Tietoturva-auditointi

Huoleton™ Tietoturva-auditointi on organisaation tietoturvallisuuden laaja kartoitus, jossa paikannetaan mahdolliset ongelmat ja kehityskohteet.

Auditoinnissa käydään läpi niin toimintatavat, toimitilat kuin tietotekniset laitteet ja järjestelmät.

Yrityksien ICT-järjestelmät ovat usein rakentuneet vuosien saatossa pala kerrallaan eri toimijoiden toimesta. Tämä johtaa useasti tilanteeseen, jossa kukaan ei oikein tiedä miten yrityksen tietovarannot on suojattu, kuka niitä käyttää ja mitkä ovat riskit tiedon häviämiselle tai vääriin käsiin joutumiselle.

Nykypäivänä tilaajat osaavat jo vaatia alihankkijoilta selvitystä siitä, miten heidän tietojansa käsitellään ja että alihankkijayrityksellä on edellytykset toimia tietoturvallisesti.

Mistä palvelu koostuu?

Henkilöhaastattelut

Verkon tilan tarkastus (palomuurit, WLAN-konfiguraatiot, ohjelmistoversiot jne.)

Palvelimien ja työasemien suojauskäytäntöjen tarkastus

Varmuuskopiointi käytäntöjen tarkastus

Tiedon käsittelyyn liittyvät käytännöt

Fyysisen ympäristön tarkastus

Tietoturva-analyysi dokumentoituna

Kehitysehdotukset ja huomiot

Miksi tilata tietoturva-auditointi?

  • Haluat varmistaa, että toimitteko tietoturvallisesti
  • Et ole täysin varma ovat IT-ratkaisunne tietoturvallisia
  • Haluatte kuvata esim. GDPR:ää varten ICT-ratkaisuitanne
  • Asiakkaanne velvoittaa todentamaan, että toimitte tietoturvallisesti
  • Haluat mielenrauhaa ja varmistuksen että asiat ovat kunnossa

ICT on laaja osa-alue liiketoiminnassa, joten on hyvä tietää miten eri osat toimivat yhteen ja minkälaisia mahdollisia solmukohtia on päässyt syntymään.

Tietoturva-auditointi paikantaa heikkoudet ja antaa myös vahvistuksen niistä asioita jotka ovat jo hoidettu oikein.

IT-kilpailuttamisen opas

Pilvipalvelintilan ostajan-opas

PK-yrityksen tietoturvaopas

Varaa 30 minuutin keskusteluaika asiantuntijamme kanssa!

Mietitään yhdessä yrityksesi tilanteeseen sopivat ratkaisut, joilla lisätään työtehoa ja poistetaan tietotekniikkamurheet. Pääset samalla kysymään kaikki mieltäsi askarruttavat kysymykset. Täytä lomake niin olemme sinuun yhteydessä ajan sopimiseksi. Mikäli sinulla on kysymys asiakastukeemme, katso yhteystiedot täältä!