Triuvare Oy

Vi är framför allt en lyssnande och förstående kundservice. Vi sitter på din sida av bordet, och strävar som enhets- och applikationsoberoende partner efter att välja de bäst lämpade IT-lösningarna.

Triuvare Oy är ett ICT-företag som består av äkta kundservicepersonal bestående av nästan femtio personer. Med enstoppstaktik kan du, om du önskar, av oss få allt du behöver för en fungerande IT-infrastruktur. Du kan lägga ut hela eller delar av din IT-drift. Vi är specialiserade på flexibla support- och underhållstjänster, molntjänster och mer omfattande utvecklingsprojekt inom IT-miljön. Vi är enhets- och applikationsoberoende så vi kan förse våra kunder med de absolut bäst lämpade lösningarna.

Våra kontor finns i Tammerfors, Vanda, Esbo, Vasa och Uleåborg. Vi har nöjda kunder i hela Finland, allt ifrån små enmansföretag till organisationer med hundratals anställda. Vi ser till att IT:n fungerar, så att du kan fokusera din tid och energi på att utveckla din egen business.

Triuvare grundades av bröderna Toni och Timi Rantanen år 2005. Företagets huvudägare är Toni, Timi och Pikespo Invest Oy Ltd. Aktieandelar innehas också av styrelseledamöter och anställda delägare.


Fråga mer om detta ämne

Toni Rantanen

Chief Executive Officer
toni.rantanen@triuvare.fi
040 515 6731


Mission

Förbättra företagens konkurrenskraft genom att hjälpa dem att fokusera på sin egen affärsverksamhet och dra full nytta av informationstekniken.

Vision

Triuvare, världens bästa arbetsplats även i framtiden.

​Kunderfarenheter

En pålitlig, professionell leverantör av omfattande IKT-tjänster, som arbetar med ny teknologi och finns nära kunden.

Kundlöfte

Det fungerar, helt enkelt.

Värderingar

Kundorientering
Som oberoende aktör sitter Triuvare alltid på samma sida av bordet när man fattar beslut med kunden, och utnyttjar sitt eget kunnande vid val av lösningar.

Tillgänglighet
Triuvares kund köar inte i växeln, utan diskuterar direkt med en expert, som kan nås även utanför traditionella kontorstider.

Flexibilitet
Vi arbetar alltid med flexibla arbetsorder för att uppfylla kundernas behov.

Socialitet
Vi är en social kundservice och dessutom IT-experter, som kommunicerar på kundens språk.

Certifiering

Microsoft

 • Administering Office 365 for Small Businesses
 • Windows Server 2008 Network Infrastructure, Configuring
 • Windows Server 2008 Active Directory, Configuration
 • Microsoft Exchange Server 2007, Configuration
 • Windows 7, Configuring
 • Managing Office 365 Identities and Requirements
 • Enabling Office 365 Services
 • Installing and Configuring Windows Server 2012
 • MCSA: Office 365
 • MSCE: Productivity
 • MSCE: Messaging
 • Designing and Deploying Microsoft Exchange Server 2016
 • Implementing Microsoft Azure Infrastructure Solutions

F-Secure

 • Messaging Security Gateway
 • Protection Service for Business
 • Policy Manager and Client Security
 • Partner Sales Certification

Cisco

 • Fundamentals of Unix
 • Certified Entry Networking Technician
 • CCNA Security
 • Certified Meraki Networking Associate

WatchGuard

 • Network Security Sales
 • Network Security Tech
 • Secure Wi-Fi Sales

Acronis

 • Certified Engineer
 • Sales Professional

Ekahau

 • Ekahau Certified Survey Engineer – ECSE

ITIL

 • ITIL® Foundation Certificate in IT Service Management

Kontakta oss

Vill du veta mer? Boka ett 30 minuters samtal med våra experter!