WLAN-mittauksen ansiosta Janne Mikkosen ja muiden Diabetesliiton työntekijöiden netti ei enää pätki.

Diabeteskeskuksessa on sekä Diabetesliiton omat tilat että majoitustilat kuntoutukseen tuleville diabeetikoille. Talossa on monta siipeä ja se on sokkeloinen. WLAN ei toiminut talossa kunnolla ja pätkimisestä aiheutui Diabetesliiton työntekijöille jatkuvia katkoja työntekoon.

Triuvare suoritti WLAN-mittauksen Diabeteskeskuksessa keväällä 2017. WLAN-mittauksessa rakennus kuljetaan läpi mittauslaitteiston kanssa, mistä saadaan tarkka kuva langattoman verkon peitosta ja sen kanavista. Mittauksen lisäksi Triuvaren asiantuntija laatii suunnitelman korjaavista toimenpiteistä.

WLAN-verkon ongelmat johtuvat monesti päällekkäisillä kanavilla toimivista tukiasemista. Usein kuuluvuutta yritetään parantaa lisäämällä tukiasemien määrää, vaikka parempi ratkaisu olisi tukiasemien oikea sijoittelu ja kanavasuunnittelu. Onpa käynyt niinkin, että huonosti toiminut WLAN-verkko on saatu Triuvarella kuntoon sammuttamalla puolet alkuperäisen toimittajan asentamista tukiasemista.

Diabetesliiton tapauksessa riitti, kun tukiasemien taajuuksia säädettiin uudestaan.

– Tukiasemia ei tarvinnut edes siirtää. Verkko toimii tällä hetkellä paremmin, ja erityisesti pätkimisestä on päästy eroon, iloitsee Diabetesliiton järjestöjohtaja Janne Mikkonen.

Tykkää ja jaa:

Johanna Rytkönen

Markkinointi- ja viestintäasiantuntija

GoGo Liikuntakeskus on tamperelainen perheyritys. GoGo:lla on Tampereella kolme täyden palvelun liikuntakeskusta ja ympäri Suomen kahdeksan GoGo Express -kuntosalia. IT:n rooli on tärkeä liikuntakeskuksen arjessa. Verkkosivujen, toiminnanohjausjärjestelmän ja sähköpostien tulee toimia huomaamattomasti taustalla arkena ja pyhinä. Liikuntakeskusketjun kasvaessa voimakkaasti pitää IT:nkin pysyä kasvun mukana.

– Meillä on todella paljon projekteja ja palveluja, jotka on tehty yhdessä Triuvaren kanssa. Triuvarelta tulee meille esimerkiksi tukipalvelut, sisäverkko ja sähköpostit. Meidän palvelimemme on Triuvaren hallinnassa ja sisäverkko Triuvaren toteuttama. Kaikki verkkosivuihin liittyvät asiat kuten webhotelli tulevat Triuvarelta. Lisäksi Triuvare toimittaa meille laitteita. Meille on tärkeätä, että Triuvare on sen verran joustava, että pystyy nopeasti toimittamaan asioita ja reagoimaan pyyntöihimme. GoGo on 27-vuotias yritys, ja on suuri apu, että Triuvare on päivittämässä meidän toimintatapoja, kertoo Varpu Jänisniemi, GoGo:n Brand Development Manager.

Apua kasvokkain ja etätuen kautta

“Triuvare on palvellut meitä hyvin ystävällisesti ja ollut aina valmis auttamaan. Triuvaresta on jäänyt tehokas, asiallinen ja ystävällinen kuva. Meistä tuntuu, että meitä kuunnellaan.” – Varpu Jänisniemi, Brand Development Manager, GoGo Liikuntakeskus Oy

Jänisniemen mukaan Triuvare on pyrkinyt aktiivisesti kehittämään GoGo:n IT-ympäristöä. Sähköpostit on siirretty Office 365:een, mikä on vähentänyt ongelmia tuntuvasti. Palvelin on siirretty GoGo:n omista tiloista tietoturvallisempaan sijaintiin. Arjen tukitarpeissa GoGo:lla iloitaan erityisesti Triuvaren etätukimahdollisuudesta:

– Meistä on kätevää, että Triuvare pystyy nopeasti ottamaan etäyhteyden meidän tietokoneisiimme ja korjaamaan kaikki meidän ongelmamme etänä. Se on meille iso apu. Se on nopeaa ja helppoa!

GoGo:lla pidetään siitä, että Triuvarella pääsee asioimaan oikeiden ihmisten kanssa. Asiakkuudenhoitomalli ja nopea reagointi saavat kiitosta Jänisniemeltä.

– Me pidämme siitä, että Triuvarella on kasvot ja tiedetään kenelle soittaa. Mielestäni on kiva, että Triuvare on mukava yritys. Yhteisillä tapaamisilla olemme pystyneet puhumaan suoraan. Jos on ollut jotain ongelmia, niin niihin on päästy heti kiinni. Triuvare on palvellut meitä hyvin ystävällisesti ja ollut aina valmis auttamaan. Triuvaresta on jäänyt tehokas, asiallinen ja ystävällinen kuva. Meistä tuntuu, että meitä kuunnellaan, kehuu Jänisniemi.

 

 

 

Tykkää ja jaa:

Johanna Rytkönen

Markkinointi- ja viestintäasiantuntija

WLAN-mittauksen asiakkaita
WLAN-mittauksen ja -suunnittelun ansiosta opettaja Satu Hurstin ja rehtori Merja Kinnusen verkko-ongelmat ovat ratkenneet

Vanhassa kirjapainossa toimivan Tampereen kristillisen koulun tiloja on laajennettu pala kerrallaan. 250 oppilaan ja 35 henkilökunnan jäsenen koulussa verkkoinfraa oli laajennettu yksi tukiasema kerrallaan. Lopulta oltiin tilanteessa, jossa esimerkiksi rehtori Merja Kinnusen huoneesta ei saatu lainkaan verkkoyhteyttä. Verkkoyhteyden merkitys kasvaa kouluissa koko ajan, koska palvelut, ohjelmistot ja tallennustila sijaitsevat enenevässä määrin pilvessä. Oppilaat tuovat mukanaan myös omia laitteitaan, jotka pitää pystyä liittämään verkkoon nopeasti ja luotettavasti.

Ongelmaa lähdettiin ratkomaan Triuvaren WLAN-mittauksella, jossa asiantuntija suorittaa mittauksen kävelemällä läpi kartoitettavat alueet mittalaitteiston kanssa. Järjestelmä kartoittaa mittaustulokset rakennuksen pohjakuvaan. Laitteiston ja sovelluksen avulla tunnistetaan verkon ongelmakohdat, joihin voidaan suunnittelulla puuttua.

– Mittauksen avulla selvisi, että verkossa oli kanavapäällekkäisyyksiä ja katvealueita. Kanavasuunnittelulla ja tukiasemia siirtämällä  saatiin ongelmakohdat ratkaistua ja verkko kuulumaan kaikissa luokissa. Selvisimme olemassa olevilla laitteilla, eli uusia tukiasemia ei tarvittu, kertoo opettaja Satu Hursti.

WLAN-mittaus ja suunnittelu
– Mittauslaitteisto koostuu Ekahau-sovelluksesta sekä siihen kuuluvista antenneista. Antenneita on kaksi, mikä nopeuttaa mittausta, jotta pääsemme kävelemään alueet nopeammin läpi. Mittaussovelluksessa näkyy sitten jälkikäteen, missä on kävelty ja sieltä saadaan sitten oikeastaan kaikki tieto mitä siellä ilmassa liikkuu ja missä päin taloa, kertoo Triuvaren ICT-arkkitehti Sakari Jokinen.


– Nyt mittauksen ja verkkosuunnitelmien kautta tilanne on saatu muuttumaan niin, että minullakin näkyy kaikki verkot ja pystyn valitsemaan haluamani verkon
, kiittelee rehtori Kinnunen.

Tulevaisuuden kehityskohteetkin ovat jo selvillä. Koululla on tiloja kahdessa kerroksessa, ja suunnitelmissa on laajentaa mittaus- ja suunnittelutyö myös kellarikerrokseen, koska sielläkin on kuuluvuuden kanssa ongelmia. Myös erillään toimivan esikoulun tilat halutaan saada verkon piiriin.

 

 

 

Tykkää ja jaa:

Johanna Rytkönen

Markkinointi- ja viestintäasiantuntija

Triuvaren ICT-asiantuntija Mikko Koivunen ja ICT-arkkitehdit Timi Rantanen ja Antti Patronen ovat läpäisseet Microsoftin Implementing Microsoft Azure Infrastructure Solutions -sertifikaatin. 70-533 nimellä kulkeva sertifikaatti on IT-ammattilaisille suunniteltu testi, joska keskittyy palveluiden hallintaan ja käyttöönottoon. Osa-alueina testissä ovat Azure-websivustojen toteutus, virtuaalikoneiden käyttöönotto, pilvipalvelut, Azure Active Directory sekä virtuaaliverkot ja verkkoyhteydet. Itse testissä on mukana case-tehtäviä ja monivalintakysymyksiä.

azure sertifikaatti hankittu
Timi Rantasella (vas.), Antti Patrosella ja Mikko Koivusella on nyt Azure-asiantuntijan sertifikaatti
Tykkää ja jaa:

Johanna Rytkönen

Markkinointi- ja viestintäasiantuntija

Kallio-Kokko luottaa ulkoistettuun IT-tukeen
”Se on mielestäni hirveän helppoa, että aina on yksi osoite, josta voi kysyä apua. Se helpottaa täällä päässä, että voin sanoa henkilöstölle, että olipa asia mikä tahansa, niin ottakaa aina yhteyttä Triuvareen.”  – Hanna Kallio-Kokko, yhteyspäällikkö, Campusravita Oy

Campusravita Oy tuottaa ravintola- ja opiskelijapalveluita Tampereen ammattikorkeakoulun Kuntokadun kampuksella. Vaikka yrityksen päätuote on ruoka, IT-ympäristö sanelee kaiken tekemisen. IT:tä tarvitaan tilauksiin ja tavaran vastaanottamiseen sekä varastonhallintaan. Massiivinen tuotannonohjausjärjestelmä pitää pyörät pyörimässä ja tuotteiden myyminen asiakkaille edellyttää järeän kassajärjestelmätyökalun. Maksutapahtumia on normaalina arkena reilut 7000 ja parhaimmillaan asiakkaita voi olla kassoilla yhtäaikaisesti 13. Asiakkaita palvellaan ruuhka-aikana kassaa kohden noin kolme minuutissa.

Campusravitan toiminta on laajentunut yhdessä korkeakoulun kanssa. Kun uusi rakennusosa on valmistunut, sinne on siirretty myös ravintolatoimintaa. Tämän seurauksena tietoverkkoja ja telekeskuksia on eri puolilla kampusta. Myös yrityksen toimitilat on hajautettu. Tuotannonohjausjärjestelmää lainataan myös opiskelijakäyttöön.

– Kampuksella arki on hektistä. Kun muutoksia tehdään, se ei menekään niin, että kysyisimme Triuvarelta koska ehtisitte tulla tekemään muutoksia tai toimittaa koneen, vaan kaikki suunnitellaan viikkoja etukäteen. Mikäli vaihdamme esimerkiksi kassapäätteen, siitä saattaa aiheutua käyttökatko, joka pitää ajoittaa tarkasti. Meidän päivämme kestää aamukahdeksasta iltaseitsemään, joten joudumme miettimään mikä on paras aika tehdä muutoksia, kertoo Campusravitan yhteyspäällikkö Hanna Kallio-Kokko.

Campusravita ulkoisti IT-palvelunsa Tamperen korkeakoulujen yhdistymisprosessin myötä. Aikaisemmin IT-palvelut tulivat tilojen mukana TAMK:lta ja käytössä oleva verkko oli julkinen FUNET-verkko. Tietoturvan vuoksi Campusravitan verkko haluttiin eriyttää korkeakouluverkosta.

Ensin kartoitimme mitä tarvitsemme. Paikallisuus oli meille tärkeä tekijä, koska pidämme siitä, että apu on lähellä, jos hätä tulee. Tunsin Rantasen Tonin jo entuudestaan, ja yhteinen sävel tarvittavista palveluista löytyi todella nopeasti.

Kaikki IT-palvelut ulkoistettiin Triuvarelle

Siirtyminen Triuvaren palveluihin sujui todella hyvin. Triuvaren projektin johto oli todella ammattimaista. Löysimme nopeasti yhteisen sävelen sen suhteen, mitä täytyy tehdä, minkä pohjalta pystyimme asettamaan muutoksille aikaraamit. Korkeakoulu on auki kuusi päivää viikossa lähes ympäri vuoden, eli meillä on aika vähän niitä hetkiä, jolloin voimme laittaa ovet kiinni.

Campusravita ostaa Triuvarelta kokonaisvaltaista IT-palvelua, johon kuuluvat esimerkiksi verkkoliittymät, palvelintila, sähköpostiohjelmat ja pilvipalvelut. Yhden yhteistyökumppanin malli on sopinut yritykselle hyvin:

– Se on mielestäni hirveän helppoa, että aina on yksi osoite, josta voi kysyä apua. Meidän työntekijämme ovat ravintola-alan osaajia, joille pienemmätkin tietotekniset ongelmat voivat välillä tuntua isoilta. Se helpottaa täällä päässä, että voin sanoa henkilöstölle, että olipa asia mikä tahansa, niin ottakaa aina yhteyttä Triuvareen. Siellä on aina vastaamassa samat tutut henkilöt, jotka tuntevat myös tätä meidän toimintaa.

Campusravita on ollut Triuvaren asiakkaana nyt puoli vuotta.

Vaikka meidän IT-ympäristömme koostuu monista eri palasista, niin kokonaisuuden hallinta on Triuvarella ollut erittäin hyvää. Mitä ikinä tarvitsemmekaan, saamme sen Triuvarelta. Ja minulla on hirvittävän luottavainen olo niiden palveluiden suhteen, joita ostamme. En joudu kyseenalaistamaan, että tulinko ryöstetyksi! Kallio-Kokko nauraa.

 

 

 

Tykkää ja jaa:

Johanna Rytkönen

Markkinointi- ja viestintäasiantuntija

”Triuvaren hoitaessa Diabetesliiton työasemat, ohjelmistojen päivitykset ja koulutukset, olemme voineet keskittyä täysillä oman toimintamme kehittämiseen. Triuvaren Antti käy meillä joka viikko paikan päällä lähitukena. Hän hoitaa mm. ohjelmistopäivityksiä, 
käyttöönottokoulutuksia ja laitehankintoja. Olemme saaneet Triuvarelta apua ja konsultointia myös puhelinvaihdeuudistuksemme
 tarjouskilpailutuksen yhteydessä.”
Jaana Jääheimo, Suomen Diabetesliitto ry.

Suomen Diabetesliitto ry on kansanterveys- ja potilasjärjestö, joka tukee toiminnallaan mm. diabeetikoiden hoitotasapainoa ja diabeteksen ennaltaehkäisyä. Diabetesliittoon kuuluu 57 000 jäsentä 108 alueellisen diabetesyhdistyksen kautta. Yhdistyksiä ja jäseniä on kattavasti eri puolella Suomea. Koska kyseessä on noin 60 henkilön asiantuntijaorganisaatio, on IT-palveluiden jatkuva toimivuus keskeisessä roolissa yhdistyksen viestinnässä ja muussa toiminnassa.

Diabetesliitto käyttää Triuvaren kattavaa ja kiinteähintaista Huoleton™ Light -pakettia. Huoleton™ Light on ICT-tuki- ja ylläpitopalvelun palvelumalli, jossa Diabetesliitto saa säännöllisen tukipalvelun ennalta sovitun tuntikiintiön mukaisesti paikan päällä Aitolahdessa. Huolen™ Lightin avulla Diabetesliiton on helpompi budjetoida vuotuiset IT-palveluiden kustannukset, eikä yllättäviä lisäkuluja tule. Lisäkuluja syntyy ainoastaan kiintiön ylittävistä tunneista, mikäli tarve on ajoittain sovittua suurempi, mutta kiintiön ylittävistä tunneista sovitaan kuitenkin aina erikseen. Triuvaren Antti Havumäki viettää maanantait kokonaan Diabetesliiton tiloissa, jolloin työstetään saapuneita työmääräyksiä, hoidetaan tilauksia ja ratkaistaan tietoteknisiä ongelmia.

Huoleton™ Light -palvelun avulla pystytään ennaltaehkäisemään ongelmia ja saadaan hyvin nopeallakin aikataululla vietyä kiireellisiä asioita eteenpäin. Huoleton™ Light -palveluun on mahdollista tilata tarpeen vaatiessa selvitystyötä myös ilta-aikaan.

Tykkää ja jaa:

Johanna Rytkönen

Markkinointi- ja viestintäasiantuntija

Internet-yhteys on tänä päivänä lähes välttämättömyys monella alalla. Kun yhteydet maailmalle katkeavat, menetetään usein tuntien tai ongelman laajuudesta johtuen jopa useiden päivien työpanos. Kiinteän internet-yhteyden katkeaminen voi johtua useista eri syistä, esimerkiksi päätelaitteiden rikkoutumisesta joko asiakkaan tai operaattorin päässä tai fyysisen kaapelin häiriöistä tai katkeamisesta mm. kaivinkoneen takia.

Huoleton™ -varanetti mahdollistaa työnteon jatkuvuuden, kun kiinteä yhteys pettää. Se on nopean 4G-yhteyden kautta toimiva varayhteys, joka on edullinen tapa varmistaa kiinteän verkon yhteydet. Palvelu on nimensä mukaisesti huoleton – vain yksi kuukausimaksu, ei laiteostoja, mobiililiittymäsopimuksia, konfigurointeja tai päivitysten tekemisiä itse. Hoidamme kaiken puolestasi.

Tiesitkö: Huoleton™ -varanetti tuo laajakaistayhteyden myös sinne, mihin kiinteää yhteyttä ei ole saatavilla. Tutustu palveluun täällä.

Tykkää ja jaa:

Johanna Rytkönen

Markkinointi- ja viestintäasiantuntija