GDPR-valmistelu

EU:n yleinen tietosuoja-asetus asettaa yrityksille ja organisaatioille vastuita sekä velvollisuuksia henkilötietojen käsittelyssä ja jatkossa nämä täytyy myös pystyä todentamaan.

Palvelu koostuu seuraavista asioista

  • Nykytilan kartoitus, tuttavallisemmin perusinventaario henkilötiedon käsittelyn nykytilasta – mitä käsitellään, missä ja kenen toimesta
  • Tunnistetaan palveluntarjoajat, jotka henkilötietoa yrityksen lukuun ja puolesta käsittelevät
  • Katsotaan tekninen puoli – tietojärjestelmät, sovellukset, tietovälineet sekä näiden turvallisuus
  • Luodaan yhdessä asiakkaan kanssa tietosuoja-asetuksen velvoittamaa dokumentaatiota
  • Luodaan suunnitelma tietosuoja-asetuksen mukaisten velvoitteiden ja vastuiden jalkauttamisesta asiakasorganisaatiossa

Mitä pitäisi huomioida GDPR-asetuksen suhteen?

  • Tietosuoja-asetus velvoittaa kaikkia yrityksiä ja organisaatioita
  • Varmistakaa, että käsittelette aina kaikkia henkilötietoja oikein
  • Tietosuoja-asetus on laaja kokonaisuus – haltuunotossa kannattaa tukeutua ammattilaisiin, eikä keksiä pyörää uudestaan

Tietosuoja-asetus velvoittaa yrityksiä ja organisaatioita. Me autamme asiakkaitamme varmistumaan, että he toimivat sen mukaisesti nyt ja jatkossa.

Lataa maksuttomat GDPR-oppaamme!

PK-yritys ja tietosuojalainsäädäntö: Mikä on GDPR?

GDPR-opas 2: PK-yritys ja tietosuojalainsäädäntö

IT-kilpailuttamisen opas

Pilvipalvelintilan ostajan-opas

PK-yrityksen tietoturvaopas

Kysy lisää tai pyydä tarjous!

Mietitään yhdessä yrityksellesi sopivat palvelut, jotka lisäävät työtehoa ja poistavat kaikki tietotekniikkamurheet.