HUB logistics

Mukana kasvavan organisaation IT-kehityksessä.

Logistiikkapalveluyritys HUB logistics Oy on 30 vuodessa kasvanut usean sadan työntekijän organisaatioksi. Yrityksen IT-ratkaisujen suunnittelussa sekä toteutuksessa on hyödynnetty tehokkaasti Triuvaren asiantuntijuutta. Yhteistyö on vuosien varrella laajentunut ja sitä tehdään nykyään laajalla rintamalla. HUBin ulkoistettuna ICT-osastona Triuvare vastaa erityisesti työasemista, mobiililaitteista, tehdaslaitteista ja osasta servereitä. Palveluun kuuluu sekä rautapuolta että ostettua palvelua, joista merkittävimmässä osassa on Triuvaren ICT-tuki. HUBilla käytetään apuna myös Triuvaren ICT-arkkitehteja, jotka konsultoivat, kun ollaan tekemässä muutoksia tai laajennuksia olemassa olevaan ICT-infraan. Uutena mukaan ovat tulleet Power BI-projektit.

Triuvare on tuottanut HUBia varten asiakassuhteen aikana uusia palveluita, joita on hyödynnetty myös muille asiakkaille. Triuvarella monet palvelukonseptit onkin kehitetty asiakkaiden tarpeista tai niitä on muokattu asiakkaille sopiviksi.

– Triuvaren kanssa asiat toimivat kuten on sovittu ja Triuvaren tekeminen on hyvää ja tasalaatuista. Vasteajat ovat hyviä. Vastauksen saa, aina kun kysyy. Triuvarella on myös osaamisen ja näkemyksen kautta potentiaalia tarjota kehitysideoita proaktiivisesti, kertoo HUB logisticsin talousjohtaja Markku Valpas.

 

Laajalla palveluvalikoimalla asiakkaan apuna

Yksi tärkeimpiä etuja IT-tuen ulkoistamisessa on ollut kustannuksien helppo ennakoitavuus. Yrityksen kaikki 250 työasemaa ovat Huoleton™ -palvelun ylläpidon piirissä.

Työasemien lisäksi myös satoja mobiililaitteita on ylläpitopalveluiden piirissä. Älypuhelimien vikaantumisien varalle on suunniteltu vaihtolaitekäytäntö, jonka ansiosta uusi laite on jopa saman päivän aikana käytössä. Vanhat työasemat, tablet-tietokoneet sekä älypuhelimet hävitetään tietoturvallisesti Triuvaren toimesta.

Monet yksittäisten tukipyyntöjen ongelmat ratkaistaan etäyhteyden avulla. Asiaa tyypillisesti lähdetään ratkomaan puhelinsoitolla, jonka aikana tietokoneelle voidaan muodostaa etäyhteys. Käyttäjän ei siis itse tarvitse osata mitään teknisiä toimenpiteitä.

Suuren organisaation IT-hallinnassa monet ylläpidon tehtävät ja toimenpiteet liittyvät ennaltaehkäisevään työhön. Esimerkiksi päivityksiä ajetaan työasemille automatisoidusti siten, ettei käyttöjärjestelmän tai yksittäisten ohjelmien päivittämiseen kulu käyttäjän arvokasta työaikaa.

– Päivitysten hallitsemattomuudella on omat haittailmiönsä. Mikäli vastuu päivityksistä jätetään käyttäjälle, usein käyttöjärjestelmän lisäksi ohjelmistoja ei päivitetä lainkaan tai päivitykset tapahtuvat ”kun muistetaan” -periaatteella. Tilastojen valossa kuitenkin suuri osa yritysten tietoturvaongelmista liittyy päivitysten laiminlyömiseen, kertoo Triuvaren asiakasvastaava Mikko Tukia.

Päivitysten tekeminen käytössä oleviin ohjelmiin koetaan usein aikaavievänä ja hankalana toimenpiteenä, joka on pois omasta työajasta. Keskitetyllä ohjelmien päivitystenhallinnalla Triuvare ajaa työasemien päivitykset automaattisesti ilman työn keskeytymisiä.

 

Kumppanuuden kautta skaalautuvuutta

Kumppanille HUBilla on selkeät vaatimukset.

– Kumppanin pitää tehdä asiat paremmin kuin voisimme itse tehdä. Peruspalvelun tulee olla hyvää, tasalaatuista ja luotettavaa sekä kilpailukykyisesti hinnoiteltua. Lisäksi toivomme kehitysehdotuksia ja näkemystä siitä, miten voimme kehittää ja parantaa asioita, kommentoi Valpas.

HUBilla koetaan, että ICT-infra ei ole logistiikkaoperaattorin ydinosaamista, vaan se on parempi keskittää sellaiselle taholle, joka osaa sen paremmin. Sitä kautta saadaan joustavuutta ja skaalautuvuutta sekä läpinäkyvyyttä tekemiseen.

– Elämme jatkuvassa muutoksessa ja on tärkeää, että palvelu skaalautuu sekä suuntaan että toiseen. Esimerkiksi uuden logistiikkakeskuksen avaaminen tai uusien asiakaskohteiden haltuunotto vaativat nopeaa skaalautumista, Valpas valottaa.


Peruspalvelun tulee olla hyvää, tasalaatuista ja luotettavaa sekä kilpailukykyisesti hinnoiteltua.

Markku Valpas

Talousjohtaja, HUB logistics

IT-kilpailuttamisen opas

Pilvipalvelintilan ostajan-opas

PK-yrityksen tietoturvaopas

 

Varaa 30 minuutin keskusteluaika asiantuntijamme kanssa!

Mietitään yhdessä yrityksesi tilanteeseen sopivat ratkaisut, joilla lisätään työtehoa ja poistetaan tietotekniikkamurheet. Pääset samalla kysymään kaikki mieltäsi askarruttavat kysymykset. Täytä lomake niin olemme sinuun yhteydessä ajan sopimiseksi.