Antti Havumäki

ICT System Specialist

040 508 4251
antti.havumaki@triuvare.fi
LinkedIn

Antti bidrar jättemycket till sammanhållningen på kontoret. Han kan även på något exotiskt sätt trolla bort kundernas IT-problem. Han hör till de äldsta på Tammerforskontoret, och utstår småleende kollegernas skämt om den förestående pensionsåldern.

Specialområden

Windows-arbetsstationer och -servrar med kringutrustning och F-Secure-produkter


Triuvare Oy

‹ Visa hela vår personal