Auditoinnit ja kehitysprojektit

Ulkopuolinen apu auttaa budjetoimaan IT-menot realistisesti ja tekemään taloudellisia tietoon perustuvia IT-ratkaisuja. Tyypillisiä haasteita ovat puutteelliset tai hajallaan olevat tiedot laitteiston elinkaaresta, takuuajoista, leasingsopimuksista, verkkolaitteiden salasanoista, palvelimen asetuksista jne.

ICT on laaja osa-alue liiketoiminnassa, joten on hyvä tietää miten sen eri osat toimivat yhteen ja minkälaisia mahdollisia solmukohtia on päässyt syntymään.

Huoleton™ ICT-analyysi

IT-infra laajentuu usein aina tarpeen mukaan ilman perusteelisempaa suunnittelua, jolloin kokonaiskuva voi hämärtyä ja tehtyjen ratkaisuiden yhteensopivuus vaarantua. Koska IT-infra on kuitenkin laaja kokonaisuus, on kuitenkin hyvä varmistua sen jokaisen osan toimivuudesta sekä laite- että sovellustasolla.

Lue lisää

GDPR-valmistelu

EU:n yleinen tietosuoja-asetus asettaa yrityksille ja organisaatioille vastuita sekä velvollisuuksia henkilötietojen käsittelyssä ja jatkossa sen noudattaminen täytyy myös pystyä todentamaan.

Lue lisää

Iisisti pilveen - Office 365

Iisipilvi™ tekee Office 365:n käyttöönotosta sujuvaa ja huoletonta. Hoidamme ohjelmiston hankinnan, käyttöönoton, käyttöopastuksen ja mahdolliset tietojen siirrot muista ohjelmista.

Lue lisää

ICT-päällikköpalvelu

Triuvare Huoleton™ ICT-päällikköpalvelu tuo asiakkaan organisaatioon lisää näkemystä, kokemusta ja osaamista tietohallinnon päivittäisiin toimintoihin, projekteihin ja hankintoihin.

Lue lisää

IT-kilpailuttamisen opas

Pilvipalvelintilan ostajan-opas

PK-yrityksen tietoturvaopas

Kysy lisää tai pyydä tarjous!

Mietitään yhdessä yrityksellesi sopivat palvelut, jotka lisäävät työtehoa ja poistavat kaikki tietotekniikkamurheet.