Suomen Partiolaiset  – Finlands Scouter ry on partioliikkeen keskusjärjestö Suomessa. Jäseniä on 65 000 ja partion parissa työskentelee noin 80 henkilöä kymmenessä toimistossa ympäri Suomen.

Helsingissä Partioasemalla sijaitsevat keskusjärjestö ja kolme partiopiiriä ovat olleet oma kokonaisuutensa IT-asioissa. Muissa partiopiireissä ympäri Suomen oli IT-asiat aikaisemmin ratkaistu itsenäisesti järjestelmähankintoja lukuun ottamatta. Syksyllä 2016 partiotoimijoiden kesken sovittiin, että IT-tukipalvelut kilpailutetaan ja valitaan niille yhteinen toimittaja. Tärkeintä oli yhteisen palvelumallin luominen ja palvelun skaalautuminen piirityöntekijöille sopivaksi, jotta päällekkäistä työtä saatiin eliminoitua. Uusi palvelumalli on tuonut ennustettavan ja laadukkaan kokonaisuuden, jota on helppo johtaa, hallita ja kehittää.

– Toisin kuin yritysmaailmassa, partiossa alueelliset organisaatiot eli partiopiirit ovat itsenäisiä rekisteröityjä yhdistyksiä, joiden toimintakulttuuriin kuuluu hyvin vahvasti omista asioista päättäminen. Siksi palveluntarjoajan valinnassa merkittävä tekijä oli se, että partiopiirit saatiin motivoitua mukaan uuteen palveluun. Triuvare oli ollut pitkäaikainen ja paljon kehuttu Hämeen Partiopiirin kumppani. Se on iso piiri, joten tiesimme, että sama malli toimisi myös muualla. Myös kilpailutuksen jälkeen siitä on ollut iso apu, ettei ole tarvinnut aloittaa tyhjästä, vaan olemme voineet mallintaa sitä, mitä Tampereella on tehty. Siirtymä on ollut meille helppo ja antanut tilaisuuden tarkastella myös omaa toimintaamme, kertoo Suomen Partiolaisten hallintopäällikkö Mikko Lehtonen.

Partiotoimistojen mukaan tuleminen jaksotettiin niin, että yhtä aikaa palvelun piiriin tuli aina pari-kolme toimistoa. Näin on voitu käydä rauhassa läpi ne kysymykset, jotka kullakin toimistolla on ratkaistavana. Lehtonen pitää tärkeänä, että yhteistyökumppanilla on valmius ottaa tulevaisuudessa nopeasti mukaan myös ne kolme, neljä partiopiiriä, jotka ovat vielä jääneet palvelun ulkopuolelle.

Osaamista yhdestä yhteyspisteestä

”Triuvare on ollut todella hyvä ja me olemme erittäin tyytyväisiä saamaamme palvelutasoon. Asiakaspalveluun on helppo ottaa yhteyttä ja riippumatta siitä, että tukityöntekijä voi vaihtua, olemme saaneet samanlaatuista palvelua.” – Mikko Lehtonen, hallintopäällikkö, Suomen Partiolaiset ry

Huoleton Premium -palvelumallilla taloon saatiin rekrytoitua ICT-osaamista tarvitsematta palkata varsinaista ihmistä.

Työajan käyttö ja työajan suuntaaminen oikein ovat olennaisia kysymyksiä järjestöissä.  Mielestäni ICT-tukipalveluiden ulkoistus on järjestöille hyvä tapa hankkia sellaista osaamista, jota ei itsellä ole tai johon ei kannata käyttää aikaa. Samalla vapautamme meiltä energiaa tehdä sitä, mitä me teemme parhaiten.  Arjessa tuntuu kuin meillä olisi ylimääräinen ihminen töissä. Meidän ei kuitenkaan tarvitse suunnitella ratkaisuja sen varalle, että IT-osaajamme on sairaana tai kesälomilla, koska Triuvarella ollaan ympäri vuoden töissä. Osaava kumppani pystyy nostamaan esille myös tietoturvaan liittyviä asioita ja tuomaan laaja-alaisempaa osaamista kuin yksittäinen oma asiantuntija.

Lisäarvoa tulee myös siitä, että koko organisaation työvälineiden ja palveluiden kustannukset tiedetään etukäteen, jolloin ne on helppo budjetoida ja ennustaa. Suomen Partiolaiset ja partiopiirit saavat sekä julkisia että yksityisiä avustuksia ja palvelumalli helpottaa myös rahoittajaviestintää, kun työvälineiden tarkoituksenmukaisuus ja työn kustannustehokkuus ovat helposti osoitettavissa. Näky laitekantaan on nyt erittäin hyvä. Triuvaren palvelumalli auttaa myös erittelemään eri palveluiden kustannukset tarvittaessa.

Suomen Partiolaisille ja partiopiireille on luotu yhden yhteyspisteen malli, jossa Triuvaren kautta hoidetaan myös taustalla pyörivät kumppaneiden palvelut. Näin yksittäisen työntekijän ei tarvitse miettiä, keneen olla yhteyksissä, vaan kaikki liittymiin, laitteisin ja ICT-asioihin liittyvät kysymykset ratkeavat Triuvaren tuen kautta.

– Tärkeintä on se, että arjen työ on sujuvaa ja tukeen saa nopeasti yhteyden. Siellä asiat ratkeavat; meillä on ollut todella hyvät vasteajat ja lähes poikkeuksetta asiat ovat ratkenneet siltä istumalta. Eli peruspalvelut ja perustyö ovat sujuneet todella hyvin. Toisaalta olemme olleet todella tyytyväisiä myös Triuvaren ratkaisukeskeiseen otteeseen, minkä avulla on päästy pitempään vaivanneiden ongelmien kimppuun. Esimerkiksi Helsingin Partioasemaa vaivanneisiin verkko-ongelmiin on saatu ratkaisu. Isona tavoitteenamme on ollut karsia päällekkäistä työtä ja löytää kumppani, joka pystyy toteuttamaan palvelut tasalaatuisena kaikille partiotyöntekijöille. On ollut mukava huomata, että ulkoistuksessa on onnistuttu ja palvelumalli on saatu skaalattua eri puolelle Suomea. Toivomme, että asiat jatkuvat yhtä mallikkaasti myös jatkossa!

Tykkää ja jaa:

Johanna Rytkönen

Markkinointi- ja viestintäasiantuntija

Asiakkaidemme toiveesta olemme lisänneet valikoimiimme myös päivystyspalvelun!

Tarjolla on kaksi vaihtoehtoa, ilta- ja viikonloppupäivystys sekä ympärivuorokautinen päivystys. Palvelu on suunniteltu niille asiakkaille, joiden liiketoiminta kaipaa ICT-tukipalvelua muulloinkin kuin arkisin virka-aikaan.

Palvelun tuottaa Triuvaren oma henkilökunta. Päivystyksessä tehtäviä töitä ei ole rajattu hätätapauksiin, vaan päivystäjää voi lähestyä millä tahansa omaa työtä häiritsevällä asialla. Päivystäjä vastaa puhelimeen päivystysaikana tai mikäli hän on estynyt vastaamaan, soittaa takaisin viimeistän 15 minuutin sisällä. Päivystäjä aloittaa vianselvityksen etäyhteydellä viimeistään 30 minuutin kuluessa vikailmoituksesta.

Tukipalvelut nyt tarjolla myös kellon ympäri!

Päivystyspalvelun kuukausihinta sisältää itse päivystyksen. Varsinaiset työt veloitetaan asiakkaan tukipalvelumallin mukaisesti ilta-, yö- ja viikonloppulisineen.

Ilta- ja viikonloppupäivystys:
– Päivystys ma-pe klo 17-22 ja la-su 9-20.
– Sisältää juhlapyhät, pois lukien jouluaatto, joulupäivä ja tapaninpäivä, juhannusaatto sekä juhannuspäivä.
– Kiinteä hinta 600 € / kk. Veloitus päivystysaikana tehdystä työstä Triuvaren normaalin tuntihinnan ja kertoimien mukaan.

Ympärivuorokautinen päivystys:
– Päivystys ympäri vuorokauden kaikkina päivinä.
– Kiinteä hinta 900 € / kk. Veloitus päivystysaikana tehdystä työstä Triuvaren normaalin tuntihinnan ja kertoimien mukaan.

Päivystyspalvelu on saatavissa myyntimme kautta, myynti@triuvare.fi tai 03 389 1600.

Tykkää ja jaa:

Johanna Rytkönen

Markkinointi- ja viestintäasiantuntija

ICT-firmojen sopimuksissa on välillä suuriakin eroja. Seuraavan listan avulla tarkistat, ettei omassa sopimuksessasi ole mitään ei-toivottua.

1. Kuinka pitkä ja miten sitova sopimus on? Kannattaa harkita tarkkaan sitoutumista määräaikaiseen sopimukseen. Jos olet vapaa lähtemään koska vaan, on palveluntarjoajalla taatusti motivaatio pitää huolta siitä, että saamasi palvelu on todella asianmukaista, jotta asiakassuhde säilyy. Määräaikaisissa sitovissa sopimuksissa tällaista kannustinta ei automaattisesti synny.

2. Kenelle dokumentaatio kuuluu? Pidä huolta, että palveluntarjoajalle syntyvä dokumentaatio yrityksesi IT-ympäristöstä on yrityksesi omaisuutta. Näin varmistat, että mahdollisessa ristiriitatilanteessa voit halutessasi vaihtaa toimittajaa, eivätkä IT-ympäristösi tiedot jää vanhan toimijan haltuun.

Miten tehdä it-palvelusopimus

3. Mitä rahalla saa? Maksatko pelkästä palveluntarjoajan olemassaolosta, vai saatko rahalle aina työtä vastineeksi?

4. Mitkä ovat todelliset palveluajat? Esimerkiksi 24/7-valvonnasta tai palvelupyyntöjen vastaanottamisesta call centerissä ei tule lisähyötyä, jos ilmenneisiin ongelmiin reagoidaan vasta virka-ajan puitteissa. Mikäli näin on, ei näistä palveluista kannata maksaa ylimääräistä.

5. Sisältyykö sopimukseen päivitystenhallinta ja kuuluuko siihen myös kolmannen osapuolen sovellusten päivitykset (esim. Acrobat Reader, Java)? Päivitystenhallinta tarvitaan, jotta kaikilla organisaatiossa on yhteensopivat ja uusimmat ohjelmaversiot. Näin niistä löytyvät tietoturva-aukot saadaan tukittua nopeasti.

6. Sisältyykö sopimukseen myös mobiililaitteiden hallinta ja käyttäjätuki? Nykyajan älylaitteet ovat tietokoneiden tapaan yhteydessä organisaation tietoihin. On tärkeää, että ne on dokumentoitu, ja että tietoturvasta ja etälukitus- ja etätyhjennysmahdollisuudesta on huolehdittu.

7. Kuuluvatko verkkolaitteiden säännölliset päivitykset hintaan? Palveluntarjoajan tulisi hoitaa verkkolaitteiden päivitykset proaktiivisesti, jotta ongelmia ei ilmene, eli asentaa uudet päivitykset sitä mukaa, kun niitä tulee saataville. Liian usein verkkolaitteet päivitetään vasta siinä vaiheessa, kun on ilmennyt tietoturva-aukko, jota hyökkääjät käyttävät hyväkseen.

8. Tekeekö palveluntarjoaja koneasennukset alusta asti täysin puhtaana, vai käytetäänkö konevalmistajan esiasennettuja versioita, jotka sisältävät tarpeettomia ohjelmistoja eli niin sanottua bloatwarea?

9. Onko hintaan sisältyviä tukipalveluita rajoitettu jollain tavalla? Tarkista, kuuluuko hintaan rajaton määrä tukipalveluja ja tukea myös paikan päällä, vai laskutetaanko tietyn tuntimäärän yli menevistä tukipyynnöistä sekä lähituesta erikseen. Jos hintaan sisältyviä tukipalveluita on rajattu, on riski rikkinäisestä IT-infrasta käytännössä asiakkaalla. Mikäli hintaan sisältyy rajaton määrä tukipalveluita, on palveluntarjoajan etujen mukaista pitää IT-infra niin hyvässä kunnossa, että tukipalveluita ei tarvita.

10. Onko tarjouksen sisältö esitetty selvästi? On tärkeää, että ICT-yritys myyjistä asiantuntijoihin viestii kullekin asiakkaalle sopivalla tavalla. Näin vältytään siltä, ettei kommunikaatio katkeile jatkossakaan tai yhteistyö muutu turhauttavaksi. IT-palveluita ostaakseen ei tarvitse olla itse nörttikielen taitaja.

Tykkää ja jaa:

Johanna Rytkönen

Markkinointi- ja viestintäasiantuntija

Uudessa oppaassamme käymme läpi ne tietoturvan perusasiat, jotka myös jokaisella pienellä ja keskisuurella yrityksellä tulisi olla hallussa. Lisäksi tutustumme erilaisiin teknologioihin ja taktiikoihin, joilla PK-yrityksen tietoturvaa voi edistää. Käsittelemem lyhyesti myös eurooppalaisen tietosuojalainsäädännön vaatimuksia ja sitä, miten teknologian avulla varaudutaan tietosuojalainsäädännön vaatimuksiin. Pääset lataamaan oppaan täältä.

opas PK-yritykse tietoturvaan

Tykkää ja jaa:

Johanna Rytkönen

Markkinointi- ja viestintäasiantuntija

Postimuseon digitaaliset palvelut pyörivät Triuvaren IT-infran päällä
”Ratkaisu on tuonut turvallisuutta ja ennustettavuutta. Tiedämme etukäteen mitä palvelu maksaa, eikä meidän tarvitse arkailla yhteydenottojen kanssa.” – Postimuseon ulkoasusta ja teknisestä suunnittelusta vastaava Jarmo Niinimäki (vas.) ja museonjohtaja Kimmo Antila

Postimuseo on erikoistunut posti- ja viestiliikenteen tutkimukseen, tallettamiseen ja esittämiseen. Vuonna 1926 perustettu museo on ehtinyt kunnioitettavaan 90 vuoden ikään. Vuosina 2013-14 Postimuseo irtautui Itellasta ja vastaperustettu Postimuseosäätiö muutti Helsingistä Tampereelle Vapriikin museokeskukseen. Samassa yhteydessä organisaatio erkaantui ison talon ICT-infrasta. Säätiössä oli jonkin verran omaa IT-osaamista, jonka pohjalta toiminta saatiin käynnistettyä. Postimuseosäätiö halusi löytää yhteistyökumppaniksi toimijan, joka olisi kokoluokaltaan lähellä museon omaa kymmenen hengen organisaatiota. Muilta museoalan toimijoilta oli kuultu kokemuksia isoista IT-taloista.

– Isoilla firmoilla on varmasti hyvät järjestelmät tarjota, mutta he tarjoavat aina valmiita palvelupaketteja. Meidän toimintamme vaatii sitä, että pystymme joka asiassa keskustelemaan siitä, mikä meidän mielestämme ratkaisee ongelman parhaiten. Pystytään siis hakemaan tilannekohtaisesti parhaat IT-ratkaisut. Vaihtoehtona oli myös yhden miehen firma, mutta sitä vaihtoehtoa pidimme liian haavoittuvana, kertoo Postimuseon ulkoasusta ja teknisestä suunnittelusta vastaava Jarmo Niinimäki.

Palveluntarjoajaksi valikoitui Triuvare. Vuoden Huoleton Basic -asiakkuuden jälkeen Postimuseo päätti siirtyä Huoleton Premium-palveluun:

– Meillä on aika pieni organisaatio, jolla on myös oma IT-asiantuntija palveluksessa. Saattoi käydä niin, että joinain päivinä minulta meni mikrotukeen ja tietoteknisten ongelmien ratkaisuun hirvittävästi aikaa. Se oli tietysti sitten muusta työstä pois. ICT:n kanssa kun tulee ongelma, niin se ei voi odottaa, koska kaikki työ riippuu tietokoneen toimivuudesta. Ei voi sanoa, että laitetaan tämä näyttely ensiksi pystyyn ja palataan asiaan sitten ensi viikolla. Nyt saamme avun saman tien, kertoo Niinimäki.

Huoleton™ Premiumilla turvallisuutta ja ennustettavuutta kuluihin

Premium-mallissa kiinteään kuukausihintaan kuuluu rajoittamaton määrä tukea ja vianselvitystä.

– Olemme havainneet että tämä on huomattavasti toimivampi ratkaisu, että saamme tuen sujuvasti ulkoa. Kokonaiskustannukset varmaankin hieman nousivat, mutta ratkaisu on tuonut turvallisuutta ja ennustettavuutta. Tiedämme etukäteen mitä palvelu maksaa, eikä meidän tarvitse arkailla yhteydenottojen kanssa. Työaikaa on saatu vapautettua lisää ICT:n kehittämiseen ja muihin töihin, iloitsee museonjohtaja Kimmo Antila.

Myös Triuvaren asiakkuudenhoitomalli saa miehiltä kiitosta.

– Meillä on myönteisiä kokemuksia Triuvaresta. Asiakkaista pidetään huoli ja kysellään perään mikäli meistä ei kuulu. Se on mielestäni hyvä asia, koska keskustelussa voidaan yhdessä miettiä asioita sekä nostaa esille myös tulevaisuuden kehityskohteita. Jos ongelmia tulee, niin niitä voidaan myös käsitellä yhdessä tapaamisissa. On hyvä muutaman kerran vuodessa käydä systemaattisesti läpi että missä ollaan menossa. Samalla voidaan puuttua ongelmiin ja keskustella tulevista kehityshankkeista, kertoo Antila.

Tykkää ja jaa:

Johanna Rytkönen

Markkinointi- ja viestintäasiantuntija

IT-palveluiden kilpailuttamisessa suurimmaksi ongelmaksi voi muodostua tarjouksien vertaileminen.
– Suurin ongelma tarjouksien vertailussa on se, että ICT-yritykset hinnoittelevat palvelunsa eri malleilla. Peruskuukausimaksuun ei välttämättä sisälly juuri mitään palveluita. Tukipuhelut kirjataan ylös, mutta heti kun asiaa aletaan selvittää yrityksessä, alkaa tuntikiintiö tai tuntilaskutus juosta. Tarjottu hinta näyttää paperilla halvalta, mutta todellisuudessa lisäkuluja kertyy palvelun käytöstä, kertoo Triuvaren ratkaisumyyjä Mia Pouhula.

Tarjouspyyntöjä tehdessä kannattaa olla tarkkana

– On hyvin tyypillistä, että kuukausimaksuun sisältyy tietty määrä tukipyyntöjä, jonka yli menevistä asiakasta laskutetaan erikseen. Tällainen maksumalli houkuttaa, koska asiakas voi olla varma, ettei maksa turhasta. Kulut voivat kuitenkin tällaisessa mallissa nousta reilusti yli jatkuvan kuukausipalvelun hinnan. Käytännössä tilanne johtaa myös helposti siihen, että IT-ongelmia yritetään ratkoa omin päin ja työaikaa voi mennä hukkaan, kun ei raaskita hyödyntää valittua palveluntarjoajaa. Myös budjetoiminen vaikeutuu, kun hintoja ei tiedetä etukäteen.

Halvin tarjous ei aina tulekaan edullisimmaksi. Triuvarella Huoleton Premium-palvelu on rakennettu niin, että kuukausimaksuun sisältyvät kaikki tuki- ja ylläpitopalvelut. Ympäristön haltuunoton lisäksi myös kattava IT-analyysi sisältyy maksuun. IT-analyysillä varmistetaan asiakkaille tarjotun tukipalvelun korkea laatu, koska Triuvarella on siten täydellinen ja ajantasainen tieto asiakkaan IT-ympäristöstä. Analyysin avulla löydetään myös riskitekijät sekä tunnistetaan kehitystä vaativat IT:n osa-alueet.

Kiinnitä hinnan lisäksi huomiota siihen, että nämä ovat kuukausihintaisella IT-tarjouksella mukana:

 • rajaton määrä tukea ja vianselvitystä tuen aukioloaikoina palvelimiin, työasemiin, tulostimiin, mobiililaitteisiin sekä verkko-ongelmiin liittyen
 • palvelinylläpito, sisältäen päivitysten asennukset ja tarkistukset, sekä varmuuskopiointien ja  virustorjunnan valvonnan
 • keskitetty päivitystenhallinta, joka on erittäin tärkeä tietoturvan kannalta
 • käyttäjätuki Microsoft Office 365 -palveluun liittyvissä tarpeissa

Haluatko meiltä apua hahmottamaan, mistä asioista teidän kannattaisi pyytää tarjous? Jätä yhteydenottopyyntö.

Tai lataa valmis tarjouspyyntöpohja.

Tarjouspyyntöjä tehdessä kannattaa pitää huoli siitä, että saadut tarjoukset ovat keskenään yhdenmukaisia. Tarjoukset kannattaakin pyytää mahdollisimman yksityiskohtaisina listoina, joista selviää paitsi se, mitä tarjoukseen halutaan sisällytettävän, myös se, mitä tarjoukseen EI tarvita. Laadimme avuksesi valmiin tarjouspyyntöpohjan, jota käyttämällä varmistat sen, että saamasi tarjoukset ovat aidosti keskenään vertailukelpoisia.

– Toinen ongelma syntyy siitä, että tarjousta pyydettäessä ei aina olla ihan varmoja, mitä organisaatiossa tarvitaan. Tämä korostuu erityisesti niissä organisaatioissa, joissa omaa IT-ihmistä ei ole. Silloin on hyvä pyytää apua ammattilaiselta. Ammattitaitoinen myyjä osaa nopeasti auttaa hahmottamaan sen, minkälaisista asioista kannattaa pyytää tarjous. Siltä pohjalta on helpompi lähteä jatkamaan tarjouspyyntöjen kanssa.

Tykkää ja jaa:

Johanna Rytkönen

Markkinointi- ja viestintäasiantuntija

Puristeteos on vuonna 1947 perustettu perheyritys, joka valmistaa metallista koostuvia järjestelmiä asiakkaiden tarpeisiin. Tuotteita on valmistuksessa 4000 erilaista.

Puristeteoksen IT-järjestelmiin hyökättiin puolitoista vuotta sitten. Kaikki järjestelmät pimenivät ja yrityksessä jouduttiin toimimaan vanhanaikaisesti käsilähetteillä. Kun tilanne saatiin hallintaan ja koneet toimimaan, rästissä olevia asioita oli kertynyt kolmen viikon ajalta. Kokemus sai toimitusjohtaja Ville Mäenpään etsimään luotettavaa yhteistyökumppania. Triuvare löytyi ystävän antaman vihjeen pohjalta. Yhteistyökumppanin vaihto sujui tehokkaasti ja kivuttomasti. Yrityksellä on nyt käytössä Triuvaren Huoleton Premium -palvelu.

– Arjen toimivuus todistaa, että kaikki pelaa hyvin. Sen huomaa aina IT-hommissa, jos asiat eivät pelaa. Jos avaa tietokoneen eikä se lähde käyntiin, tai ei pääse sähköposteihin, niin sen huomaa heti. Meillä oli aikaisemmin aika paljon sähköpostikatkoksia, jolloin tilaukset eivät päässeet sisään. Meillä ei ole ollut tällaisia ongelmia ollenkaan Triuvaren aikana. Siitä tiedän, että meidän palikoita pidetään kunnossa. Triuvare on onnistunut tuomaan Puristeteoksen IT-infran odotetulle tasolle. Olemme saaneet hyviä vinkkejä siihen, mitä voisimme tehdä toisin. Se on mielestäni tärkeätä, koska 25 hengen yritykseen ei mahdu omaa ATK-eksperttiä töihin, kertoo Mäenpää.

Tulevaisuusorientoitunut IT-kumppani haluaa kehittyä asiakkaan myötä

”Me emme tarvitse keskinkertaisia yhteistyökumppaneita, vaan alansa parhaita.”
– Ville Mäenpää, toimitusjohtaja, Puristeteos Oy

– Meillä on tällä hetkellä neljäs yhteistyökumppani IT-puolella, ja tämän kokemuksen pohjalta voin sanoa, että Triuvare erottuu muista todella vahvasti. Triuvare haluaa oikeasti auttaa meitä eteenpäin. Triuvaresta huokui alusta lähtien samanlainen ajatusmaailma kuin meillä omia asiakkaitamme kohtaan. Triuvare haluaa olla kehittävä yhteistyökumppani ja ajatella kokonaisuutta. Tänä päivänä ei millään alalla ole mahdollisuutta tehdä asioita kahteen kertaan, vaan on tärkeää, että lähdetään heti oikeaan suuntaan. Koen, että meitä kohdellaan tällä hetkellä sillä tavalla.

IT:n merkitys Puristeteoksen arjessa kasvaa jatkuvasti. Yrityksen tavoitteena on digitalisoida toimintaympäristö, mikä tulee vaatimaan IT:ltä ja yhteistyökumppanilta paljon. Mukaan tulevat tuotannon ja taloushallinnon seuranta ja digitaalinen tuotannon ohjaus.

– Triuvare on osoittanut paikkansa meidän kehitysyhteistyökumppanina. Kumppaneidemme pitää olla mukana Puristeteoksen tulevaisuuden tiellä. Me emme tarvitse keskinkertaisia toimijoita, vaan alan parhaita. Uskon, että pääsemme yhdessä vielä pitkälle!

Tykkää ja jaa:

Johanna Rytkönen

Markkinointi- ja viestintäasiantuntija

Muutamia vuosia sitten olimme Triuvarelta yhteydessä potentiaaliseen asiakkaaseen Pekkaan (nimi muutettu), sovimme palaverin ja teimme hänelle tarjouksen IT-palveluista. Loppujen lopuksi Pekka päätyi valitsemaan kilpailijamme, jonka tarjous oli meitä edullisempi. Pekka osti kuukausihintaisen IT-palvelun ja kuvitteli, että IT-huolet olisivat takanapäin. Hänelle luvattiin kiinteällä kuukausimaksulla jatkuva tuki ja osaava IT-kumppani. Toisin kävi.

Asia selvisi meille, kun olimme Pekkaan yhteydessä pari vuotta myöhemmin. Kysyimme kuulumisia ja tiedustelimme, olisiko syytä jälleen kilpailuttaa IT-palvelut. Pekka suostui tapaamaan meidät heti, sillä hänestä tuntui siltä, ettei hän saa nykyiseltä palveluntarjoajalta vastinetta rahoilleen. Nykyisen kumppanin kanssa oli tehty määräaikainen sopimus, joka oli juuri päättymässä. Pekkaa kiinnosti, myydäänkö IT-palveluita aina tällä tavalla, ja mitä Triuvarella olisi tarjota.

painajainenIT-analyysi paljasti puutteita asiakkaan nykyisissä palveluissa

Neuvottelussa Pekan kanssa sovittiin, että Triuvare kartoittaa asiakkaan IT-ympäristön ja tutkii nyky-ympäristön tilan. Sen jälkeen voitaisiin ryhtyä yhteistyöhön, mikäli asiakas voisi luottaa Triuvaren toimintaan aiempaa kumppania paremmin.  

Kartoituksessa ilmeni useita puutteita yrityksen IT-palveluissa. Palvelut oli paperilla sovittu, mutta säännöllisiä toimenpiteitä ei ollut suoritettu eikä mistään raportoitu.

  • Asiakkaan palvelinta ei ollut päivitetty noin kahteen vuoteen. Siitä oli muodostunut jo suuri tietoturvariski.
  • Tiedostopalvelimella ei ollut riitävää virustorjuntaa, ja sinne oli päässyt virus, joka lukitsi tiedostoja. Palveluntarjoajalla kesti viikkoja palauttaa tiedostot varmuuskopioista.
  • Asiakkaalla oli käytössään palvelin, johon kenelläkään ei ollut tunnuksia tiedossa – ei edes vanhalla palveluntarjoajalla. Ja tälle palvelimelle oli ollut tarkoitus jo vuosia tehdä tuki- ja ylläpitotyötä…
  • Työntekijöiden työasemilla oli päivitykset tekemättä. Päivitystenhallintaa ei ollut tarjottu, vaan päivitykset oli jätetty käyttäjien omalle vastuulle.
  • Tukea hoiti kumppaniyrityksessä vain yksi henkilö, jota ei juuri milloinkaan saatu kiinni. Yrityksestä kerätyt tiedotkin olivat vain yhden ihmisen tiedossa, mikä vaarantaa toiminnan jatkuvuuden, jos yhteyshenkilö sairastuu tai vaihtaa työpaikkaa.
  • Yrityksellä oli käytössä vain yksi langaton verkko, johon annettiin pääsy myös vierailijoille. Pahimmassa tapauksessa sisäverkkoon päästyään ulkopuolinen käyttäjä voisi päästä käsiksi  arkaluonteisiin tiedostoihin tai levittää omalta koneeltaan viruksen yrityksen verkkoon.

Analyysin pohjalta yhteistyöhön

IT-analyysin toteuttaminen sujui mutkattomasti yhteistyössä yrityksen IT-vastaavan kanssa. Joitain tietoja saatiin valmiina, loput Triuvaren asiantuntija selvitti tutustumalla toimipisteen ratkaisuihin sekä palvelimiin ja työasemiin. Kartoituksen ja tutustumisjakson jälkeen oli selvää, että pidempiaikainen jatkuva yhteistyö voidaan aloittaa. Asiakas halusi edelleen voida luottaa siihen, että kumppani hoitaa heidän IT-ympäristönsä kuin omansa, ja oli valmis tästä palvelusta maksamaan, kunhan palvelu toimii sovitusti. Yhteistyön ”kokeilu” oli asiakkaalle riskitön, koska Triuvare ei sido asiakkaita sopimuksilla.

  • Pekan yritys päätti ostaa Huoleton Premium -palvelun, jossa asiakas maksaa kiinteää kuukausikulua ja Triuvare hoitaa jatkuvan ylläpidon taustalla. Tukipyyntöihin vastataan aina luvatun vasteajan sisällä, useimmiten jo muutaman tunnin kuluessa.
  • IT-ympäristön tiedot dokumentoidaan Triuvarella kattavasti, joten tuen saaminen ei ole kiinni yksittäisestä asiantuntijasta.
  • Asiakkaalle otettiin käyttöön Office 365, joka lisäsi sähköpostilaatikoiden kapasiteettua ja mahdollisti jaettujen kalentereiden hyödyntämisen asiakkaan toiminnassa.
  • Triuvaren Huoleton päivitystenhallinta varmistaa, että päivitykset asentuvat asiakkaan laitteille automaattisesti.
  • Tietoturvariskin aiheuttanut langaton verkko jaettiin erilliseen sisäverkkoon ja vierasverkkoon.
Tykkää ja jaa:

Johanna Rytkönen

Markkinointi- ja viestintäasiantuntija

”Triuvaren palvelu on erittäin ammattimaista ja asiakaslähtöistä. Asiat sovitaan selkeästi etukäteen ja yritys hoitaa sovitut toimenpiteet hyvin ja luotettavasti. Triuvare on kiinnostunut asiakkaan kuulumisista ja sen kanssa on mutkatonta asioida.” – Juha Raittila, toimitusjohtaja, Connection House Oy

Connection House Oy on elinkeinoelämän järjestöjen ja niiden strategisten kumppaneiden myynti- ja markkinointityöhön erikoistunut tamperelainen yritys. Yritys halusi ulkoistaa vastuun koko IT-ympäristönsä ylläpidosta ja valitsi ratkaisukseen Triuvaren Huoleton™ Premium -palvelun.

Huoleton™ Premium -palvelu on kiinteähintainen palvelu, jossa Triuvare toimii yrityksen ulkoistettuna IT-osastona. Kuukausimaksuun kuuluvat esimerkiksi työasemien elinkaaripalvelut, palvelinympäristön ylläpito- ja valvontatyöt, verkon hallinta sekä kaikki tarvittava tuki ja vianselvitys toteutettuna joko etänä tai paikan päällä asiakasyrityksen tiloissa.

Palvelu on nimensä mukaisesti helppo ja huoleton: asiakkaalle ei synny yllättäviä kuluja, ja IT-tuki on helposti saatavilla. Triuvaren IT-henkilö viettääkin joka viikon tiistaiaamupäivän Connection Housella.

– Tämä järjestely on toiminut erittäin hyvin ja palvelu on ollut mutkatonta, kehuu toimitusjohtaja Juha Raittila.

Triuvaren Huoleton™ Premium -paketti on kokonaisvaltainen IT-palvelu, joka räätälöidään asiakaskohtaisesti. Palvelukokonaisuus kootaan yhdessä asiakkaan tarpeisiin sopivaksi.

– Triuvaren kanssa on helppoa suunnitella ja kehittää palveluita yhdessä, koska yritys ottaa asiakkaan kehitysideat ja -ehdotukset vakavasti. Heistä huomaa, että heillä on jatkuva halu kehittää toimintaansa, mikä on hyvin positiivista, Raittila iloitsee.

Triuvarella seurataankin jatkuvasti asiakastyytyväisyyttä, jotta yritys voi tarjota asiakkailleen mahdollisimman hyvää palvelua.

– Triuvare ottaa asiakkaan erittäin hyvin huomioon. He valvovat palvelunsa laatua ja kysyvät säännöllisesti, onko asiakas tyytyväinen saamiinsa palveluihin, Raittila kertoo.

Tykkää ja jaa:

Johanna Rytkönen

Markkinointi- ja viestintäasiantuntija

Jatkuva IT-kumppanuus auttaa ennakoimaan ongelmatilanteet jo ennen niiden syntymistä. Tällöin esimerkiksi tietoturvauhat, työasemien sekä palvelinten kovalevyn tai muistin täyttyminen sekä muut yleiset IT-haasteet ja ongelmat havaitaan aikaisessa vaiheessa ja niiden ratkaiseminen hoituu kivuttomammin. Jatkuvan IT-kumppanin on otettava vastuulleen kaikki yrityksen IT-palvelut, jolloin yrityksen resurssit pystytään hyödyntämään tehokkaammin oman liiketoiminnan kannattavuuden parantamiseen. Jatkuva IT-kumppanuus ei kuitenkaan tarkoita pitkän määräaikaisen sopimuksen solmimista. Kumppanuuden tulee määräaikaisen sopimuksen sijaan pohjautua hyvään kumppanuussuhteeseen ja aidosti toimivaan palveluun.

Kumppanina Triuvare tarjoaa jatkuvan etätuen ja lisäksi henkilökohtaista lähitukea yrityksen tarpeen mukaan. Lähitukea voidaan tarvittaessa tarjota säännöllisesti esimerkiksi kuukausittain tai viikoittain. Triuvare tarjoaa useita palvelumalleja jatkuvaan IT-tukeen ja palvelukokonaisuus räätälöidään aina vastaamaan yrityksen todellista tarvetta. Valittua palvelumallia voidaan muuttaa joustavasti yrityksen tarpeen muuttuessa. Jatkuva IT-tuki ei ole pelkästään virheiden korjaamista, vaan kumppanuus synnyttää kehitysideoita kohti tehokkaampaa palvelukokonaisuutta. Kumppanuusmallista muodostuukin yleensä satunnaisesti ostettua tuntityötä edullisempi kokonaisuus.

Mikäli asiakas haluaa ulkoistaa IT-palvelunsa kokonaisvaltaisesti tai tarkoituksena on lisätä henkilöstön aikaa tuottavalle työlle, suosittelemme ehdottomasti jatkuvaa IT-kumppanuutta.

Kiinteähintaiseen kuukausipalveluun kuuluu mm:
-ohjelmistopäivitykset
-verkon ja verkkolaitteiden hallinta
-palvelinylläpitopalvelu
-jatkuva vianselvityspalvelu
-laitteiden tilaaminen
-asiakasvastaava, joka vastaa yrityksenne IT – ympäristön jatkuvasta kehittämisestä.

Tykkää ja jaa:

Johanna Rytkönen

Markkinointi- ja viestintäasiantuntija