Triuvarella työntekijöillä on vapaus valita omat työvälineensä. Yritys kustantaa puhelimen ja lisävarusteet verottomana 600 euroon asti. Kalliimmasta puhelimesta työntekijä maksaa itse ylimenevän osuuden. Noin puolella triuvarelaisista kilisee taskussa Huawein puhelin. Seuraavaksi eniten on Samsungeja. Applen laitteita on pari ja OnePlus-, Nokia- ja LG-merkkisiä yhdet.

Triuvaren puhelimia hallitaan Huoleton Mobiililaitehallinnalla ja asennuksen yhteydessä puhelimeen asennetaan mm. lounasetusovellus, työaikakirjaussovellus, Skype ja poissaolotiedotteiden hallinta. Puhelimen käyttöikä Triuvarella on kaksi vuotta, koska tärkeinä työvälineinä puhelimet halutaan pitää koko ajan takuun piirissä. Kahden vuoden jälkeen puhelin hävitetään ohjelmallisesti ja siitä tulee varalaite rikkoutumisten varalle.

Kysyimme triuvarelaisilta, millä perusteilla kukin on työpuhelimensa valinnut ja mitä niistä on pidetty:

[table id=2 /]

Näiden lisäksi käytössä on muita Huawein Mate- ja Honor-malleja sekä Samsungin Galaxy A-sarjaa.

Tykkää ja jaa:

Johanna Rytkönen

Markkinointi- ja viestintäasiantuntija

Suomen Partiolaiset  – Finlands Scouter ry on partioliikkeen keskusjärjestö Suomessa. Jäseniä on 65 000 ja partion parissa työskentelee noin 80 henkilöä kymmenessä toimistossa ympäri Suomen.

Helsingissä Partioasemalla sijaitsevat keskusjärjestö ja kolme partiopiiriä ovat olleet oma kokonaisuutensa IT-asioissa. Muissa partiopiireissä ympäri Suomen oli IT-asiat aikaisemmin ratkaistu itsenäisesti järjestelmähankintoja lukuun ottamatta. Syksyllä 2016 partiotoimijoiden kesken sovittiin, että IT-tukipalvelut kilpailutetaan ja valitaan niille yhteinen toimittaja. Tärkeintä oli yhteisen palvelumallin luominen ja palvelun skaalautuminen piirityöntekijöille sopivaksi, jotta päällekkäistä työtä saatiin eliminoitua. Uusi palvelumalli on tuonut ennustettavan ja laadukkaan kokonaisuuden, jota on helppo johtaa, hallita ja kehittää.

– Toisin kuin yritysmaailmassa, partiossa alueelliset organisaatiot eli partiopiirit ovat itsenäisiä rekisteröityjä yhdistyksiä, joiden toimintakulttuuriin kuuluu hyvin vahvasti omista asioista päättäminen. Siksi palveluntarjoajan valinnassa merkittävä tekijä oli se, että partiopiirit saatiin motivoitua mukaan uuteen palveluun. Triuvare oli ollut pitkäaikainen ja paljon kehuttu Hämeen Partiopiirin kumppani. Se on iso piiri, joten tiesimme, että sama malli toimisi myös muualla. Myös kilpailutuksen jälkeen siitä on ollut iso apu, ettei ole tarvinnut aloittaa tyhjästä, vaan olemme voineet mallintaa sitä, mitä Tampereella on tehty. Siirtymä on ollut meille helppo ja antanut tilaisuuden tarkastella myös omaa toimintaamme, kertoo Suomen Partiolaisten hallintopäällikkö Mikko Lehtonen.

Partiotoimistojen mukaan tuleminen jaksotettiin niin, että yhtä aikaa palvelun piiriin tuli aina pari-kolme toimistoa. Näin on voitu käydä rauhassa läpi ne kysymykset, jotka kullakin toimistolla on ratkaistavana. Lehtonen pitää tärkeänä, että yhteistyökumppanilla on valmius ottaa tulevaisuudessa nopeasti mukaan myös ne kolme, neljä partiopiiriä, jotka ovat vielä jääneet palvelun ulkopuolelle.

Osaamista yhdestä yhteyspisteestä

”Triuvare on ollut todella hyvä ja me olemme erittäin tyytyväisiä saamaamme palvelutasoon. Asiakaspalveluun on helppo ottaa yhteyttä ja riippumatta siitä, että tukityöntekijä voi vaihtua, olemme saaneet samanlaatuista palvelua.” – Mikko Lehtonen, hallintopäällikkö, Suomen Partiolaiset ry

Huoleton Premium -palvelumallilla taloon saatiin rekrytoitua ICT-osaamista tarvitsematta palkata varsinaista ihmistä.

Työajan käyttö ja työajan suuntaaminen oikein ovat olennaisia kysymyksiä järjestöissä.  Mielestäni ICT-tukipalveluiden ulkoistus on järjestöille hyvä tapa hankkia sellaista osaamista, jota ei itsellä ole tai johon ei kannata käyttää aikaa. Samalla vapautamme meiltä energiaa tehdä sitä, mitä me teemme parhaiten.  Arjessa tuntuu kuin meillä olisi ylimääräinen ihminen töissä. Meidän ei kuitenkaan tarvitse suunnitella ratkaisuja sen varalle, että IT-osaajamme on sairaana tai kesälomilla, koska Triuvarella ollaan ympäri vuoden töissä. Osaava kumppani pystyy nostamaan esille myös tietoturvaan liittyviä asioita ja tuomaan laaja-alaisempaa osaamista kuin yksittäinen oma asiantuntija.

Lisäarvoa tulee myös siitä, että koko organisaation työvälineiden ja palveluiden kustannukset tiedetään etukäteen, jolloin ne on helppo budjetoida ja ennustaa. Suomen Partiolaiset ja partiopiirit saavat sekä julkisia että yksityisiä avustuksia ja palvelumalli helpottaa myös rahoittajaviestintää, kun työvälineiden tarkoituksenmukaisuus ja työn kustannustehokkuus ovat helposti osoitettavissa. Näky laitekantaan on nyt erittäin hyvä. Triuvaren palvelumalli auttaa myös erittelemään eri palveluiden kustannukset tarvittaessa.

Suomen Partiolaisille ja partiopiireille on luotu yhden yhteyspisteen malli, jossa Triuvaren kautta hoidetaan myös taustalla pyörivät kumppaneiden palvelut. Näin yksittäisen työntekijän ei tarvitse miettiä, keneen olla yhteyksissä, vaan kaikki liittymiin, laitteisin ja ICT-asioihin liittyvät kysymykset ratkeavat Triuvaren tuen kautta.

– Tärkeintä on se, että arjen työ on sujuvaa ja tukeen saa nopeasti yhteyden. Siellä asiat ratkeavat; meillä on ollut todella hyvät vasteajat ja lähes poikkeuksetta asiat ovat ratkenneet siltä istumalta. Eli peruspalvelut ja perustyö ovat sujuneet todella hyvin. Toisaalta olemme olleet todella tyytyväisiä myös Triuvaren ratkaisukeskeiseen otteeseen, minkä avulla on päästy pitempään vaivanneiden ongelmien kimppuun. Esimerkiksi Helsingin Partioasemaa vaivanneisiin verkko-ongelmiin on saatu ratkaisu. Isona tavoitteenamme on ollut karsia päällekkäistä työtä ja löytää kumppani, joka pystyy toteuttamaan palvelut tasalaatuisena kaikille partiotyöntekijöille. On ollut mukava huomata, että ulkoistuksessa on onnistuttu ja palvelumalli on saatu skaalattua eri puolelle Suomea. Toivomme, että asiat jatkuvat yhtä mallikkaasti myös jatkossa!

Tykkää ja jaa:

Johanna Rytkönen

Markkinointi- ja viestintäasiantuntija

Mobiililaitehallinnalla tarkoitetaan organisaation keskitettyä mahdollisuutta vaikuttaa mobiililaitteisiin. Tyypillisesti tämä toteutetaan erilaisilla sovelluksilla, joiden avulla laitteita voidaan hallinnoida.

Turvallisuus paranee sekä omissa että yrityksen laitteissa

Mobiililaitteissa korostuvat entistä enemmän myös tietoturva-asiat, koska myös kännyköiden ja tablettien tietoturva-aukkoja käytetään nykyään hyväksi.

Mobiililaitehallinta mahdollistaa laitteen lukitsemisen ja tyhjentämisen etänä. Tämän seurauksena käyttäjät eivät ole enää niin keskeisessä roolissa mahdollisen varkaus- tai häviämistapauksen sattuessa. Käyttäjä voi itse tai kollegansa välityksellä ottaa yhteyttä helpdeskiin, joka lukitsee tai tyhjentää laitteen.

Mobiililaitehallinnan voi asettaa antamaan organisaation IT-osastolle ilmoituksia mistä tahansa tiedosta, kuten tietyn ohjelmiston puuttumisesta tai ohjelmistoversioiden vanhenemisesta. Keskitetyn hallinnan avulla nähdään, ketkä ovat jo päivittäneet laitteensa ja voidaan lähettää kehotus päivittämisestä niille, joilla se on vielä tekemättä. Viesti voidaan lähettää järjestelmäversion mukaan esimerkiksi niille, joilla on vanhempi Android kuin 6.0 käytössä. Raja on hyvä asettaa niihin käyttöjärjestelmäversioihin, joita Google ei enää päivitä.

Mobiililaitehallinnan avulla voidaan lisätä tietoturvaa myös niissä tilanteissa, joissa rajaa työpuhelimen ja yksityisen puhelimen välillä ei ole.

On kasvava trendi, että henkilöstö käyttää omissa laitteissaan yrityksen järjestelmiä, kuten sähköpostia. Mobiililaitehallinta voidaankin tarvittaessa ulottaa myös näihin laitteisiin. Puhelimessa voi olla erikseen yksityisten asioiden puoli ja toisaalta firman puoli, joka on eriytetty ja salattu. Mikäli työntekijä lähtee yrityksestä, voidaan yrityksen dataosuus poistaa puhelimesta ilman suurempia tyhjennystoimenpiteitä. Tällainen Bring Your Own Devices eli BYOD-ajattelu on hyvin paljon tulevaisuutta, kertoo Triuvaren ICT-asiantuntija Rauli Saarikangas.

Mobiililaitteiden käyttäjien hallinta on mahdollista tuoda firman omaan toimialueympäristöön tai Azure AD:hen. Monet organisaatiot ovat jo pilvipalveluiden käyttäjiä, jolloin keskitetyn hallinnan avulla voidaan helpottaa laiterekisteröintejä ja käyttäjähallintaa järjestelmien välillä. Keskitetty laitehallinta helpottaa myös varsinaista asennusvaihetta. Laitteeseen saadaan asennettua heti kaikki tarvittavat ohjelmat ja esimerkiksi Wifi-verkon salasana voi olla tavallista pidempi ja monimutkaisempi, koska käyttäjän ei tarvitse sitä itse tietää tai muistaa.

Oikeat ohjelmistot kullekin käyttäjälle

Ohjelmistojen hallinnan kautta voidaan vaikuttaa siihen, minkälaisia sovelluksia laitteelle on mahdollista ladata. Tämä voidaan toteuttaa esimerkiksi jakamalla käyttäjät eri rooleihin.  Hallinnan avulla voidaan estää esimerkiksi yritysdatan synkronointi laitteelle tai pakottaa laite salaamaan data jota siinä käsitellään. Sovelluksia voidaan rajata laitteen käytön mukaan. Esimerkiksi varastotyössä voi laitteessa olla pelkkä keräilysovellus. Mikäli laite on täysin avoin, voi sillä surffailu ja sovellusten asentaminen lisätä riskiä tietoturvaongelmiin, häiritä laitteen moitteetonta toimintaa ja lyhentää sen elinkaarta.

Sovelluksia hallitakseen organisaatio voi myös tehdä oman sovelluskaupan, jossa on tarjolla yrityksen omat sovellukset. Myös lisenssit voidaan ostaa sinne valmiiksi, jolloin käyttäjän ei tarvitse erillistä lisenssiavainta.

Toistaiseksi Suomessa on käytetty melko vähän erilaisia bisnessovelluksia, tyypillinen on lähinnä sähköpostisovellus. Tämä tulee tulevaisuudessa muuttumaan. Laitteisiin voidaan automatisoida esimerkiksi Office365-sovelluksia, raportoinnin seurantaa tai vaikkapa mobiilivaihdesovellus, kertoo Saarikangas.

Laitteiden elinkaaren hallinta ja seuranta helpottuvat

Keskitetyllä mobiililaitehallinnalla saadaan myös laitteiden elinkaari paremmin haltuun. Tyypillisesti yrityskäytössä mobiililaitteen käyttöikä on kaksi vuotta.

Työasemien kohdallakaan harvoin jätetään tilannetta siihen, että vaihto uuteen tehdään vasta sitten, kun käytössä oleva laite menee rikki. Keskitetyllä laitehallinnalla nähdään laitteiden iät ja takuiden umpeutumiset ja voidaan tehdä vaihto uuteen laitteeseen hallitusti. Joillakin organisaatioilla on laiterekisteri manuaalisesti Excelissä ja mobiililaitehallinnan avulla manuaalinen päivitystyö jää pois. Järjestelmän saa halutessaan myös lähettämään automaattisia raportteja esimerkiksi siitä, mitä laitteita hallinnassa on ja mitkä ovat niiden käyttöjärjestelmäversiot.

Tulevaisuudessa laajemmat ominaisuudet ja edistyneempiä rajapintoja

ICT-asiantuntija Rauli Saarikangas näkee mobiililaitehallinnan laajenevan tulevaisuudessa:

Tuntuu, että kehitys on lähtenyt vasta nyt kunnolla liikkeelle. Mobiililaitehallintaan tulee koko ajan uutta. Arvioisin, että noin 50% uusista ja hyödyllisistä ominaisuuksista on tullut viimeisen vuoden aikana. Tulevaisuudessa Azure-integraatio tulee syvenemään. Lisäksi muutkin valmistajat kuin Samsung alkavat tarjota edistyneempiä rajapintoja. Tällä hetkellä Samsung on edelläkävijä mobiililaitehallinnan mahdollistajana, ja saadakseen kaiken mobiililaitehallinnasta irti, pitää ostaa Samsungin laite. Erona esimerkiksi tavallisen Androidin ja Samsungin SAFE-laitteen välillä on se, että SAFE-laitteisiin voidaan mobiililaitehallinnan kautta asentaa sovittuja sovelluksia ilman käyttäjältä vaadittavia toimenpiteitä.

Tykkää ja jaa:

Johanna Rytkönen

Markkinointi- ja viestintäasiantuntija

Viime päivinä olemme saaneet useilta asiakkailtamme tietoa, että toukokuun Windows-päivitys on aiheuttanut ongelmia osalle käyttäjistä. Aiheutuneet ongelmat pystytään tällä tietoa korjaamaan ainoastaan asentamalla koko käyttöjärjestelmä uudestaan. Ongelmia on havaittu sellaisilla asiakkailla, joiden päivitystenhallintaa ei hoideta Triuvaren kautta.

Mitä tiedetään tällä hetkellä:

Ongelma koskee osaa Windows 7, 8 ja 10 -koneista. Näille koneille asentuu kuukausittain Windowsin koostettu päivityspaketti, ns. cumulative update. Tutkimissamme ongelmakoneissa yhteisenä nimittäjänä on se, että huhtikuun paketin asentuminen oli epäonnistunut tai jäänyt kokonaan pois ja toukokuun päivityspaketin asentumisen yhteydessä ongelmia on syntynyt.

Miten ongelma ilmenee?

Toukokuun päivityspaketin asentumisen yhteydessä kone näyttää uudelleenkäynnistyessään sinistä ruutua ja herjaa ”inaccessible boot device”.

Mistä tiedän, onko minun koneeni riskiryhmässä?

Ongelmia ei ole havaittu Triuvaren Huoleton Päivitystenhallinnan piirissä olevissa koneissa.

Mikäli koneesi ei kuulu Huoleton Päivitystenhallinnan piiriin, voit tarkistaa Windows Updatesta, ovatko huhtikuun ja toukokuun päivityspaketit asentuneet ongelmitta (kohdasta ”Päivityshistoria”). Jos koneellesi on jo asentunut 9.5. julkaistu cumulative update eikä ongelmia ole tähän mennessä esiintynyt, on tämänhetkisten tietojen valossa epätodennäköistä, että ongelmia syntyy. Mikäli toukokuun päivitys ei ole asentunut tiistaina, yrittää järjestelmä asentaa sen myöhemmin uudestaan, missä yhteydessä ongelmia saattaa esiintyä osalla asiakkaista.

Miten toimia jos käyttöjärjestelmä menee hajalle päivityksen yhteydessä?

Ota yhteyttä Triuvaren tukeen, 03 4102 2492, tuki@triuvare.fi, niin hoidetaan tietokoneesi mahdollisimman nopeasti asiantuntijoille korjattavaksi.

Tutkimme ongelmaa tarkemmin ja tiedotamme lisää, kun tiedämme tarkemmin mistä ongelma johtuu.

Tykkää ja jaa:

Johanna Rytkönen

Markkinointi- ja viestintäasiantuntija

Kallio-Kokko luottaa ulkoistettuun IT-tukeen
”Se on mielestäni hirveän helppoa, että aina on yksi osoite, josta voi kysyä apua. Se helpottaa täällä päässä, että voin sanoa henkilöstölle, että olipa asia mikä tahansa, niin ottakaa aina yhteyttä Triuvareen.”  – Hanna Kallio-Kokko, yhteyspäällikkö, Campusravita Oy

Campusravita Oy tuottaa ravintola- ja opiskelijapalveluita Tampereen ammattikorkeakoulun Kuntokadun kampuksella. Vaikka yrityksen päätuote on ruoka, IT-ympäristö sanelee kaiken tekemisen. IT:tä tarvitaan tilauksiin ja tavaran vastaanottamiseen sekä varastonhallintaan. Massiivinen tuotannonohjausjärjestelmä pitää pyörät pyörimässä ja tuotteiden myyminen asiakkaille edellyttää järeän kassajärjestelmätyökalun. Maksutapahtumia on normaalina arkena reilut 7000 ja parhaimmillaan asiakkaita voi olla kassoilla yhtäaikaisesti 13. Asiakkaita palvellaan ruuhka-aikana kassaa kohden noin kolme minuutissa.

Campusravitan toiminta on laajentunut yhdessä korkeakoulun kanssa. Kun uusi rakennusosa on valmistunut, sinne on siirretty myös ravintolatoimintaa. Tämän seurauksena tietoverkkoja ja telekeskuksia on eri puolilla kampusta. Myös yrityksen toimitilat on hajautettu. Tuotannonohjausjärjestelmää lainataan myös opiskelijakäyttöön.

– Kampuksella arki on hektistä. Kun muutoksia tehdään, se ei menekään niin, että kysyisimme Triuvarelta koska ehtisitte tulla tekemään muutoksia tai toimittaa koneen, vaan kaikki suunnitellaan viikkoja etukäteen. Mikäli vaihdamme esimerkiksi kassapäätteen, siitä saattaa aiheutua käyttökatko, joka pitää ajoittaa tarkasti. Meidän päivämme kestää aamukahdeksasta iltaseitsemään, joten joudumme miettimään mikä on paras aika tehdä muutoksia, kertoo Campusravitan yhteyspäällikkö Hanna Kallio-Kokko.

Campusravita ulkoisti IT-palvelunsa Tamperen korkeakoulujen yhdistymisprosessin myötä. Aikaisemmin IT-palvelut tulivat tilojen mukana TAMK:lta ja käytössä oleva verkko oli julkinen FUNET-verkko. Tietoturvan vuoksi Campusravitan verkko haluttiin eriyttää korkeakouluverkosta.

Ensin kartoitimme mitä tarvitsemme. Paikallisuus oli meille tärkeä tekijä, koska pidämme siitä, että apu on lähellä, jos hätä tulee. Tunsin Rantasen Tonin jo entuudestaan, ja yhteinen sävel tarvittavista palveluista löytyi todella nopeasti.

Kaikki IT-palvelut ulkoistettiin Triuvarelle

Siirtyminen Triuvaren palveluihin sujui todella hyvin. Triuvaren projektin johto oli todella ammattimaista. Löysimme nopeasti yhteisen sävelen sen suhteen, mitä täytyy tehdä, minkä pohjalta pystyimme asettamaan muutoksille aikaraamit. Korkeakoulu on auki kuusi päivää viikossa lähes ympäri vuoden, eli meillä on aika vähän niitä hetkiä, jolloin voimme laittaa ovet kiinni.

Campusravita ostaa Triuvarelta kokonaisvaltaista IT-palvelua, johon kuuluvat esimerkiksi verkkoliittymät, palvelintila, sähköpostiohjelmat ja pilvipalvelut. Yhden yhteistyökumppanin malli on sopinut yritykselle hyvin:

– Se on mielestäni hirveän helppoa, että aina on yksi osoite, josta voi kysyä apua. Meidän työntekijämme ovat ravintola-alan osaajia, joille pienemmätkin tietotekniset ongelmat voivat välillä tuntua isoilta. Se helpottaa täällä päässä, että voin sanoa henkilöstölle, että olipa asia mikä tahansa, niin ottakaa aina yhteyttä Triuvareen. Siellä on aina vastaamassa samat tutut henkilöt, jotka tuntevat myös tätä meidän toimintaa.

Campusravita on ollut Triuvaren asiakkaana nyt puoli vuotta.

Vaikka meidän IT-ympäristömme koostuu monista eri palasista, niin kokonaisuuden hallinta on Triuvarella ollut erittäin hyvää. Mitä ikinä tarvitsemmekaan, saamme sen Triuvarelta. Ja minulla on hirvittävän luottavainen olo niiden palveluiden suhteen, joita ostamme. En joudu kyseenalaistamaan, että tulinko ryöstetyksi! Kallio-Kokko nauraa.

 

 

 

Tykkää ja jaa:

Johanna Rytkönen

Markkinointi- ja viestintäasiantuntija

Tarjoamme asiakkaille nyt myös työasemia edullisena kuukausiveloitteisena pakettina 36 kuukauden vuokra-ajalla!

Työasemien vuokraus
Saat koneet edulliseen vuokrahintaan 36 kk sopimuksella!

Hinnoittelu ei perustu rahoituskertoimiin, kuten leasingyhtiöillä, vaan aina laitteen voimassaolevaan jäännösarvoon. Tämä on usein asiakkaalle kannattavampaa, kuin perinteisen rahoituksen käyttö. Jäännösarvo riippuu tuotteen sisällöstä ja siitä, miten pitkän elinkaaren omaava tuote on. Esimerkiksi pitkän elinkaaren laitteet, joilla on useiden vuosienkin jälkeen saatavilla lisäosia ja saatavuus on taattu vähintään kolmeksi vuodeksi ovat tällaisia.

Malli on kätevä asiakkaalle, koska laitteet tulevat tarvittaessa automaatisesti vaihdettua 3 vuoden välein. Näin työntekijöillä on aina käytössä asianmukaiset ja toimivat laitteet. Olemme Triuvarelta yhteyksissä vuokra-ajan lähestyessä loppuaan, jotta voimme sopia jatkotoimenpiteistä. 36 kuukauden vuokrakauden päättyessä asiakas voi:

1. Irtisanoa sopimuksen, jolloin laitteet palautetaan. Tarvittaessa voidaan tehdä uusi edelleenvuokraussopimus uudesta kuukausiveloitteisesta työasemapaketista.
2. Jatkaa samoilla laitteilla ja edelleenvuokraussopimuksella.
3. Lunastaa laitteet itselleen. Hinta määritellään laitteen voimassaolevan jäännösarvon mukaan.

Vuokrahinta sisältää käyttöoikeuden sovittuihin ICT-laitteisiin vuokrakauden ajan ja kiintolevyn tietoturvallisen tyhjennyksen (1 ylikirjoituskerta) vuokrakauden päätyttyä. Mikäli tietoturvavaatimuksenne edellyttävät useampaa ylikirjoitusta, veloitetaan tällöin laitteen hävitys kulloinkin voimassaolevan Huoleton™ -palvelusopimuksen mukaisesti. Vuokrahinta ei sisällä laitteiden asennusta tai toimitusta asiakkaalle eikä laitteisiin kohdistuvia tuki-, ylläpito- tai huoltotoimenpiteitä (lukuun ottamatta laitepakettiin sisältyvää valmistajan tarjoamaa laitetakuuta), jotka veloitetaan erikseen asiakkaalla käytössä olevan ICT-tukipalvelupaketin mukaisesti.

Vuokralle on saatavilla laaja valikoima eri työasemia. Pyydä yleisimpien mallien hinnasto osoitteesta myynti@triuvare.fi tai pyydä tarjous haluamastasi mallista.

Tykkää ja jaa:

Johanna Rytkönen

Markkinointi- ja viestintäasiantuntija

Suomen ammatillisen koulutuksen kulttuuri- ja urheiluliitto SAKU ry siirtyi viime kesänä käyttämään Triuvaren ulkoistettua IT-palvelua ja Office 365 -ohjelmistoa. SAKU ry tarjoaa liikunta-, kulttuuri ja hyvinvointipalveluita ammatilliseen koulutukseen opiskelijoille ja henkilöstölle. Siirtymisen lähtökohtana oli tarve IT-tuelle yhdistyksen oman IT-henkilön keskittyessä ohjelmointitöihin. Toinen lähtökohta oli etätyöskentelyn helpottaminen. Valtakunnallisena järjestötoimijana SAKU ry:n henkilöstö liikkuu ympäri Suomen.

Kumppaniksi toimija, jolla on kasvot

SAKU ry kilpailutti it-palvelunsa keväällä 2016. Vaihtoehtona oli myös isompi, kansainvälinen yritys.

– Siinä tuli itselle sellainen olo, että heille oli oleellisempaa se, mitä he haluavat myydä, eikä se, mitä me haluamme ostaa. Ajattelin, että jollain vähän pienemmällä toimijalla olisi henkilökohtaisempi ote. Halusimme sellaisen kumppanin, jolla on kasvot ja joka on meidän oloinen, kertoo Saija Sippola, SAKU ry:n toiminnanjohtaja.

Triuvaren verkkosivuilta Sippola huomasi, että asiakkaina oli muitakin järjestötoimijoita. Se oli SAKU ry:lle kiinnostava tieto, koska monella järjestöllä tarpeet ja resurssit ovat samankaltaiset. Varsinainen siirtyminen Triuvaren palveluihin oli yhdistykselle helppoa ja nopeaa. Yhdistys valitsi Triuvaren kumppanikseen loppukeväästä ja ennen juhannusta kaikki tekniset muutokset olivat valmiina.

Yhteistyön aloittaminen oli helppoa ja nopeaa

”Triuvaren asiantuntijat osaavat selittää asiat asiakkaan kielellä. Etätuki mahdollistaa ongelmien ratkomisen silloinkin, kun asiakas ei osaa itse selittää, mikä on vialla.” – Saija Sippola, toiminnanjohtaja, SAKU ry

– Asiakkaan vastuulla oli palveluihin tutustuminen ja niiden sekä laitteistojen valinta. Kun prosessi käynnistyi, hoidin henkilöstölle tiedottamisen ja sovimme aikataulut niin, että muutostyöt haittasivat mahdollisimman vähän normaalia työskentelyä. Sharepointin osalta suunnittelimme itse kansiorakenteen ja kun se oli meille toiveidemme mukaan räätälöity, siirsimme tiedostot sinne. Käyttöönottopäivänä IT-asiantuntija teki varsinaiset työt, ja itse seurasimme mitä tapahtuu ja opettelimme samalla uusien laitteiden ja ohjelmistojen käyttöä ja esitimme omia toiveita ja kysymyksiä, kertoo Sippola.

– Meille otettiin käyttöön uusia koneita ja vanhoihin koneisiin asennettiin Office 365. Siinä ei mennyt kuin yksi työpäivä, kun Triuvaren tekninen asiantuntija Juhani oli paikalla laittamassa järjestelmät kuntoon. Hänen kanssaan sovittiin, että harjoitellaan ensin muutama viikko käyttöä, minkä jälkeen hän tulee pitämään varsinaisen käyttöönottokoulutuksen. Ohjelmat olivat niin tutun oloisia ja helppokäyttöisiä, että kaikki pystyivät harjoittelemaan niiden käyttöä itsenäisesti, ja harjoitellessa syntyneitä kysymyksiä pääsi kysymään sitten koulutuksessa.

Muutaman kuukauden käyttökokemuksen jälkeen SAKU ry:ssä on oltu tyytyväisiä uusiin välineisiin ja yhteistyöhön. Sippola kehuu Triuvaren etätukea, jonka avulla IT-tuki pääsee suoraan katsomaan asiakkaan koneelta, mikä on vialla. Myös tietoturva-asioiden ulkoistaminen asiantuntijoille on tuonut mielenrauhaa omaan työhön.

 Pilvipalvelut helpottivat liikkuvan yhdistyksen arkea

– Halusimme siirtyä pilvipalveluihin, mikä mahdollistaa tiedostojen jakamisen ja muokkaamisen Office 365-ohjelmistolla sekä toimistolta että reissun päältä. Työmatkalle lähtiessä ei tarvitse miettiä, mitä tiedostoja tarvitsee mukaan. Tiedostot saa auki myös puhelimella. Jos tulee tarve tarkistaa esimerkiksi liikuntatapahtuman osallistujan yhteystiedot, ei tietokoneen avaaminen ole edes tarpeellista. Pilvipalvelujen kautta saimme myös varmistusta siihen, ettei meidän tarvitse huolehtia milloin vanha asiakirjapalvelimemme alkaa savuta toimiston nurkassa, kertoo Saija Sippola.

Se, että useampi henkilö pystyy käsittelemään yhtä aikaa samoja tiedostoja, mahdollistaa SAKU ry:ssä tehokkaamman työskentelyn. Office 365 -palveluun siirtyminen ratkaisi myös eri ohjelmistoversioiden aiheuttamat ongelmat.

– Järjestöissä konekannan elinkaari on usein pitempi kuin yrityksissä. Sen johdosta kaikilla alkoi olla vähän eri versioita ohjelmistoista. Nyt kaikilla on se sama ohjelmistoversio, eikä yhteensopivuuden kanssa tule enää ongelmia, iloitsee Sippola.

Tykkää ja jaa:

Johanna Rytkönen

Markkinointi- ja viestintäasiantuntija

Microsoft muuttaa tapaa jakaa päivityksiä asiakkailleen Windows 10:ssä. Ensimmäinen suuri ominaisuuspäivitys, työnimeltään Threshold 2, julkaistiin marraskuun puolivälissä. Tämä ei muuta normaalia toimintamallia, miten Microsoft jakelee tietoturvaan liittyviä kuukausittaisia päivityksiä ja korjauksia Windows 10 -käyttöjärjestelmään, kertoo Triuvaren tekninen vastaava, Timi Rantanen.

– Suuret ominaisuuspäivitykset kuten Threshold 2, kuuluvat siihen päivityssarjaan, jolla Microsoft lunastaa lupauksensa siitä, että Windows 10 on viimeinen Windows: käyttöjärjestelmä kehittyy ja kasvaa jatkuvasti uusien ominaisuuksien avulla, Rantanen kuvaa muutosta.

Threshold 2 -päivityksen myötä uusia ominaisuuksia ovat mm.

– parannettu Windowsin aktivointi Windows 7, 8 ja 8.1. tuoteavaimilla
– muutokset resurssienhallinnan ulkoasuun
– kadonneen PC:n paikannustyökalu
– Edge-selaimen synkronoinnin tuki ja välilehtien esikatselunäkymä

Katso ominaisuuksien esittely Howtogeek.com sivuston artikkelista (englanniksi).

Uudet testiryhmät parantavat päivitysten laatua ja helpottavat jakelua

Päivitysten testausten laatuun kiinnitetään Windows 10:n osalta erityistä huomiota. Windows Insider -ohjelmaan kuuluvat käyttäjät saavat uusimmat päivitykset ensimmäisenä julkisena testiryhmänä koneilleen, sillä he kuuluvat ns. Preview Branch -ryhmään.

Suuriin Threshold-päivityksiin kuuluvia ominaisuuspäivityksiä jaellaan Preview Branch -ryhmälle tiheässä syklissä. Testiryhmältä saatujen palautteiden avulla korjauksia ja parannuksia implementoidaan ohjelmistoihin ja ominaisuuksiin ennen, kuin ne päätyvät käyttöön muille. Jatkossa Microsoft jakaa päivityksiä yhteensä neljälle eri ryhmälle:

1. Preview Branch
2. Current Branch (CB)
3. Current Branch for Business (CBB)
4. Long Term Servicing Branch (LTSB)

Windows 10 -päivitykset
Preview Branch -ryhmä saa ominaisuuspäivityksiä jopa kuukauden välein, kun taas testatut päivitykset etenevät seuraavalle Current Branch -ryhmälle vasta myöhemmin.

Siinä missä Preview Branch -ryhmään kuuluvat testikäyttäjät saavat päivityksiä useammin, suurin osa kuluttaja- ja yrityskäyttäjistä kuuluu automaattisesti Current Branch (CB) -ryhmään. Yrityskäyttäjät voivat Windows 10 Pro -ympäristössä määrittää erikseen, haluavatko päivitykset heti CB-ryhmässä, vai vasta joitain kuukausia myöhemmin CBB-ryhmässä. Oletuksena Windows 10 Home ja Pro -käyttäjät ovat CB-ryhmässä, eli Threshold 2 -päivityskin on tällöin heille heti saatavilla.

Windows 10 Enterprise on ainoa poikkeus, johon voidaan määritellä päivitykset Long Term Servicing Branch eli LTSB-ryhmään. Tällaisia tietokoneita voi olla käytössä liiketoimintakriittisissä ympäristöissä, kuten ohjaamoissa ja valvomoissa, joissa uusimmille ominaisuuksille ei ole välttämätöntä tarvetta muiden tietoturvapäivitysten ohella.

Tuorein Threshold 2 -päivitys on nyt saatavilla Windows 10 -tietokoneille, jotka kuuluvat CB-ryhmään. Päivittämiseen on kokemuksemme mukaan hyvä varata hetki aikaa.

– Riippuen tietokoneen tehosta ja kovalevyn nopeudesta, päivitykseen kannattaa varata aikaa vähintään puoli tuntia. Triuvaren asiakkaille päivityksen ajankohdasta informoidaan erikseen, jotta sen suorittamiseen voi varata sopivan hetken, Rantanen kertoo.

 

Haluaisitko lisätietoa jostain muusta aiheesta? Haluamme, että artikkeleista on hyötyä lukijoille, joten otamme kaikki vinkit vastaan!

Tykkää ja jaa:

Johanna Rytkönen

Markkinointi- ja viestintäasiantuntija

”Triuvaren avulla olemme päässeet huolettomaan tilaan, jossa IT-kustannukset ovat hyvin ennakoitavissa.”
Tero Nystedt, toimitusjohtaja, Pakkaus Piippo Oy

Liiketoimintojen jatkuvuuden ja helpon skaalattavuuden myötä Pakkaus Piippo Oy:ssä aloitettiin vaiheittainen kehitystyö, jolla pyrittiin eroon kahdesta omasta palvelimesta. Toijalassa sijaitsevassa yrityksessä ulkoistettiin Triuvaren toimesta ensin omalta palvelimelta Active Directory -toimialueen hallinta Microsoftin Azure-pilvipalvelimelle sekä sähköpostit Office 365 -pilvipalveluihin.

Lisäksi erillisessä vaiheessa pilveen siirretty toiminnanohjaus vähensi jäljelle jääneen palvelimen tarpeen kokonaan pois, jolloin palvelimesta päästään luopumaan heti siirtymäajan päätyttyä.

Jatkossa yrityksessä ei tarvitse keskittyä palvelimen ylläpitoon ja kehitykseen liittyvään budjetointiin, varmuuskopiointiin tai skaalaus tarpeiden ja tilanteiden muuttuessa. Lisäksi yrityksellä on nyt mahdollisuus säästää tilanteissa, joissa Azure-palvelin kytketään pois käytöstä työajan päätyttyä. Asiantuntevan kumppanin kanssa kehityshankkeista on selvitty huolettomasti, kertoo Pakkaus Piipon toimitusjohtaja Tero Nystedt.

– Yhdessä Huoleton™ Premium -ylläpitopalvelun kanssa IT-ympäristön budjetoitavuus on helppoa, kun ylläpitoon liittyen ei synny yllättäviä kuluja. Valmistauduimme pilvipalveluiden käyttöönottoon Triuvaren avustuksella myös hankkimalla nopean valokuituyhteyden kiinteistöömme. Tämän lisäksi Triuvare vastaa palomuurimme ylläpidosta, Nystedt sanoo.

Pakkaus Piippo Oy

Mitä tekee: Valmistaa kartonkitynnyreitä, tekstiilihylsyjä ja tikkatauluja
Perustettu: 1985
Kotipaikka: Toijala
Toimitusjohtaja: Tero Nystedt
Henkilöstö: 13
Liikevaihto: 1 414 000€ (2014)

Oikea IT-kumppani on kuin napakymppi

Pakkaus Piipon kaltaiselle yritykselle kokonaisvaltainen Huoleton™ Premium -ylläpitopalvelu tuo ratkaisuja arkeen, ja sen avulla taustalla tehtävällä työllä ennaltaehkäistään useita ongelmia syntymästä mm. työasemavalvonnan ja päivitystenhallinnan keinoin, kertoo Triuvaren asiakasvastaava Mikko Tukia.

– Mikäli syntyisi ongelmatilanne, joka vaatisi yhteydenottoa tukeemme, voi tukipalveluitamme käyttää Huoleton™ Premiumissa joustavasti ilman pelkoa minuuttitasolla juoksevista kustannuksista. Sen lisäksi laitteistorikon yllättäessä hyvin dokumentoidun IT-ympäristön vianselvitykset ja takuut hoidetaan nopeasti eteenpäin, jolloin yrityksen ei itse tarvitse pitää kirjaa laitteistojen sarjanumeroista, takuuajoista, myyntipaikoista tai takuun käytännöistä, Tukia kertoo.

Kartonkitynnyreiden, tekstiilihylsyjen sekä kenties kuluttajille tunnetuimman tuotteen – tikkataulujen valmistajana Pakkaus Piippo Oy katsoo luottavaisin mielin tulevaisuuteen oikean IT-kumppanin rinnalla. Yrityksessä ei ole omaa IT-päällikköä, jolloin liiketoimintaa tukevien ratkaisujen löytäminen vaatii proaktiivisuutta – josta Triuvare saa erityistä kiitosta.

– Tällä hetkellä olemme onnellisessa tilanteessa, jossa mitään suuria investointeja ei tarvitse tehdä, vaan seuraavaksi keskitymme työasemien kausittaiseen uusimiseen. Erilaisten laitteistojen ja ohjelmistolisenssien hankinnoissa ja takuiden mitoittamisessa hyödynnämme Triuvaren asiantuntijoiden apua. Triuvaren avulla on helppo suunnitella yrityksen IT-ympäristön tulevaisuutta, Nystedt kehuu.

Katso lisätietoja:

 

 

Tykkää ja jaa:

Johanna Rytkönen

Markkinointi- ja viestintäasiantuntija

Microsoft tarjoaa kaikille Windows 7 / 8 / 8.1 -käyttöjärjestelmän käyttäjille päivityksen uunituoreeseen Windows 10 -käyttöjärjestelmään veloituksetta. Moni asiakkaamme on tarjouksesta innostuneena ottanut yhteyttä, mitä päivitys tarkoittaa ja kannattaako se tehdä. Microsoftin tarjous päivityksestä on voimassa vielä vuoden eli päivitystarjouksen ehtii hyödyntämään myöhemminkin.

Kokosimme verkkosivuillemme lyhyen ohjeistuksen siitä, miten päivityksen kanssa kannattaa menetellä ja onko se yhtä helppo toimenpide, kuin Microsoft lupailee. Katso lisää täältä.

Tykkää ja jaa:

Johanna Rytkönen

Markkinointi- ja viestintäasiantuntija