IKT-förvaltningstjänsten

Triuvare Huoleton™ ICT-förvaltningstjänsten ger kundens organisation bättre insikt i, erfarenhet av och kunskap om den dagliga IT-verksamheten, projekt och upphandlingar.

IKT-chefen fungerar antingen som assistent vid kundens egen informationshantering eller som en helt outsourcad expert.

Dataadministration och informationsbaserad ledning är växande delområden inom dagens affärsverksamhet, oavsett bransch. Som en kontinuerlig process hjälper vi våra kunder att planera, förverkliga och producera IT-tjänster.

När ni önskar långsiktig planering för att stödja er affärsverksamhet och vill ha en flexibel resurs för förverkligandet av era utvecklingsprojekt, är outsourcandet av ICT-chefen den rätta lösningen.

Tjänsten består av följande komponenter

Administration

Administrativa uppgifter såsom affärssamarbete, planering och budgetering.

Prognos

Fastställningen av utvecklingsområden och identifieringen av dem i förväg för att säkerställa kompatibiliteten mellan de tjänster och enheter som används.

Utveckling

Konkurrenskraftig ICT-upphandling och projektledning som en del av företagets övriga organisation.

Varför anlita en outsourcad ICT-chef?

  • Man vill ha ett externt perspektiv och erfarenhet från fältet
  • Man vill använda sig av ny teknologi
  • Man har behov av assistens inom olika områden av dataadministrationen
  • Man har behov av en ny typ av kunnande och erfarenhet
  • En dedikerad ICT-chef på heltid skulle vara en överdimensionerad rekrytering

En outsourcad ICT-chef ger organisationen nytt perspektiv och erfarenhet. I och med utnyttjandet av extern expertis i utvecklingsprojekt får man mer ut av ICT-upphandlingen och kontinuerlig utveckling ligger i allas intresse.

När du har behov av ett objektivt perspektiv, utan långa rekryteringsprocesser och enorma fasta kostnader, är outsourcingen av ICT-chefen rätt lösning.


Fråga mer om detta ämne

Kiti Rantanen

Sales Manager
kiti.rantanen@triuvare.fi
044 2383 593


Kontakta oss

Vill du veta mer? Boka ett 30 minuters samtal med våra experter!