Petri Antila

Petri Antila

Hallituksen jäsen

icon-linkedin

 

Hallituksen jäsen Petri pitää Triuvaren oikeassa kurssissa. Petrin osaaminen painottuu erityisesti talousasioihin ja yritysjärjestelyihin.

Osaaminen

Liiketoiminnan kokonaisuuden ja siihen liittyvien mahdollisuuksien hahmottaminen sekä kasvustrategia, yritysjärjestelyt ja prosessien kehitys.

 


IT-palveluiden hankinta ja ostaminen ovat organisaatioille hankkeita, joilla voidaan saavuttaa kaivatun huolettomuuden lisäksi suoria kustannussäästöjä.Teimme tarjouspyyntöpohjan helpottamaan IT-palveluntarjoajien vertailua. IT-palveluiden kilpailutuksissa valintaa ohjaa usein palvelukokonaisuuden hinta, mutta palvelukokonaisuuksissa on myös laajoja sisällöllisiä eroja, joiden vertailu voi olla haastavampaa.