Tuottavuusratkaisut

Me Triuvarella toteutamme ketterästi tuottavuusratkaisut-projekteja, joiden aikana perehdytään asiakkaan tarpeisiin, tehdään tarvittavat määrittelyt ja toteutetaan valitun aihealueen ratkaisut moderneilla teknologioilla kuten Microsoftin Power BI:n avulla.


Power BI

Tuottavuusratkaisut ovat palvelukokonaisuuksia, joilla helpotetaan ja tehostetaan ICT:n avulla asiakkaan operatiivista tekemistä ja tiedolla johtamista. Tuottavuusratkaisuilla parannetaan tuottavuutta ja mahdollistetaan asiakkaan liiketoiminnan kasvu datan liikuttamisella, käsittelyllä, varastoinnilla ja visualisoinnilla. Tuottavuusratkaisuja voidaan soveltaa niin uusiin kuin olemassa oleviin järjestelmiin ja tietolähteisiin. Tuottavuusratkaisuilla voidaan parantaa ja automatisoida tiedon syöttöä ja kulkua järjestelmien välillä sekä reaaliaikaistaa raportointia. Tuottavuusratkaisujen avulla asiakkaan rutiinien automatisoinnin ansiosta jää enemmän aikaa liiketoimintatiedon analysointiin ja tehokkaaseen hyödyntämiseen.

Triuvare hyödyntää tuottavuusratkaisuissaan mm. Microsoftin tuoteperheen sovelluksia, kuten Power Apps ja Power Automate -työkaluja ja Power BI -raportointityökalua ja niiden integraatiomahdollisuuksia esimerkiksi Sharepoint– ja Teams -ympäristöön. Ratkaisut eivät kuitenkaan rajoitu Microsoft-ympäristöön vaan vahvan integraatio-osaamisen avulla löydämme ratkaisut monenlaisiin ICT-ympäristöihin.

Tiedolla johtamisen Power BI -työkalun avulla tiedon päivittäminen hoituu automaattisesti ja raportointirutiineihin kuluu entistä vähemmän aikaa. Power BI -analytiikkatyökalu kehittyy jatkuvasti ja sen tarjoamat ominaisuudet mahdollistavat aina uudenlaisia tapoja jalostaa liiketoimintatietoa sekä tukea päätöksentekoa. Se tarjoaa helppokäyttöisiä ja interaktiivisia visualisointeja, jolloin loppukäyttäjät voivat luoda omia raportteja ja hallintapaneeleita.

Power BI - tiedolla johtamisen ratkaisut

Microsoft Power BI on ketterä johtamisen työkalu, jonka kehitystyö on lähtenyt Excelin lisäosista. Power BI on vuonna 2015 julkaistu, moderni ja helppokäyttöinen ohjelmisto, jonka räätälöidyt raportit toimivat selaimen kautta.

Lue lisää

IT-kilpailuttamisen opas

Pilvipalvelintilan ostajan-opas

PK-yrityksen tietoturvaopas

Kysy lisää tai pyydä tarjous!

Mietitään yhdessä yrityksellesi sopivat palvelut, jotka lisäävät työtehoa ja poistavat kaikki tietotekniikkamurheet.