Auditoinnit ja kehitysprojektit

Ulkopuolinen apu auttaa budjetoimaan IT-menot realistisesti ja tekemään taloudellisia tietoon perustuvia IT-ratkaisuja. Tyypillisiä haasteita ovat puutteelliset tai hajallaan olevat tiedot laitteiston elinkaaresta, takuuajoista, leasingsopimuksista, verkkolaitteiden salasanoista, palvelimen asetuksista jne.

ICT on laaja osa-alue liiketoiminnassa, joten on hyvä tietää miten sen eri osat toimivat yhteen ja minkälaisia mahdollisia solmukohtia on päässyt syntymään.

Huoleton™ ICT-analyysi

IT-infra laajentuu usein aina tarpeen mukaan ilman perusteelisempaa suunnittelua, jolloin kokonaiskuva voi hämärtyä ja tehtyjen ratkaisuiden yhteensopivuus vaarantua. Koska IT-infra on kuitenkin laaja kokonaisuus, on kuitenkin hyvä varmistua sen jokaisen osan toimivuudesta sekä laite- että sovellustasolla.

Lue lisää

GDPR-valmistelu

EU:n yleinen tietosuoja-asetus asettaa yrityksille ja organisaatioille vastuita sekä velvollisuuksia henkilötietojen käsittelyssä ja jatkossa sen noudattaminen täytyy myös pystyä todentamaan.

Lue lisää

Iisisti pilveen - Office 365

Iisipilvi™ tekee Office 365:n käyttöönotosta sujuvaa ja huoletonta. Hoidamme ohjelmiston hankinnan, käyttöönoton, käyttöopastuksen ja mahdolliset tietojen siirrot muista ohjelmista.

Lue lisää

ICT-päällikköpalvelu

Triuvare Huoleton™ ICT-päällikköpalvelu tuo asiakkaan organisaatioon lisää näkemystä, kokemusta ja osaamista tietohallinnon päivittäisiin toimintoihin, projekteihin ja hankintoihin.

Lue lisää

Monivaiheinen tunnistautuminen MFA

Monivaiheisella kirjautumisella varmistat, että ulkopuoliset eivät pääse järjestelmiin, vaikka tunnukset vuotaisivat.

Lue lisää

IT-kilpailuttamisen opas

Pilvipalvelintilan ostajan-opas

PK-yrityksen tietoturvaopas

Kysy lisää tai pyydä tarjous!

Mietitään yhdessä yrityksellesi sopivat palvelut, jotka lisäävät työtehoa ja poistavat kaikki tietotekniikkamurheet.