ICT-firmojen sopimuksissa on välillä suuriakin eroja. Seuraavan listan avulla tarkistat, ettei omassa sopimuksessasi ole mitään ei-toivottua.

1. Kuinka pitkä ja miten sitova sopimus on? Kannattaa harkita tarkkaan sitoutumista määräaikaiseen sopimukseen. Jos olet vapaa lähtemään koska vaan, on palveluntarjoajalla taatusti motivaatio pitää huolta siitä, että saamasi palvelu on todella asianmukaista, jotta asiakassuhde säilyy. Määräaikaisissa sitovissa sopimuksissa tällaista kannustinta ei automaattisesti synny.

2. Kenelle dokumentaatio kuuluu? Pidä huolta, että palveluntarjoajalle syntyvä dokumentaatio yrityksesi IT-ympäristöstä on yrityksesi omaisuutta. Näin varmistat, että mahdollisessa ristiriitatilanteessa voit halutessasi vaihtaa toimittajaa, eivätkä IT-ympäristösi tiedot jää vanhan toimijan haltuun.

Miten tehdä it-palvelusopimus

3. Mitä rahalla saa? Maksatko pelkästä palveluntarjoajan olemassaolosta, vai saatko rahalle aina työtä vastineeksi?

4. Mitkä ovat todelliset palveluajat? Esimerkiksi 24/7-valvonnasta tai palvelupyyntöjen vastaanottamisesta call centerissä ei tule lisähyötyä, jos ilmenneisiin ongelmiin reagoidaan vasta virka-ajan puitteissa. Mikäli näin on, ei näistä palveluista kannata maksaa ylimääräistä.

5. Sisältyykö sopimukseen päivitystenhallinta ja kuuluuko siihen myös kolmannen osapuolen sovellusten päivitykset (esim. Acrobat Reader, Java)? Päivitystenhallinta tarvitaan, jotta kaikilla organisaatiossa on yhteensopivat ja uusimmat ohjelmaversiot. Näin niistä löytyvät tietoturva-aukot saadaan tukittua nopeasti.

6. Sisältyykö sopimukseen myös mobiililaitteiden hallinta ja käyttäjätuki? Nykyajan älylaitteet ovat tietokoneiden tapaan yhteydessä organisaation tietoihin. On tärkeää, että ne on dokumentoitu, ja että tietoturvasta ja etälukitus- ja etätyhjennysmahdollisuudesta on huolehdittu.

7. Kuuluvatko verkkolaitteiden säännölliset päivitykset hintaan? Palveluntarjoajan tulisi hoitaa verkkolaitteiden päivitykset proaktiivisesti, jotta ongelmia ei ilmene, eli asentaa uudet päivitykset sitä mukaa, kun niitä tulee saataville. Liian usein verkkolaitteet päivitetään vasta siinä vaiheessa, kun on ilmennyt tietoturva-aukko, jota hyökkääjät käyttävät hyväkseen.

8. Tekeekö palveluntarjoaja koneasennukset alusta asti täysin puhtaana, vai käytetäänkö konevalmistajan esiasennettuja versioita, jotka sisältävät tarpeettomia ohjelmistoja eli niin sanottua bloatwarea?

9. Onko hintaan sisältyviä tukipalveluita rajoitettu jollain tavalla? Tarkista, kuuluuko hintaan rajaton määrä tukipalveluja ja tukea myös paikan päällä, vai laskutetaanko tietyn tuntimäärän yli menevistä tukipyynnöistä sekä lähituesta erikseen. Jos hintaan sisältyviä tukipalveluita on rajattu, on riski rikkinäisestä IT-infrasta käytännössä asiakkaalla. Mikäli hintaan sisältyy rajaton määrä tukipalveluita, on palveluntarjoajan etujen mukaista pitää IT-infra niin hyvässä kunnossa, että tukipalveluita ei tarvita.

10. Onko tarjouksen sisältö esitetty selvästi? On tärkeää, että ICT-yritys myyjistä asiantuntijoihin viestii kullekin asiakkaalle sopivalla tavalla. Näin vältytään siltä, ettei kommunikaatio katkeile jatkossakaan tai yhteistyö muutu turhauttavaksi. IT-palveluita ostaakseen ei tarvitse olla itse nörttikielen taitaja.

Tykkää ja jaa:

Johanna Rytkönen

Markkinointi- ja viestintäasiantuntija

Kallio-Kokko luottaa ulkoistettuun IT-tukeen
”Se on mielestäni hirveän helppoa, että aina on yksi osoite, josta voi kysyä apua. Se helpottaa täällä päässä, että voin sanoa henkilöstölle, että olipa asia mikä tahansa, niin ottakaa aina yhteyttä Triuvareen.”  – Hanna Kallio-Kokko, yhteyspäällikkö, Campusravita Oy

Campusravita Oy tuottaa ravintola- ja opiskelijapalveluita Tampereen ammattikorkeakoulun Kuntokadun kampuksella. Vaikka yrityksen päätuote on ruoka, IT-ympäristö sanelee kaiken tekemisen. IT:tä tarvitaan tilauksiin ja tavaran vastaanottamiseen sekä varastonhallintaan. Massiivinen tuotannonohjausjärjestelmä pitää pyörät pyörimässä ja tuotteiden myyminen asiakkaille edellyttää järeän kassajärjestelmätyökalun. Maksutapahtumia on normaalina arkena reilut 7000 ja parhaimmillaan asiakkaita voi olla kassoilla yhtäaikaisesti 13. Asiakkaita palvellaan ruuhka-aikana kassaa kohden noin kolme minuutissa.

Campusravitan toiminta on laajentunut yhdessä korkeakoulun kanssa. Kun uusi rakennusosa on valmistunut, sinne on siirretty myös ravintolatoimintaa. Tämän seurauksena tietoverkkoja ja telekeskuksia on eri puolilla kampusta. Myös yrityksen toimitilat on hajautettu. Tuotannonohjausjärjestelmää lainataan myös opiskelijakäyttöön.

– Kampuksella arki on hektistä. Kun muutoksia tehdään, se ei menekään niin, että kysyisimme Triuvarelta koska ehtisitte tulla tekemään muutoksia tai toimittaa koneen, vaan kaikki suunnitellaan viikkoja etukäteen. Mikäli vaihdamme esimerkiksi kassapäätteen, siitä saattaa aiheutua käyttökatko, joka pitää ajoittaa tarkasti. Meidän päivämme kestää aamukahdeksasta iltaseitsemään, joten joudumme miettimään mikä on paras aika tehdä muutoksia, kertoo Campusravitan yhteyspäällikkö Hanna Kallio-Kokko.

Campusravita ulkoisti IT-palvelunsa Tamperen korkeakoulujen yhdistymisprosessin myötä. Aikaisemmin IT-palvelut tulivat tilojen mukana TAMK:lta ja käytössä oleva verkko oli julkinen FUNET-verkko. Tietoturvan vuoksi Campusravitan verkko haluttiin eriyttää korkeakouluverkosta.

Ensin kartoitimme mitä tarvitsemme. Paikallisuus oli meille tärkeä tekijä, koska pidämme siitä, että apu on lähellä, jos hätä tulee. Tunsin Rantasen Tonin jo entuudestaan, ja yhteinen sävel tarvittavista palveluista löytyi todella nopeasti.

Kaikki IT-palvelut ulkoistettiin Triuvarelle

Siirtyminen Triuvaren palveluihin sujui todella hyvin. Triuvaren projektin johto oli todella ammattimaista. Löysimme nopeasti yhteisen sävelen sen suhteen, mitä täytyy tehdä, minkä pohjalta pystyimme asettamaan muutoksille aikaraamit. Korkeakoulu on auki kuusi päivää viikossa lähes ympäri vuoden, eli meillä on aika vähän niitä hetkiä, jolloin voimme laittaa ovet kiinni.

Campusravita ostaa Triuvarelta kokonaisvaltaista IT-palvelua, johon kuuluvat esimerkiksi verkkoliittymät, palvelintila, sähköpostiohjelmat ja pilvipalvelut. Yhden yhteistyökumppanin malli on sopinut yritykselle hyvin:

– Se on mielestäni hirveän helppoa, että aina on yksi osoite, josta voi kysyä apua. Meidän työntekijämme ovat ravintola-alan osaajia, joille pienemmätkin tietotekniset ongelmat voivat välillä tuntua isoilta. Se helpottaa täällä päässä, että voin sanoa henkilöstölle, että olipa asia mikä tahansa, niin ottakaa aina yhteyttä Triuvareen. Siellä on aina vastaamassa samat tutut henkilöt, jotka tuntevat myös tätä meidän toimintaa.

Campusravita on ollut Triuvaren asiakkaana nyt puoli vuotta.

Vaikka meidän IT-ympäristömme koostuu monista eri palasista, niin kokonaisuuden hallinta on Triuvarella ollut erittäin hyvää. Mitä ikinä tarvitsemmekaan, saamme sen Triuvarelta. Ja minulla on hirvittävän luottavainen olo niiden palveluiden suhteen, joita ostamme. En joudu kyseenalaistamaan, että tulinko ryöstetyksi! Kallio-Kokko nauraa.

 

 

 

Tykkää ja jaa:

Johanna Rytkönen

Markkinointi- ja viestintäasiantuntija

Suomen ammatillisen koulutuksen kulttuuri- ja urheiluliitto SAKU ry siirtyi viime kesänä käyttämään Triuvaren ulkoistettua IT-palvelua ja Office 365 -ohjelmistoa. SAKU ry tarjoaa liikunta-, kulttuuri ja hyvinvointipalveluita ammatilliseen koulutukseen opiskelijoille ja henkilöstölle. Siirtymisen lähtökohtana oli tarve IT-tuelle yhdistyksen oman IT-henkilön keskittyessä ohjelmointitöihin. Toinen lähtökohta oli etätyöskentelyn helpottaminen. Valtakunnallisena järjestötoimijana SAKU ry:n henkilöstö liikkuu ympäri Suomen.

Kumppaniksi toimija, jolla on kasvot

SAKU ry kilpailutti it-palvelunsa keväällä 2016. Vaihtoehtona oli myös isompi, kansainvälinen yritys.

– Siinä tuli itselle sellainen olo, että heille oli oleellisempaa se, mitä he haluavat myydä, eikä se, mitä me haluamme ostaa. Ajattelin, että jollain vähän pienemmällä toimijalla olisi henkilökohtaisempi ote. Halusimme sellaisen kumppanin, jolla on kasvot ja joka on meidän oloinen, kertoo Saija Sippola, SAKU ry:n toiminnanjohtaja.

Triuvaren verkkosivuilta Sippola huomasi, että asiakkaina oli muitakin järjestötoimijoita. Se oli SAKU ry:lle kiinnostava tieto, koska monella järjestöllä tarpeet ja resurssit ovat samankaltaiset. Varsinainen siirtyminen Triuvaren palveluihin oli yhdistykselle helppoa ja nopeaa. Yhdistys valitsi Triuvaren kumppanikseen loppukeväästä ja ennen juhannusta kaikki tekniset muutokset olivat valmiina.

Yhteistyön aloittaminen oli helppoa ja nopeaa

”Triuvaren asiantuntijat osaavat selittää asiat asiakkaan kielellä. Etätuki mahdollistaa ongelmien ratkomisen silloinkin, kun asiakas ei osaa itse selittää, mikä on vialla.” – Saija Sippola, toiminnanjohtaja, SAKU ry

– Asiakkaan vastuulla oli palveluihin tutustuminen ja niiden sekä laitteistojen valinta. Kun prosessi käynnistyi, hoidin henkilöstölle tiedottamisen ja sovimme aikataulut niin, että muutostyöt haittasivat mahdollisimman vähän normaalia työskentelyä. Sharepointin osalta suunnittelimme itse kansiorakenteen ja kun se oli meille toiveidemme mukaan räätälöity, siirsimme tiedostot sinne. Käyttöönottopäivänä IT-asiantuntija teki varsinaiset työt, ja itse seurasimme mitä tapahtuu ja opettelimme samalla uusien laitteiden ja ohjelmistojen käyttöä ja esitimme omia toiveita ja kysymyksiä, kertoo Sippola.

– Meille otettiin käyttöön uusia koneita ja vanhoihin koneisiin asennettiin Office 365. Siinä ei mennyt kuin yksi työpäivä, kun Triuvaren tekninen asiantuntija Juhani oli paikalla laittamassa järjestelmät kuntoon. Hänen kanssaan sovittiin, että harjoitellaan ensin muutama viikko käyttöä, minkä jälkeen hän tulee pitämään varsinaisen käyttöönottokoulutuksen. Ohjelmat olivat niin tutun oloisia ja helppokäyttöisiä, että kaikki pystyivät harjoittelemaan niiden käyttöä itsenäisesti, ja harjoitellessa syntyneitä kysymyksiä pääsi kysymään sitten koulutuksessa.

Muutaman kuukauden käyttökokemuksen jälkeen SAKU ry:ssä on oltu tyytyväisiä uusiin välineisiin ja yhteistyöhön. Sippola kehuu Triuvaren etätukea, jonka avulla IT-tuki pääsee suoraan katsomaan asiakkaan koneelta, mikä on vialla. Myös tietoturva-asioiden ulkoistaminen asiantuntijoille on tuonut mielenrauhaa omaan työhön.

 Pilvipalvelut helpottivat liikkuvan yhdistyksen arkea

– Halusimme siirtyä pilvipalveluihin, mikä mahdollistaa tiedostojen jakamisen ja muokkaamisen Office 365-ohjelmistolla sekä toimistolta että reissun päältä. Työmatkalle lähtiessä ei tarvitse miettiä, mitä tiedostoja tarvitsee mukaan. Tiedostot saa auki myös puhelimella. Jos tulee tarve tarkistaa esimerkiksi liikuntatapahtuman osallistujan yhteystiedot, ei tietokoneen avaaminen ole edes tarpeellista. Pilvipalvelujen kautta saimme myös varmistusta siihen, ettei meidän tarvitse huolehtia milloin vanha asiakirjapalvelimemme alkaa savuta toimiston nurkassa, kertoo Saija Sippola.

Se, että useampi henkilö pystyy käsittelemään yhtä aikaa samoja tiedostoja, mahdollistaa SAKU ry:ssä tehokkaamman työskentelyn. Office 365 -palveluun siirtyminen ratkaisi myös eri ohjelmistoversioiden aiheuttamat ongelmat.

– Järjestöissä konekannan elinkaari on usein pitempi kuin yrityksissä. Sen johdosta kaikilla alkoi olla vähän eri versioita ohjelmistoista. Nyt kaikilla on se sama ohjelmistoversio, eikä yhteensopivuuden kanssa tule enää ongelmia, iloitsee Sippola.

Tykkää ja jaa:

Johanna Rytkönen

Markkinointi- ja viestintäasiantuntija

”Triuvaren palvelu on erittäin ammattimaista ja asiakaslähtöistä. Asiat sovitaan selkeästi etukäteen ja yritys hoitaa sovitut toimenpiteet hyvin ja luotettavasti. Triuvare on kiinnostunut asiakkaan kuulumisista ja sen kanssa on mutkatonta asioida.” – Juha Raittila, toimitusjohtaja, Connection House Oy

Connection House Oy on elinkeinoelämän järjestöjen ja niiden strategisten kumppaneiden myynti- ja markkinointityöhön erikoistunut tamperelainen yritys. Yritys halusi ulkoistaa vastuun koko IT-ympäristönsä ylläpidosta ja valitsi ratkaisukseen Triuvaren Huoleton™ Premium -palvelun.

Huoleton™ Premium -palvelu on kiinteähintainen palvelu, jossa Triuvare toimii yrityksen ulkoistettuna IT-osastona. Kuukausimaksuun kuuluvat esimerkiksi työasemien elinkaaripalvelut, palvelinympäristön ylläpito- ja valvontatyöt, verkon hallinta sekä kaikki tarvittava tuki ja vianselvitys toteutettuna joko etänä tai paikan päällä asiakasyrityksen tiloissa.

Palvelu on nimensä mukaisesti helppo ja huoleton: asiakkaalle ei synny yllättäviä kuluja, ja IT-tuki on helposti saatavilla. Triuvaren IT-henkilö viettääkin joka viikon tiistaiaamupäivän Connection Housella.

– Tämä järjestely on toiminut erittäin hyvin ja palvelu on ollut mutkatonta, kehuu toimitusjohtaja Juha Raittila.

Triuvaren Huoleton™ Premium -paketti on kokonaisvaltainen IT-palvelu, joka räätälöidään asiakaskohtaisesti. Palvelukokonaisuus kootaan yhdessä asiakkaan tarpeisiin sopivaksi.

– Triuvaren kanssa on helppoa suunnitella ja kehittää palveluita yhdessä, koska yritys ottaa asiakkaan kehitysideat ja -ehdotukset vakavasti. Heistä huomaa, että heillä on jatkuva halu kehittää toimintaansa, mikä on hyvin positiivista, Raittila iloitsee.

Triuvarella seurataankin jatkuvasti asiakastyytyväisyyttä, jotta yritys voi tarjota asiakkailleen mahdollisimman hyvää palvelua.

– Triuvare ottaa asiakkaan erittäin hyvin huomioon. He valvovat palvelunsa laatua ja kysyvät säännöllisesti, onko asiakas tyytyväinen saamiinsa palveluihin, Raittila kertoo.

Tykkää ja jaa:

Johanna Rytkönen

Markkinointi- ja viestintäasiantuntija

”Triuvaren hoitaessa Diabetesliiton työasemat, ohjelmistojen päivitykset ja koulutukset, olemme voineet keskittyä täysillä oman toimintamme kehittämiseen. Triuvaren Antti käy meillä joka viikko paikan päällä lähitukena. Hän hoitaa mm. ohjelmistopäivityksiä, 
käyttöönottokoulutuksia ja laitehankintoja. Olemme saaneet Triuvarelta apua ja konsultointia myös puhelinvaihdeuudistuksemme
 tarjouskilpailutuksen yhteydessä.”
Jaana Jääheimo, Suomen Diabetesliitto ry.

Suomen Diabetesliitto ry on kansanterveys- ja potilasjärjestö, joka tukee toiminnallaan mm. diabeetikoiden hoitotasapainoa ja diabeteksen ennaltaehkäisyä. Diabetesliittoon kuuluu 57 000 jäsentä 108 alueellisen diabetesyhdistyksen kautta. Yhdistyksiä ja jäseniä on kattavasti eri puolella Suomea. Koska kyseessä on noin 60 henkilön asiantuntijaorganisaatio, on IT-palveluiden jatkuva toimivuus keskeisessä roolissa yhdistyksen viestinnässä ja muussa toiminnassa.

Diabetesliitto käyttää Triuvaren kattavaa ja kiinteähintaista Huoleton™ Light -pakettia. Huoleton™ Light on ICT-tuki- ja ylläpitopalvelun palvelumalli, jossa Diabetesliitto saa säännöllisen tukipalvelun ennalta sovitun tuntikiintiön mukaisesti paikan päällä Aitolahdessa. Huolen™ Lightin avulla Diabetesliiton on helpompi budjetoida vuotuiset IT-palveluiden kustannukset, eikä yllättäviä lisäkuluja tule. Lisäkuluja syntyy ainoastaan kiintiön ylittävistä tunneista, mikäli tarve on ajoittain sovittua suurempi, mutta kiintiön ylittävistä tunneista sovitaan kuitenkin aina erikseen. Triuvaren Antti Havumäki viettää maanantait kokonaan Diabetesliiton tiloissa, jolloin työstetään saapuneita työmääräyksiä, hoidetaan tilauksia ja ratkaistaan tietoteknisiä ongelmia.

Huoleton™ Light -palvelun avulla pystytään ennaltaehkäisemään ongelmia ja saadaan hyvin nopeallakin aikataululla vietyä kiireellisiä asioita eteenpäin. Huoleton™ Light -palveluun on mahdollista tilata tarpeen vaatiessa selvitystyötä myös ilta-aikaan.

Tykkää ja jaa:

Johanna Rytkönen

Markkinointi- ja viestintäasiantuntija

”Triuvarella on palveluasenne kohdillaan! Yhteistyö on joustavaa, asiantuntevaa ja selkokielistä. Yhteen numeroon soittamalla saa aina ymmärrettävän vastauksen ja palvelualttiit työntekijät hoitavat homman nopeasti kuntoon. Suosittelen muillekin!”
Tommi Nyman, Toiminnanjohtaja, Hämeen Partiopiiri ry

Triuvare on ratkaissut Hämeen Partiopiiri ry:n tietotekniset haasteet. Aikaisemmin piiri hoiti IT-hankinnat, ylläpidon ja tuen useiden eri toimijoiden kautta. Keskittämällä IT-palvelut Triuvarelle piiri on pystynyt helpottamaan ja nopeuttamaan tiedonhallintaa sekä vähentämään ylläpitoon kuluvaa aikaa. Toiminnan laatu on parantunut, kun Hämeen Partiopiiri pystyy keskittymään lasten partiotoiminnan kehittämiseen IT-laitteiden toimiessa moitteettomasti.

Kokonaisvaltainen IT-palvelu yhdellä hinnalla

Hämeen Partiopiiri on valinnut Triuvaren kattavan ja kiinteähintaisen Huoleton™ Premium –paketin, johon kuuluu kattavat IT-palvelut, mm. tuki, palvelin, palomuuri, langaton verkko, kytkimet, päivitykset, valvonta ja ongelmien ennaltaehkäisy.

Kiinteän kuukausihinnan avulla partiopiirin on ollut helpompi ennustaa ja budjetoida IT-kustannukset. Palveluun kuuluu myös Triuvaren käyttäjätuki, johon voi olla rajattomasti yhteydessä. Asiakkaan IT-historia tallennetaan suoraan Triuvaren asiakasdokumenttiin, jolloin kuka tahansa Triuvaren työntekijöistä pystyy palvelemaan asiakasta ja asia hoituu mutkattomasti ajan tasalla olevien tietojen avulla myös lomakuukausien aikana. Asiakkaalla on aina dokumentaatioon vapaa pääsy ja he voivat käyttää sitä vapaasti myös omiin tarpeisiinsa.

Katso lisätietoja:

 

Hämeen Partiopiiri Ry

Mitä tekee: Hämeen Partiopiiri ry on yksi Suomen Partiolaisten kymmenestä partiopiiristä. Partiopiirin toimialue ulottuu Sastamalasta Heinolaan ja Multialta Myrskylään. Toimistot partiopiirillä on Tampereella ja Lahdessa.

Partiopiirin jäseninä on 126 partiolippukuntaa, joissa toimii yli 10 000 partiolaista. Partiopiirin toimintaa suunnittelee ja toteuttaa 10 vakituista toimihenkilöä sekä n. 150 vapaaehtoista luottamushenkilöä, jotka tekevät lähes 20 000 tuntia vapaaehtoistyötä partion eteen vuosittain.

Tykkää ja jaa:

Johanna Rytkönen

Markkinointi- ja viestintäasiantuntija

”Kokonaisratkaisun ansiosta Triuvare vapauttaa meille enemmän aikaa tehokkaaseen työntekoon ajanmukaisilla työkaluilla.”
Kari Talja, toimitusjohtaja, Oy Tammer-Suoja Ab

Tekstiilialalla toimiva Oy Tammer-Suoja Ab tarjoaa merkkikohtaisesti valmistettuja istuinsuojia autoihin sekä palvelee ilmailualalla pitkän linjan asiakkaitaan hyvin laajamittaisilla palveluilla. Asiakkaiden tarkkojen vaatimusten takia erilaisia kaavoja, eli tiedostoja ja dokumentteja on pakko säilyttää yrityksessä useiden vuosien ajan. Yritys antoi vetovastuun säilytettävien dokumenttien automaattisesta varmuuskopioinnista sekä koko IT-ympäristön hallinnasta Triuvarelle.

– Triuvaren avustuksella käytössämme on automatisoitu varmuuskopiointi, jonka toimintaa valvotaan. Tiedostot sijaitsevat tietoturvallisesti fyysisesti kahdessa eri paikassa, eli liiketoiminnan riskejä on pyritty minimoimaan tärkeiden dokumenttien katoamisien osalta, yrityksen toimitusjohtaja Kari Talja kertoo.

Yrityksessä itsessään ei ole IT-päällikköä, joten Triuvaren käytännönläheinen, fasilitoiva ote IT-ympäristön kehittämiseen on yrityksessä koettu hyvinkin tärkeäksi asiaksi. – Arvostamme Triuvaren kykyä ottaa kokonaisuutemme hallintaan. Verkkoon yhdistetyn tuotantokoneiston vikatilanteen yhteydessä emme halua erikseen miettiä, kuuluuko ongelma operaattorille, koneen valmistajalle vai esimerkiksi verkon vian piiriin. Voimme aina ottaa yhteyden Triuvareen, jolloin ongelmien solmukohdat lähtevät aukeamaan ammattitaitoisen henkilöstön avustuksella, Talja sanoo.

Yrityksen IT-ympäristöä on kehitetty syntyneiden tarpeiden sekä mahdollisten epäkohtien mukaan, jolloin on mahdollista parantaa työntekoa sekä synnyttää säästöjä. Viimeisin esimerkki tästä on syksyllä 2015 toteutettu projekti, jossa yrityksen sähköpostipalvelu siirrettiin alun perin alihankintana ostetulta Exchange-palvelimelta Office 365 -pilvipalveluun.

Oy Tammer-Suoja Ab

Mitä tekee: Valmistaa merkkikohtaisesti valmistettuja istuinsuojia autoihin sekä palvelee ilmailualalla pitkän linjan asiakkaitaan hyvin laajamittaisilla palveluilla
Perustettu: 2003
Kotipaikka: Tampere
Toimitusjohtaja: Kari Talja
Henkilöstö: 10
Liikevaihto: 2 669 000€ (2014)

Triuvaren Iisipilvi™ -palvelun avulla pilvipalvelun käyttöönotto oli yrityksen näkökulmasta helppo ja vaivaton toimenpide, johon sisältyi uusiin työkaluihin liittyvä koulutus. Suurta muutosta työskentelytapoihin ei tullut, mutta edullisempi palvelu on jo kerännyt kiitosta mahdollistamalla mm. kalenterisynkronoinnit älypuhelimiin ja tablet-laitteisiin.

Huoleton arki saavutetaan ennaltaehkäisevällä työllä

Lähitukeen liittyvien tukipalveluiden käyttö on suoraviivaista ja helppoa, sillä palvelukokonaisuuden budjetoitavuus on yrityksessä koettu vaivattomaksi. Tämä tarkoittaa sitä, että lähitukeen liittyvät toimenpiteet sisältyvät Huoleton™ Premium -palvelun kiinteään hinnoitteluun, eikä yllätyksiä pääse syntymään.

Ongelman ratkaisun lisäksi Huoleton™ Premium tarjoaa paljon ennakoivaa ja ongelmia ennaltaehkäisevää työtä, kuten päivitystenhallintaan ja tietoturvaan liittyviä valvontatoimenpiteitä. Tämä toimintamalli on Taljan mielestä hyvä, sillä palveluun kuuluvan taustalla tehtävän ja käyttäjälle usein näkymättömän työn ansiosta tukipalveluita ei osteta pelkästään ongelmien ratkaisuun – vaan niiden ennaltaehkäisyyn.

– Ongelmatilanteessakin apu on ollut lähellä ja olemme aina saaneet apua nopeasti, selvällä suomen kielellä ilman teknistä jargonia. Kokonaisratkaisun ansiosta Triuvare vapauttaa meille enemmän aikaa tehokkaaseen työntekoon ajanmukaisilla työkaluilla, IT-huolien murehtimisen sijaan, Talja toteaa.

Katso lisätietoja:

 

 

Tykkää ja jaa:

Johanna Rytkönen

Markkinointi- ja viestintäasiantuntija

”Triuvaren avulla olemme päässeet huolettomaan tilaan, jossa IT-kustannukset ovat hyvin ennakoitavissa.”
Tero Nystedt, toimitusjohtaja, Pakkaus Piippo Oy

Liiketoimintojen jatkuvuuden ja helpon skaalattavuuden myötä Pakkaus Piippo Oy:ssä aloitettiin vaiheittainen kehitystyö, jolla pyrittiin eroon kahdesta omasta palvelimesta. Toijalassa sijaitsevassa yrityksessä ulkoistettiin Triuvaren toimesta ensin omalta palvelimelta Active Directory -toimialueen hallinta Microsoftin Azure-pilvipalvelimelle sekä sähköpostit Office 365 -pilvipalveluihin.

Lisäksi erillisessä vaiheessa pilveen siirretty toiminnanohjaus vähensi jäljelle jääneen palvelimen tarpeen kokonaan pois, jolloin palvelimesta päästään luopumaan heti siirtymäajan päätyttyä.

Jatkossa yrityksessä ei tarvitse keskittyä palvelimen ylläpitoon ja kehitykseen liittyvään budjetointiin, varmuuskopiointiin tai skaalaus tarpeiden ja tilanteiden muuttuessa. Lisäksi yrityksellä on nyt mahdollisuus säästää tilanteissa, joissa Azure-palvelin kytketään pois käytöstä työajan päätyttyä. Asiantuntevan kumppanin kanssa kehityshankkeista on selvitty huolettomasti, kertoo Pakkaus Piipon toimitusjohtaja Tero Nystedt.

– Yhdessä Huoleton™ Premium -ylläpitopalvelun kanssa IT-ympäristön budjetoitavuus on helppoa, kun ylläpitoon liittyen ei synny yllättäviä kuluja. Valmistauduimme pilvipalveluiden käyttöönottoon Triuvaren avustuksella myös hankkimalla nopean valokuituyhteyden kiinteistöömme. Tämän lisäksi Triuvare vastaa palomuurimme ylläpidosta, Nystedt sanoo.

Pakkaus Piippo Oy

Mitä tekee: Valmistaa kartonkitynnyreitä, tekstiilihylsyjä ja tikkatauluja
Perustettu: 1985
Kotipaikka: Toijala
Toimitusjohtaja: Tero Nystedt
Henkilöstö: 13
Liikevaihto: 1 414 000€ (2014)

Oikea IT-kumppani on kuin napakymppi

Pakkaus Piipon kaltaiselle yritykselle kokonaisvaltainen Huoleton™ Premium -ylläpitopalvelu tuo ratkaisuja arkeen, ja sen avulla taustalla tehtävällä työllä ennaltaehkäistään useita ongelmia syntymästä mm. työasemavalvonnan ja päivitystenhallinnan keinoin, kertoo Triuvaren asiakasvastaava Mikko Tukia.

– Mikäli syntyisi ongelmatilanne, joka vaatisi yhteydenottoa tukeemme, voi tukipalveluitamme käyttää Huoleton™ Premiumissa joustavasti ilman pelkoa minuuttitasolla juoksevista kustannuksista. Sen lisäksi laitteistorikon yllättäessä hyvin dokumentoidun IT-ympäristön vianselvitykset ja takuut hoidetaan nopeasti eteenpäin, jolloin yrityksen ei itse tarvitse pitää kirjaa laitteistojen sarjanumeroista, takuuajoista, myyntipaikoista tai takuun käytännöistä, Tukia kertoo.

Kartonkitynnyreiden, tekstiilihylsyjen sekä kenties kuluttajille tunnetuimman tuotteen – tikkataulujen valmistajana Pakkaus Piippo Oy katsoo luottavaisin mielin tulevaisuuteen oikean IT-kumppanin rinnalla. Yrityksessä ei ole omaa IT-päällikköä, jolloin liiketoimintaa tukevien ratkaisujen löytäminen vaatii proaktiivisuutta – josta Triuvare saa erityistä kiitosta.

– Tällä hetkellä olemme onnellisessa tilanteessa, jossa mitään suuria investointeja ei tarvitse tehdä, vaan seuraavaksi keskitymme työasemien kausittaiseen uusimiseen. Erilaisten laitteistojen ja ohjelmistolisenssien hankinnoissa ja takuiden mitoittamisessa hyödynnämme Triuvaren asiantuntijoiden apua. Triuvaren avulla on helppo suunnitella yrityksen IT-ympäristön tulevaisuutta, Nystedt kehuu.

Katso lisätietoja:

 

 

Tykkää ja jaa:

Johanna Rytkönen

Markkinointi- ja viestintäasiantuntija

"Triuvaren ansiosta säästämme IT-kuluissamme vuositasolla jopa useiden tuhansien eurojen verran." Timo Lindberg, toimitusjohtaja, Capsil Oy
”Triuvaren ansiosta säästämme IT-kuluissamme vuositasolla jopa useiden tuhansien eurojen verran.”
Timo Lindberg, toimitusjohtaja, Capsil Oy

Lääkealan henkilöstövuokrauksen asiantuntijayritys Capsil Oy on yli 10-vuotisen taipaleensa aikana kehittänyt omaa IT-ympäristöään useaan otteeseen. Lahtelainen yritys on ollut Triuvaren asiakkaana vuodesta 2013 lähtien. Tuolloin IT-palvelut toimivat virtualisoiduilla palvelimilla.

Nykyiseen käyttöön oma virtuaalipalvelin osoittautui turhan järeäksi ja arvokkaaksi ratkaisuksi yritykselle, joten he lähtivät tavoittelemaan kustannustehokkaampaa ratkaisua Triuvaren avustuksella.

– Vertailun pohjalta selvisi, että siirtymällä pilvipalveluihin, voisimme säästää yli 50% kuukausikuluissa. Projekti toteutettiin joulukuussa 2014 ja Triuvaren ansiosta säästämme IT-kuluissamme vuositasolla jopa useiden tuhansien eurojen verran, sanoo Capsil Oy:n toimitusjohtaja Timo Lindberg.

– Uusi toimintaympäristö tarjoaa meille lisäksi työntekoa tehostavia ja helpottavia ominaisuuksia, kuten samanaikaisen tiedostojen muokkauksen SharePoint-ympäristössä sekä Lync-pikaviestinnän, Lindberg mainitsee.

Hyvä ja tiivis yhteistyö sujuvoittaa arkea

Huoleton™Premium -asiakkaana Capsil Oy:llä on lisäksi työasemakohtainen varmuuskopiointi, päivitystenhallinta sekä tietoturva kunnossa. Ongelmien ennaltaehkäisy kuuluu hyvän IT:n kulmakiviin, kertoo Triuvaren asiakasvastaava Mikko Tukia.

Capsil Oy

Mitä tekee: Tarjoaa henkilöstöpalveluja  terveydenhuollon toimijoille Perustettu:  2001             Kotipaikka: Lahti Toimitusjohtaja: Timo Lindberg                            Henkilöstö: 22               Liikevaihto: 1 621 000€ (2013)

– Työn ja arjen keskellä voi tulla IT-huolia, joihin halutaan nopeasti ratkaisu. Olemme räätälöineet Huoleton™ Premium -palvelun kattamaan kaikki käyttäjätukeen saapuvat yhteydenotot sekä toimenpiteet, jolloin yllättäviä kuluja ei synny. Tällöin asiakkaan on helppo olla meihin yhteydessä minkä tahansa IT:hen liittyvän asian muodossa, sanoo Tukia.

Triuvare on ratkonut esimerkiksi Capsilin verkkoyhteyksiin liittyvät ongelmat, tarjonnut konsultointia uusien laitteiden hankinnassa, hoitanut nimipalvelinmuutoksia ym. normaalin käyttäjätuen ohessa, jolloin asiakkaan ei tarvitse tuntea yksityiskohtaisesti omaa IT-ympäristöään. Kaikki ympäristön muutokset dokumentoidaan tarkkaan, jolloin sekä asiakas että Triuvare ovat ajan tasalla siitä, minkälaisia verkon päätelaitteita, ohjelmistoja ja lisenssejä yrityksellä on käytössä. Tämä on Timo Lindbergin mukaan sujuvoittanut Capsil Oy:n arkea.

– Kokonaisuuden hallinta ja luotettava kumppanuus on meille tärkeintä. Olen ollut erittäin tyytyväinen Triuvaren laajaan osaamiseen ja vasteaikoihin. En haluaisi soittaa moneen eri yritykseen kun ongelmatilanne syntyy, vaan annan mieluusti yhden kumppanin huolehtia kaikesta, Lindberg toteaa.

Tykkää ja jaa:

Johanna Rytkönen

Markkinointi- ja viestintäasiantuntija

Tietokoneista, älypuhelimista ja palvelimista tiedot eivät katoa lopullisesti yksinkertaisella poistamisella. Usein tiedostot on poistamisen jälkeen helppo palauttaa. Tämä tekee vanhan laitteen uusiokäytöstä tai kierrättämisestä riskitekijän yritystoiminnalle.

Lue lisää, miten poistat lopullisesti tiedot avullamme: Huoleton™ -hävitys

Tykkää ja jaa:

Johanna Rytkönen

Markkinointi- ja viestintäasiantuntija