käyttöön uusia koneita ja vanhoihin koneisiin asennettiin Office 365. Siinä ei mennyt kuin yksi työpäivä, kun Triuvaren tekninen asiantuntija Juhani oli paikalla laittamassa järjestelmät kuntoon. Hänen kanssaan sovittiin, että harjoitellaan ensin muutama viikko käyttöä, minkä jälkeen hän tulee pitämään varsinaisen käyttöönottokoulutuksen. Ohjelmat olivat niin tutun oloisia ja helppokäyttöisiä, että kaikki pystyivät harjoittelemaan niiden käyttöä itsenäisesti, ja harjoitellessa syntyneitä kysymyksiä pääsi kysymään sitten koulutuksessa.

Muutaman kuukauden käyttökokemuksen jälkeen SAKU ry:ssä on oltu tyytyväisiä uusiin välineisiin ja yhteistyöhön. Sippola kehuu Triuvaren etätukea, jonka avulla IT-tuki pääsee suoraan katsomaan asiakkaan koneelta, mikä on vialla. Myös tietoturva-asioiden ulkoistaminen asiantuntijoille on tuonut mielenrauhaa omaan työhön.

 Pilvipalvelut helpottivat liikkuvan yhdistyksen arkea

– Halusimme siirtyä pilvipalveluihin, mikä mahdollistaa tiedostojen jakamisen ja muokkaamisen Office 365-ohjelmistolla sekä toimistolta että reissun päältä. Työmatkalle lähtiessä ei tarvitse miettiä, mitä tiedostoja tarvitsee mukaan. Tiedostot saa auki myös puhelimella. Jos tulee tarve tarkistaa esimerkiksi liikuntatapahtuman osallistujan yhteystiedot, ei tietokoneen avaaminen ole edes tarpeellista. Pilvipalvelujen kautta saimme myös varmistusta siihen, ettei meidän tarvitse huolehtia milloin vanha asiakirjapalvelimemme alkaa savuta toimiston nurkassa, kertoo Saija Sippola.

Se, että useampi henkilö pystyy käsittelemään yhtä aikaa samoja tiedostoja, mahdollistaa SAKU ry:ssä tehokkaamman työskentelyn. Office 365 -palveluun siirtyminen ratkaisi myös eri ohjelmistoversioiden aiheuttamat ongelmat.

– Järjestöissä konekannan elinkaari on usein pitempi kuin yrityksissä. Sen johdosta kaikilla alkoi olla vähän eri versioita ohjelmistoista. Nyt kaikilla on se sama ohjelmistoversio, eikä yhteensopivuuden kanssa tule enää ongelmia, iloitsee Sippola.

Connection House Oy: Asiakaslähtöistä IT-palvelua luotettavasti ja mutkattomasti

”Triuvaren palvelu on erittäin ammattimaista ja asiakaslähtöistä. Asiat sovitaan selkeästi etukäteen ja yritys hoitaa sovitut toimenpiteet hyvin ja luotettavasti. Triuvare on kiinnostunut asiakkaan kuulumisista ja sen kanssa on mutkatonta asioida.” – Juha Raittila, toimitusjohtaja, Connection House Oy

Connection House Oy on elinkeinoelämän järjestöjen ja niiden strategisten kumppaneiden myynti- ja markkinointityöhön erikoistunut tamperelainen yritys. Yritys halusi ulkoistaa vastuun koko IT-ympäristönsä ylläpidosta ja valitsi ratkaisukseen Triuvaren Huoleton™ Premium -palvelun.

Huoleton™ Premium -palvelu on kiinteähintainen palvelu, jossa Triuvare toimii yrityksen ulkoistettuna IT-osastona. Kuukausimaksuun kuuluvat esimerkiksi työasemien elinkaaripalvelut, palvelinympäristön ylläpito- ja valvontatyöt, verkon hallinta sekä kaikki tarvittava tuki ja vianselvitys toteutettuna joko etänä tai paikan päällä asiakasyrityksen tiloissa.

Palvelu on nimensä mukaisesti helppo ja huoleton: asiakkaalle ei synny yllättäviä kuluja, ja IT-tuki on helposti saatavilla. Triuvaren IT-henkilö viettääkin joka viikon tiistaiaamupäivän Connection Housella.

– Tämä järjestely on toiminut erittäin hyvin ja palvelu on ollut mutkatonta, kehuu toimitusjohtaja Juha Raittila.

Triuvaren Huoleton™ Premium -paketti on kokonaisvaltainen IT-palvelu, joka räätälöidään asiakaskohtaisesti. Palvelukokonaisuus kootaan yhdessä asiakkaan tarpeisiin sopivaksi.

– Triuvaren kanssa on helppoa suunnitella ja kehittää palveluita yhdessä, koska yritys ottaa asiakkaan kehitysideat ja -ehdotukset vakavasti. Heistä huomaa, että heillä on jatkuva halu kehittää toimintaansa, mikä on hyvin positiivista, Raittila iloitsee.

Triuvarella seurataankin jatkuvasti asiakastyytyväisyyttä, jotta yritys voi tarjota asiakkailleen mahdollisimman hyvää palvelua.

– Triuvare ottaa asiakkaan erittäin hyvin huomioon. He valvovat palvelunsa laatua ja kysyvät säännöllisesti, onko asiakas tyytyväinen saamiinsa palveluihin, Raittila kertoo.