Power BI selkeyttää sekä helpottaa raportointia ja seurantaa

Moni yritys voi varmasti samaistua tähän tilanteeseen: keräät Excelin avulla tietoa yrityksenne myynnistä, markkinoinnista ja taloudesta sekä seuraat kehitystä ja luot vertailuraportteja eri kuukausista. Työlästä ja aikaa vievää puuhaa. Mitä jos tietojen kerääminen voitaisiinkin automatisoida?

Tutustuimme Microsoftin ilmaisenakin saatavilla olevaan Power BI -palveluun, joka helpottaa tietomäärän hallintaa ja tuo sen helposti ymmärrettävään muotoon, vaikkapa aamuraporttina suoraan toimitusjohtajan älypuhelimeen. Lue lisää täältä.


IT-palveluiden hankinta ja ostaminen ovat organisaatioille hankkeita, joilla voidaan saavuttaa kaivatun huolettomuuden lisäksi suoria kustannussäästöjä.Teimme tarjouspyyntöpohjan helpottamaan IT-palveluntarjoajien vertailua. IT-palveluiden kilpailutuksissa valintaa ohjaa usein palvelukokonaisuuden hinta, mutta palvelukokonaisuuksissa on myös laajoja sisällöllisiä eroja, joiden vertailu voi olla haastavampaa.