Enkelt till molnet – Microsoft 365

Iisipilvi™-projektet gör ibruktagningen av Microsoft 365 smidigt och problemfritt. Vi tar hand om anskaffning, ibruktagning, användarhandledning och möjlig överföring av data från andra program.

Byt smidigt till Microsoft 365!

Ibruktagningen av ett nytt system är ofta besvärligt och obekvämt. En molntjänst på nätet utgör i sig självt en utmaning. Iisipilvi™-projektet gör ibruktagningen av Microsoft 365 smidigt och problemfritt. Vi tar hand om anskaffning, ibruktagning, användarhandledning och möjlig överföring av data från andra program. Vi erbjuder också önskad användarhandledning.

Tjänsten består av följande komponenter

Anskaffning och ibruktagning av programvara

Vi hjälper till med att fastställa och erhålla nödvändiga licenser och tar från början till slut hand om ibruktagningen av programvaran.

Installering av klientapplikationer

Vi sköter vid behov programvarans installation på arbetsstationerna och ser till att allt fungerar som det ska.

Möjlig dataöverföring från annan programvara

Vi hjälper våra kunder t.ex. med migreringen av e-postmeddelanden från det gamla systemet till det nya, så att ibruktagandet av Microsoft 365 inte förorsakar användarna besvär.

Ibruktagning

 • Office 365-tjänstens beställning och ibruktagning
 • Ändringar i DNS-poster
 • Skapande av användare och distributionslistor
 • Skapande av delade brevlådor
 • Migrering av brevlådor från det gamla systemet till det nya
 • Definiering av mobilenheternas säkerhetspolicy
 • Konfigurering av skräppostfilter
 • Installering och konfigurering av Skype for Business-applikationen
 • Migrering av lokala e-postarkiv (.pst)
 • Användarhandbok

Tjänsten inkluderar inte installationen av Microsoft Office (Outlook) och saknade uppdateringar.

När är det läge för Iisipilvi-projektet?

 • Om det gamla e-postsystemet borde bytas ut
 • Om det finns behov av ett förhandlingssystem
 • Om det finns behov av samarbetsverktyg såsom kalenderdelning, snabbmeddelanden för teamet, fildelning eller samtidig redigering.
 • Om det finns behov av filhantering/versionering.
 • Om motsvarande funktionaliteter för närvarande sammanställs från programvara från ett flertal leverantörer och man önskar harmonisera detta.

Priser

Ibruktagning    
500€ + 50€/enhet  
Ibruktagningen inkluderar serviceinställningar och arbetsstationsändringar.  
 

Fråga mer om detta ämne

Sami Laihonen

ICT Architect
sami.laihonen@triuvare.fi
040 502 8819


Kontakta oss

Vill du veta mer? Boka ett 30 minuters samtal med våra experter!