GDPR-beredning

EU: s allmänna dataskyddsförordning ålägger företag och organisationer ansvar och skyldigheter när det gäller behandling av personuppgifter och måste också kunna verifiera efterlevnaden av dem.

Vill du läsa mer om GDPR? Ladda ner del 1 av vår integritetsguide: Vad är GDPR?

Tjänsten består av följande komponenter

  • Kartläggning av det aktuella läget, dvs en grundläggande inventering av det aktuella tillståndet för behandling av personuppgifter – vad som behandlas, var och av vem
  • Identifiering av de tjänsteleverantörer som behandlar personuppgifter i företaget och på företagets vägnar
  • En titt på den tekniska sidan – informationssystem, applikationer, media och deras säkerhet
  • Vi skapar tillsammans med kunden den dokumentation som förutsätts av integritetspolicyn
  • Vi skapar inom kundorganisationen en plan för genomförandet av de skyldigheter och ansvar som dataskyddsförordningen föreskriver

Vad bör jag beakta gällande GDPR-förordningen?

  • Integritetsförordningen är bindande för alla företag och organisationer
  • Försäkra dig om att du alltid behandlar alla personuppgifter korrekt
  • Integritetsförordningen är en omfattande helhet – det lönar sig att förlita sig på proffs och inte försöka uppfinna hjulet på nytt

Vill du försäkra dig om att ditt företags integritetsskyddsrutiner är i ordning? Ladda ner vår GDPR-guide för vidare läsning av del 2: Praktiska åtgärder

Integritetsförordningen är bindande för alla företag och organisationer. Vi hjälper våra kunder att försäkra sig om, att de agerar i enlighet med den i dagsläget och framöver.

Känner du redan till de bästa taktikerna och teknikerna för datasäkerhet?

Dataskyddskraven kan inte uppfyllas om det finns betydande säkerhetsproblem i företagets datasäkerhet. Vi hjälper också företag att upprätthålla och förbättra sin datasäkerhet.

Kontakta oss

Vill du veta mer? Boka ett 30 minuters samtal med våra experter!