ICT-analyysi

Huoleton™ ICT-analyysi on organisaation ICT-ympäristön nykytilanteen laaja kartoitus, jossa paikannetaan mahdolliset ongelmat ja kehityskohdat.

Lopputuloksena syntyy raportti, josta löytyvät huomiot ja kehitysehdotukset.

IT-infra laajentuu usein osanen kerrallaan ilman perusteelisempaa suunnittelua, jolloin kokonaiskuva voi hämärtyä ja tehtyjen ratkaisuiden yhteensopivuus vaarantua. Koska IT-infra on laaja kokonaisuus, on kuitenkin hyvä varmistua sen jokaisen osan toimivuudesta sekä laite- että sovellustasolla.

ICT-analyysi on ulkopuolisen laatima objektiivinen ja rehellinen näkemys nykytilasta ja sen vaatimista kehityskohteista.

Palvelussa selvitetään mm. seuraavien osa-alueiden tila:

Varmuuskopiointi

Tietoturva

Palvelimet

Verkot

Työasemat

Ohjelmistot

Tuki- ja ylläpitopalvelut


Raportti ja kehitysehdotukset

Asiakas saa lopputuloksena kirjallisen dokumentaation.

ICT-analyysi ja nykytilan dokumentointi kannattaa kun

  • Olet selvittämässä ICT-nykytilaa tai sen mahdollisia solmukohtia
  • Olet selvittämässä ICT:n nykykustannuksia
  • Olet ulkoistamassa ja kilpailuttamassa palveluita
  • Olet hankkimassa uusia palveluita osaksi nykyistä infraa

ICT on laaja osa-alue liiketoiminnassa, joten on hyvä tietää miten sen eri osat toimivat yhteen ja minkälaisia mahdollisia solmukohtia on päässyt syntymään.

Huoleton™ ICT-analyysi tuo selvää etua, kun nykytilan kartoituksen avulla voi pureutua tarkemmin ongelmiin sekä miettiä, mitä voisi toteuttaa toisin. Samalla esille voi nousta säästökohteita, kun todellinen tarve kohtaa käytössä olevat palvelut.


Kysy aiheesta lisää

Kiti Rantanen

Ratkaisumyyjä
kiti.rantanen@triuvare.fi
044 2383 593


IT-kilpailuttamisen opas

Pilvipalvelintilan ostajan-opas

PK-yrityksen tietoturvaopas

Kysy lisää tai pyydä tarjous!

Mietitään yhdessä yrityksellesi sopivat palvelut, jotka lisäävät työtehoa ja poistavat kaikki tietotekniikkamurheet.