Lisää kustannustehokkuutta Microsoft Azure -pilvipalvelimilla

Oman palvelimen ylläpito yrityksen omissa tiloissa on usein kallista ja jos kokonaisuus ei ole ammattitaitoisen tahon puolesta hallinnassa, myös erittäin riskialtista. Palvelimen ylläpitoon liittyvät varmuuskopioinnit, päivitykset, lisenssit sekä koko palvelinraudan uusimisen budjetointi ovat seikkoja, jotka tulisi aina ottaa huomioon koko IT-ympäristön ja yritystoiminnan jatkuvuutta sekä kehittämistä suunnitellessa, kertoo Triuvaren ICT-asiantuntija, Antti Patronen.

– Erityisesti pk-yrityksille Microsoftin Azure-pilvipalvelu on kiinnostava vaihtoehto jo puhtaasti edullisuutensa vuoksi. Paitsi että palvelinraudan hankintaan liittyvät korkeat kertakustannukset voidaan unohtaa, myös palvelun käytössä voi synnyttää säästöjä tietyissä käyttötilanteissa, esimerkiksi ajastamalla Azure-palvelin sammumaan työajan ja tarpeen päätyttyä, Patronen kertoo.

Lue lisää


IT-palveluiden hankinta ja ostaminen ovat organisaatioille hankkeita, joilla voidaan saavuttaa kaivatun huolettomuuden lisäksi suoria kustannussäästöjä.Teimme tarjouspyyntöpohjan helpottamaan IT-palveluntarjoajien vertailua. IT-palveluiden kilpailutuksissa valintaa ohjaa usein palvelukokonaisuuden hinta, mutta palvelukokonaisuuksissa on myös laajoja sisällöllisiä eroja, joiden vertailu voi olla haastavampaa.