Hämeen Partiopiiri Ry: Nopeaa ja kustannustehokasta tiedonhallintaa

”Triuvarella on palveluasenne kohdillaan! Yhteistyö on joustavaa, asiantuntevaa ja selkokielistä. Yhteen numeroon soittamalla saa aina ymmärrettävän vastauksen ja palvelualttiit työntekijät hoitavat homman nopeasti kuntoon. Suosittelen muillekin!”
Tommi Nyman, Toiminnanjohtaja, Hämeen Partiopiiri ry

Triuvare on ratkaissut Hämeen Partiopiiri ry:n tietotekniset haasteet. Aikaisemmin piiri hoiti IT-hankinnat, ylläpidon ja tuen useiden eri toimijoiden kautta. Keskittämällä IT-palvelut Triuvarelle piiri on pystynyt helpottamaan ja nopeuttamaan tiedonhallintaa sekä vähentämään ylläpitoon kuluvaa aikaa. Toiminnan laatu on parantunut, kun Hämeen Partiopiiri pystyy keskittymään lasten partiotoiminnan kehittämiseen IT-laitteiden toimiessa moitteettomasti.

Kokonaisvaltainen IT-palvelu yhdellä hinnalla

Hämeen Partiopiiri on valinnut Triuvaren kattavan ja kiinteähintaisen Huoleton™ Premium –paketin, johon kuuluu kattavat IT-palvelut, mm. tuki, palvelin, palomuuri, langaton verkko, kytkimet, päivitykset, valvonta ja ongelmien ennaltaehkäisy.

Kiinteän kuukausihinnan avulla partiopiirin on ollut helpompi ennustaa ja budjetoida IT-kustannukset. Palveluun kuuluu myös Triuvaren käyttäjätuki, johon voi olla rajattomasti yhteydessä. Asiakkaan IT-historia tallennetaan suoraan Triuvaren asiakasdokumenttiin, jolloin kuka tahansa Triuvaren työntekijöistä pystyy palvelemaan asiakasta ja asia hoituu mutkattomasti ajan tasalla olevien tietojen avulla myös lomakuukausien aikana. Asiakkaalla on aina dokumentaatioon vapaa pääsy ja he voivat käyttää sitä vapaasti myös omiin tarpeisiinsa.

Katso lisätietoja:

 

Hämeen Partiopiiri Ry

Mitä tekee: Hämeen Partiopiiri ry on yksi Suomen Partiolaisten kymmenestä partiopiiristä. Partiopiirin toimialue ulottuu Sastamalasta Heinolaan ja Multialta Myrskylään. Toimistot partiopiirillä on Tampereella ja Lahdessa.

Partiopiirin jäseninä on 126 partiolippukuntaa, joissa toimii yli 10 000 partiolaista. Partiopiirin toimintaa suunnittelee ja toteuttaa 10 vakituista toimihenkilöä sekä n. 150 vapaaehtoista luottamushenkilöä, jotka tekevät lähes 20 000 tuntia vapaaehtoistyötä partion eteen vuosittain.

Oy Tammer-Suoja Ab: Dokumenttien säilyvyys on kriittistä liiketoiminnoille

”Kokonaisratkaisun ansiosta Triuvare vapauttaa meille enemmän aikaa tehokkaaseen työntekoon ajanmukaisilla työkaluilla.”
Kari Talja, toimitusjohtaja, Oy Tammer-Suoja Ab

Tekstiilialalla toimiva Oy Tammer-Suoja Ab tarjoaa merkkikohtaisesti valmistettuja istuinsuojia autoihin sekä palvelee ilmailualalla pitkän linjan asiakkaitaan hyvin laajamittaisilla palveluilla. Asiakkaiden tarkkojen vaatimusten takia erilaisia kaavoja, eli tiedostoja ja dokumentteja on pakko säilyttää yrityksessä useiden vuosien ajan. Yritys antoi vetovastuun säilytettävien dokumenttien automaattisesta varmuuskopioinnista sekä koko IT-ympäristön hallinnasta Triuvarelle.

– Triuvaren avustuksella käytössämme on automatisoitu varmuuskopiointi, jonka toimintaa valvotaan. Tiedostot sijaitsevat tietoturvallisesti fyysisesti kahdessa eri paikassa, eli liiketoiminnan riskejä on pyritty minimoimaan tärkeiden dokumenttien katoamisien osalta, yrityksen toimitusjohtaja Kari Talja kertoo.

Yrityksessä itsessään ei ole IT-päällikköä, joten Triuvaren käytännönläheinen, fasilitoiva ote IT-ympäristön kehittämiseen on yrityksessä koettu hyvinkin tärkeäksi asiaksi. – Arvostamme Triuvaren kykyä ottaa kokonaisuutemme hallintaan. Verkkoon yhdistetyn tuotantokoneiston vikatilanteen yhteydessä emme halua erikseen miettiä, kuuluuko ongelma operaattorille, koneen valmistajalle vai esimerkiksi verkon vian piiriin. Voimme aina ottaa yhteyden Triuvareen, jolloin ongelmien solmukohdat lähtevät aukeamaan ammattitaitoisen henkilöstön avustuksella, Talja sanoo.

Yrityksen IT-ympäristöä on kehitetty syntyneiden tarpeiden sekä mahdollisten epäkohtien mukaan, jolloin on mahdollista parantaa työntekoa sekä synnyttää säästöjä. Viimeisin esimerkki tästä on syksyllä 2015 toteutettu projekti, jossa yrityksen sähköpostipalvelu siirrettiin alun perin alihankintana ostetulta Exchange-palvelimelta Office 365 -pilvipalveluun.

Oy Tammer-Suoja Ab

Mitä tekee: Valmistaa merkkikohtaisesti valmistettuja istuinsuojia autoihin sekä palvelee ilmailualalla pitkän linjan asiakkaitaan hyvin laajamittaisilla palveluilla
Perustettu: 2003
Kotipaikka: Tampere
Toimitusjohtaja: Kari Talja
Henkilöstö: 10
Liikevaihto: 2 669 000€ (2014)

Triuvaren Iisipilvi™ -palvelun avulla pilvipalvelun käyttöönotto oli yrityksen näkökulmasta helppo ja vaivaton toimenpide, johon sisältyi uusiin työkaluihin liittyvä koulutus. Suurta muutosta työskentelytapoihin ei tullut, mutta edullisempi palvelu on jo kerännyt kiitosta mahdollistamalla mm. kalenterisynkronoinnit älypuhelimiin ja tablet-laitteisiin.

Huoleton arki saavutetaan ennaltaehkäisevällä työllä

Lähitukeen liittyvien tukipalveluiden käyttö on suoraviivaista ja helppoa, sillä palvelukokonaisuuden budjetoitavuus on yrityksessä koettu vaivattomaksi. Tämä tarkoittaa sitä, että lähitukeen liittyvät toimenpiteet sisältyvät Huoleton™ Premium -palvelun kiinteään hinnoitteluun, eikä yllätyksiä pääse syntymään.

Ongelman ratkaisun lisäksi Huoleton™ Premium tarjoaa paljon ennakoivaa ja ongelmia ennaltaehkäisevää työtä, kuten päivitystenhallintaan ja tietoturvaan liittyviä valvontatoimenpiteitä. Tämä toimintamalli on Taljan mielestä hyvä, sillä palveluun kuuluvan taustalla tehtävän ja käyttäjälle usein näkymättömän työn ansiosta tukipalveluita ei osteta pelkästään ongelmien ratkaisuun – vaan niiden ennaltaehkäisyyn.

– Ongelmatilanteessakin apu on ollut lähellä ja olemme aina saaneet apua nopeasti, selvällä suomen kielellä ilman teknistä jargonia. Kokonaisratkaisun ansiosta Triuvare vapauttaa meille enemmän aikaa tehokkaaseen työntekoon ajanmukaisilla työkaluilla, IT-huolien murehtimisen sijaan, Talja toteaa.

Katso lisätietoja:

 

 

Pakkaus Piippo Oy: IT-ratkaisut kehittyvät ja yksinkertaistuvat

”Triuvaren avulla olemme päässeet huolettomaan tilaan, jossa IT-kustannukset ovat hyvin ennakoitavissa.”
Tero Nystedt, toimitusjohtaja, Pakkaus Piippo Oy

Liiketoimintojen jatkuvuuden ja helpon skaalattavuuden myötä Pakkaus Piippo Oy:ssä aloitettiin vaiheittainen kehitystyö, jolla pyrittiin eroon kahdesta omasta palvelimesta. Toijalassa sijaitsevassa yrityksessä ulkoistettiin Triuvaren toimesta ensin omalta palvelimelta Active Directory -toimialueen hallinta Microsoftin Azure-pilvipalvelimelle sekä sähköpostit Office 365 -pilvipalveluihin.

Lisäksi erillisessä vaiheessa pilveen siirretty toiminnanohjaus vähensi jäljelle jääneen palvelimen tarpeen kokonaan pois, jolloin palvelimesta päästään luopumaan heti siirtymäajan päätyttyä.

Jatkossa yrityksessä ei tarvitse keskittyä palvelimen ylläpitoon ja kehitykseen liittyvään budjetointiin, varmuuskopiointiin tai skaalaus tarpeiden ja tilanteiden muuttuessa. Lisäksi yrityksellä on nyt mahdollisuus säästää tilanteissa, joissa Azure-palvelin kytketään pois käytöstä työajan päätyttyä. Asiantuntevan kumppanin kanssa kehityshankkeista on selvitty huolettomasti, kertoo Pakkaus Piipon toimitusjohtaja Tero Nystedt.

– Yhdessä Huoleton™ Premium -ylläpitopalvelun kanssa IT-ympäristön budjetoitavuus on helppoa, kun ylläpitoon liittyen ei synny yllättäviä kuluja. Valmistauduimme pilvipalveluiden käyttöönottoon Triuvaren avustuksella myös hankkimalla nopean valokuituyhteyden kiinteistöömme. Tämän lisäksi Triuvare vastaa palomuurimme ylläpidosta, Nystedt sanoo.

Pakkaus Piippo Oy

Mitä tekee: Valmistaa kartonkitynnyreitä, tekstiilihylsyjä ja tikkatauluja
Perustettu: 1985
Kotipaikka: Toijala
Toimitusjohtaja: Tero Nystedt
Henkilöstö: 13
Liikevaihto: 1 414 000€ (2014)

Oikea IT-kumppani on kuin napakymppi

Pakkaus Piipon kaltaiselle yritykselle kokonaisvaltainen Huoleton™ Premium -ylläpitopalvelu tuo ratkaisuja arkeen, ja sen avulla taustalla tehtävällä työllä ennaltaehkäistään useita ongelmia syntymästä mm. työasemavalvonnan ja päivitystenhallinnan keinoin, kertoo Triuvaren asiakasvastaava Mikko Tukia.

– Mikäli syntyisi ongelmatilanne, joka vaatisi yhteydenottoa tukeemme, voi tukipalveluitamme käyttää Huoleton™ Premiumissa joustavasti ilman pelkoa minuuttitasolla juoksevista kustannuksista. Sen lisäksi laitteistorikon yllättäessä hyvin dokumentoidun IT-ympäristön vianselvitykset ja takuut hoidetaan nopeasti eteenpäin, jolloin yrityksen ei itse tarvitse pitää kirjaa laitteistojen sarjanumeroista, takuuajoista, myyntipaikoista tai takuun käytännöistä, Tukia kertoo.

Kartonkitynnyreiden, tekstiilihylsyjen sekä kenties kuluttajille tunnetuimman tuotteen – tikkataulujen valmistajana Pakkaus Piippo Oy katsoo luottavaisin mielin tulevaisuuteen oikean IT-kumppanin rinnalla. Yrityksessä ei ole omaa IT-päällikköä, jolloin liiketoimintaa tukevien ratkaisujen löytäminen vaatii proaktiivisuutta – josta Triuvare saa erityistä kiitosta.

– Tällä hetkellä olemme onnellisessa tilanteessa, jossa mitään suuria investointeja ei tarvitse tehdä, vaan seuraavaksi keskitymme työasemien kausittaiseen uusimiseen. Erilaisten laitteistojen ja ohjelmistolisenssien hankinnoissa ja takuiden mitoittamisessa hyödynnämme Triuvaren asiantuntijoiden apua. Triuvaren avulla on helppo suunnitella yrityksen IT-ympäristön tulevaisuutta, Nystedt kehuu.

Katso lisätietoja:

 

 

Vabe Oy: Uusi dokumentinhallinta vapautti ylläpidollisesta taakasta

Vabe_Markus1

”Löysimme Triuvaren avulla ratkaisut työnteon jarruina toimiville ongelmakohdille.” Markus Lehtinen, toimitusjohtaja, VaBe Oy

Betonielementtien tuotantoon erikoistunut valkeakoskelainen VaBe Oy törmäsi omassa IT-ympäristössään dokumentinhallinnan haasteisiin. Tiedostojen säilyttäminen ja paikantaminen oli paikoitellen hankalaa. Ongelmia syntyi erityisesti tilanteissa, joissa tiedostoja haluttiin muokata samanaikaisesti. Lisäksi yrityksen oman tiedostopalvelimen ylläpito, varmuuskopiointi mukaan lukien, tuntui ydinliiketoimintaa kuormittavalta taakalta. Näistä lähtökohdista yritys lähti etsimään ratkaisua Triuvaren avustuksella.
Nykyiseen käyttöön oma virtuaalipalvelin osoittautui turhan järeäksi ja arvokkaaksi ratkaisuksi yritykselle, joten he lähtivät tavoittelemaan kustannustehokkaampaa ratkaisua Triuvaren avustuksella.

Lopputuloksena yritykselle otettiin käyttöön Microsoftin pilvipalvelut, joilla on lisätty työn tekemisen tehokkuutta ja mukavuutta, kertoo VaBe Oy:n toimitusjohtaja Markus Lehtinen.

– Pilvipalveluiden käyttöönotto toteutettiin sovitusti yhden viikonlopun aikana. Itse siirtymävaihe sekä uusien työkalujen koulutus sujui hyvin. Tärkeimpänä pidän sitä, että löysimme Triuvaren avulla ratkaisut työnteon jarruina toimiville ongelmakohdille, Lehtinen sanoo.

palvelin_pieniTilanne ennen:

 Office365_pieniSharepoint_pieniTilanne jälkeen:

 
  • Vaikeakäyttöiset tiedosto- ja hakemistorakenteet
  • Ei pääsyä ulkoverkosta
  • Oman palvelimen ylläpitorasite (varmuuskopioinnit, käyttöoikeudet..)
  • Muut modernit työkalut puuttuivat
  • Joustavat dokumentinhallinnan vaihtoehdot versionhallinnan kera (Sharepoint, OneDrive for Business)
  • Pääsy verkon yli mistä tahansa
  • Ei ylläpitorasitteita
  • Modernit työkalut: Lync-pikaviestintä, kalenterijaot, sähköposti eri päätelaitteille

 

Vabe Oy

Mitä tekee: Valmistaa erilaisia betonielementtejä           Perustettu: 1993                   Kotipaikka: Valkeakoski Toimitusjohtaja: Markus Lehtinen                                        Henkilöstö: 70                Liikevaihto: 11 022 000€ (2013)

– Nyt yhteiset asiakirjamme sijaitsevat Sharepointissa ja käytämme jaettuja kalentereita. Jopa etätyöskentelyn mukavuutta on tehostettu Lync-pikaviestimellä. Erityisen hienoa on ollut Triuvaren kyvykkyys puhua asioista ymmärrettävästi ilman tietoteknistä jargonia. Olemme erittäin tyytyväisiä uuteen kokonaisuuteen.

Vanhoista rajoituksista eroon uudella ratkaisulla

Yrityksen oma palvelin ei tarjonnut mahdollisuutta tiedostojen versionhallintaan. Tällöin esimerkiksi samaan dokumenttiin usean eri henkilön tekemiä muutoksia, lisäyksiä tai poistoja ei pystytty seuraamaan ja hallitsemaan. Mikäli kaksi henkilöä työskenteli saman asiakirjan parissa samaan aikaan, jälkimmäisenä tallennuksen samalle tiedostonimelle tehnyt vahingossa tuhosi toisen henkilön tekemät muutokset.

– Oli selvää ettei palvelimen ylläpito ollut enää järkevää, joten pilvipalvelun tarjoamat mahdollisuudet haluttiin käyttöön. Triuvaresta löysimme hyvän kumppanin, joka osaa kuunnella ja ymmärtää erittäin hyvin asiakkaan lähtökohdan liiketoimintaan, kuvaa Lehtinen.

Yritys on hyödyntänyt Triuvaren osaamista normaalin käyttötuen lisäksi myös laitehankinnoissa: kun laitteistopäivityksen aika on tullut, etsitään yrityksen ja työntekijän tarpeita vastaava ratkaisu satojen, jopa tuhansien laitteiden joukosta.

– Triuvaren kautta hankkimamme tietokoneet on toimitettu avaimet käteen -periaatteella, mikä on helpottanut laitteistohankintojen toteuttamista. Koneet on mitoitettu hyvin tarpeidemme mukaan, eli ne eivät ole liian ali- tai ylimitoitettuja. Lisäksi valmiiksi asennetuilla koneilla on kaikki valmiina työntekoon heti käyttöönoton jälkeen: pääsy sähköposteihin, yrityksen tiedostoihin ja ohjelmistoihin, Lehtinen kiittelee.

Katso lisätietoja Iisipilvi™ -palvelusta täältä.

Capsil Oy: Pilvipalveluilla syntyi tuhansien eurojen vuosittainen säästö

"Triuvaren ansiosta säästämme IT-kuluissamme vuositasolla jopa useiden tuhansien eurojen verran." Timo Lindberg, toimitusjohtaja, Capsil Oy

”Triuvaren ansiosta säästämme IT-kuluissamme vuositasolla jopa useiden tuhansien eurojen verran.”
Timo Lindberg, toimitusjohtaja, Capsil Oy

Lääkealan henkilöstövuokrauksen asiantuntijayritys Capsil Oy on yli 10-vuotisen taipaleensa aikana kehittänyt omaa IT-ympäristöään useaan otteeseen. Lahtelainen yritys on ollut Triuvaren asiakkaana vuodesta 2013 lähtien. Tuolloin IT-palvelut toimivat virtualisoiduilla palvelimilla.

Nykyiseen käyttöön oma virtuaalipalvelin osoittautui turhan järeäksi ja arvokkaaksi ratkaisuksi yritykselle, joten he lähtivät tavoittelemaan kustannustehokkaampaa ratkaisua Triuvaren avustuksella.

– Vertailun pohjalta selvisi, että siirtymällä pilvipalveluihin, voisimme säästää yli 50% kuukausikuluissa. Projekti toteutettiin joulukuussa 2014 ja Triuvaren ansiosta säästämme IT-kuluissamme vuositasolla jopa useiden tuhansien eurojen verran, sanoo Capsil Oy:n toimitusjohtaja Timo Lindberg.

– Uusi toimintaympäristö tarjoaa meille lisäksi työntekoa tehostavia ja helpottavia ominaisuuksia, kuten samanaikaisen tiedostojen muokkauksen SharePoint-ympäristössä sekä Lync-pikaviestinnän, Lindberg mainitsee.

Hyvä ja tiivis yhteistyö sujuvoittaa arkea

Huoleton™Premium -asiakkaana Capsil Oy:llä on lisäksi työasemakohtainen varmuuskopiointi, päivitystenhallinta sekä tietoturva kunnossa. Ongelmien ennaltaehkäisy kuuluu hyvän IT:n kulmakiviin, kertoo Triuvaren asiakasvastaava Mikko Tukia.

Capsil Oy

Mitä tekee: Tarjoaa henkilöstöpalveluja  terveydenhuollon toimijoille Perustettu:  2001             Kotipaikka: Lahti Toimitusjohtaja: Timo Lindberg                            Henkilöstö: 22               Liikevaihto: 1 621 000€ (2013)

– Työn ja arjen keskellä voi tulla IT-huolia, joihin halutaan nopeasti ratkaisu. Olemme räätälöineet Huoleton™ Premium -palvelun kattamaan kaikki käyttäjätukeen saapuvat yhteydenotot sekä toimenpiteet, jolloin yllättäviä kuluja ei synny. Tällöin asiakkaan on helppo olla meihin yhteydessä minkä tahansa IT:hen liittyvän asian muodossa, sanoo Tukia.

Triuvare on ratkonut esimerkiksi Capsilin verkkoyhteyksiin liittyvät ongelmat, tarjonnut konsultointia uusien laitteiden hankinnassa, hoitanut nimipalvelinmuutoksia ym. normaalin käyttäjätuen ohessa, jolloin asiakkaan ei tarvitse tuntea yksityiskohtaisesti omaa IT-ympäristöään. Kaikki ympäristön muutokset dokumentoidaan tarkkaan, jolloin sekä asiakas että Triuvare ovat ajan tasalla siitä, minkälaisia verkon päätelaitteita, ohjelmistoja ja lisenssejä yrityksellä on käytössä. Tämä on Timo Lindbergin mukaan sujuvoittanut Capsil Oy:n arkea.

– Kokonaisuuden hallinta ja luotettava kumppanuus on meille tärkeintä. Olen ollut erittäin tyytyväinen Triuvaren laajaan osaamiseen ja vasteaikoihin. En haluaisi soittaa moneen eri yritykseen kun ongelmatilanne syntyy, vaan annan mieluusti yhden kumppanin huolehtia kaikesta, Lindberg toteaa.

Tenho Kemppainen Oy: Pilvipalvelu lisäsi työn tehokkuutta

tenho_kemppainen

”Uuden pilvipalvelun avulla pystymme samalla toimiston henkilöstömäärällä hoitamaan ja käsittelemään aiempaa enemmän työntekijöitä ja autoja.”
Jarmo Rantala, it-vastaava, Tenho Kemppainen Oy

Kuljetusliike Tenho Kemppainen Oy:ssä käsiteltiin vielä hiljattain ajojärjestelyt ja tilaukset täysin paperipohjaisesti. Työtilaukset sijaitsivat fyysisesti ainoastaan niitä hoitavien henkilöiden työpöydillä, eli hyvästä tiedonhallinnasta tai tehokkuudesta ei voitu puhua. Triuvaren avulla Tenho Kemppainen Oy sai Tuottavuusloikka-pilottiprojektissa käyttöönsä nykyaikaiset sähköpostin ja kalenterin pilvipalvelut.

– Nyt kaikki toimiston työntekijät näkevät ajojärjestelyt autokohtaisesti ja kuka tahansa pystyy tekemään muutoksia. Tilausjärjestelmän runkona toimii Office 365 -pilvipalvelun kalenteri, eli kyseessä ei ole mikään eksoottinen ja kallis tilaushallintaohjelmisto. Tiedot kalenterimuutoksista voidaan päivittää reaaliaikaisesti autoissa sijaitseviin älypuhelimiin, kertoo yrityksen it-vastaava Jarmo Rantala.

Tenho Kemppainen Oy

Mitä tekee: Tarjoaa kuljetuspalveluita Perustettu: 1990                                     Kotipaikka: Ylöjärvi                         Toimitusjohtaja: Jaana Rantala Henkilöstö: 25                                Liikevaihto: 3 339 000€ (2014)

– Emme olisi kyenneet toteuttamaan projektia omatoimisesti. Meillä ei yksinkertaisesti ole aikaa eikä tietotaitoa perehtyä päätelaitehankintoihin, mobiiliverkon asiakassopimuksiin ja testauksiin. On hienoa, että saimme Triuvarelta kaiken käyttöönottoon tarvittavan avun.

Triuvarella ilmiö on tuttu. Monesti asiakasyrityksissä työntekoa rajoittavat vanhat toimintamallit, jotka vaikuttavat pitkällä aikavälillä suoraan yrityksen kilpailukykyyn. Oman työn tehokkuutta on läheltä katsottuna usein vaikea arvioida, Triuvaren Toni Rantanen kertoo.

– On myös meidän etumme tarjota apua ongelmissa, joihin törmäämme asiakkaidemme kanssa. Ulkopuolisena näemme usein helposti sellaiset tekniset ratkaisut, totutut työskentelytavat ja menetelmät, jotka syövät työn kannattavuutta, Rantanen sanoo.

Jarmo Rantalan mukaan kuljetusliike Tenho Kemppaisella tilausten käsittely muuttui huomattavasti sujuvammaksi. Tilanteet voivat muuttua nopeastikin ja tarvittavat muutokset töihin ja aikatauluihin on nyt helppo tehdä. Soitteluiden määrä on myös vähentynyt, kun muutoksista ei tarvitse välttämättä ilmoittaa puhelimitse.

– Uuden pilvipalvelun avulla pystymme samalla toimiston henkilöstömäärällä hoitamaan ja käsittelemään aiempaa enemmän työntekijöitä ja autoja. Pilvipalvelu tarjoaa lisäksi turvaa tietojen säilytyksen kannalta, kun tärkeät avaintiedot eivät enää makaa papereilla toimistotyöntekijöiden pöydillä. Jatkamme yhdessä Triuvaren kanssa toimintojemme kehittämistä jatkossakin, Rantala mainitsee.

Tuottavuusloikka-pilottiprojekti: Jarmo Rantalan haastattelu

Tutustu myös:

Iisipilvi™ on helpoin tapa siirtyä pilveen

Huoleton™-laitehankinnalla saat tarpeitasi vastaavat päätelaitteet

Aquamec Oy: Elinehtona toimivat tietoliikenneyhteydet

aquamec

Aquamec Oy:n toimitusjohtajalla Lauri Kalliolalla riittää riemun aiheita. Aquamecin tietoliikenneyhteydet ovat vakaalla pohjalla ja samaan aikaan sen ruoppaajat parantavat vesistöjä eri puolilla maailmaa.

Toimiva VPN-yhteys ja vakaa IT-infrastruktuuri ovat ruoppausaluksia valmistavan Aquamecin liiketoiminnan onnistumisen kannalta oleellisessa asemassa. Tämä yrityksessä opittiin lähes kantapään kautta, kun pahin mahdollinen tapahtui puolitoista vuotta sitten.

Toimivat tietoliikenneyhteydet ja eri konttorien välinen päivittäinen yhteydenpito ovat Aquamecille oleellisia jo maantieteellisestikin, sillä sen myyntikonttori sijaitsee Tampereella, suunnittelupuoli Säkylässä.

Suunnittelun- ja myynnin välisessä päivittäisessä yhteydenpidossa Aquamec Oy hyödyntää salattua virtuaalista erillisverkkoa eli VPN-yhteyttä. Tampereen ja Säkylän konttorien välistä tiedonsiirtoa tapahtuu päivittäin.

Vihelsimme pelin poikki

Aquamec Oy

Mitä tekee: Suunnittelee ja hoitaa ruoppausalusten tuotekehityksen ja myynnin                                                      Perustettu: 1995                                  Kotipaikka: Hyvinkää                    Toimitusjohtaja: Lauri Kalliola             Henkilöstö: 10                                      Liikevaihto: 11 263 000€ (2013)

Puolitoista vuotta sitten pahin mahdollinen tapahtui, kun palomuurin asennuksen yhteydessä kaikki yrityksen tietoliikenneyhteydet katkesivat. Myynti- ja suunnittelukonttorit eivät olleet enää yhteydessä keskenään.

– Yhteydet ulkomaailmaan yksinkertaisesti katkesivat, edes internetiin ei enää päässyt. Silloin vihelsimme pelin poikki ja sanoimme sopimuksen edellisen IT-tuen kanssa irti. Olimme kuulleet suosituksia Triuvaresta ja aloitimme yhteistyön nopeasti heidän kanssaan, Aquamecin toimitusjohtaja Lauri Kalliola muistelee.

Kahdessa viikossa Triuvare palautti Tampereen ja Säkylän välisen VPN-yhteyden sekä muut tietoliikenneyhteydet. Triuvare palautti myös virustorjunnan sekä palomuurin ja siirsi aikaisemmin Aquamecin omalla serverillä toimineen sähköpostijärjestelmän Microsoftin pilvipalveluun.

– Pilvessä toimiva sähköposti on iso etu, sillä nyt posteja pääsee lukemaan miltä tahansa tietokoneelta. Omalla serverillä ollut sähköpostijärjestelmä tuppasi myös kaatumaan säännöllisesti. Nyt sitäkään ongelmaa ei ole enää ilmennyt, Kalliola sanoo.

Yhteistyötä vuoden ajan

Triuvaren ja Aquamecin välinen yhteistyö on jatkunut nyt noin vuoden ajan. Kalliolan mukaan kyseessä on niin sanottu toistaiseksi voimassaoleva sopimus.

– He ylläpitävät sekä huoltavat meidän järjestelmiämme ja tekevät myös tarvittavat ohjelmistopäivitykset. Arvioisin, että noin 90 prosenttia tästä työstä tapahtuu etäyhteyden avulla.

Tällä hetkellä Triuvare rakentaa Aquamecille uutta varmuuskopiointiratkaisua ja videoneuvottelutoimintoja.

Ruoppausaluksia maailmalle

Entinen Lännen Tehtaiden tytäryhtiö Aquamec Oy:n on kehittänyt ja valmistanut ruoppaajia itsenäisesti 1990-luvun alusta lähtien. Yritys suunnittelee ja hoitaa ruoppausalusten tuotekehityksen ja myynnin. Kokoonpanon se ostaa Lännen Tractorsin tehtaalta. Toiminta on kansainvälistä. Yrityksen Watermaster monitoimiruoppaajista lähes kaikki menevät vientiin.

– Käyttöönottovaiheessa kouluttajat menevät koneen perässä maailmalle pariksi viikoksi. On hyödyksi, että heillä on mahdollisuus olla yhteydessä kotimaan konttoreihin myös nettisähköpostin kautta, Lauri Kalliola toteaa.

Watermaster-alukset soveltuvat muun muassa matalien vesistöjen kunnostustöihin, tulvantorjuntaan, saastuneiden maamassojen poistamiseen veden alta ja teollisuusaltaiden tyhjennyksiin. Laitteet kykenevät liikkumaan itsenäisesti vedessä ja hydraulisten tukijalkojensa avulla myös maalla.

www.aquamec.fi