Vilken modell för IT-outsourcing passar bäst för er?

Genom att fylla i detta formulär får du kostnadsfri personlig respons från våra experter!

Svara på frågorna och kolla vilken IT-outsourcingmodell som passar bäst för er

Med den här kostnadsfria IKT-enkäten skrapar vi bara lite på ytan av er miljö, men enkäten ger desto viktigare information om miljöns mest kritiska utvecklingsområden. Baserat på enkäten kommer vår expert att ge dig rekommendationer om vilken IT-outsourcingmodell och hurudant IT-partnerskap som skulle passa era behov.

Om ni håller på att utarbeta en mer omfattande IT-dokumentation, till exempel för att stödja er konkurrensutsättnings- eller outsourcingprocess, ska ni kontakta oss!

Fyll i formuläret nedan, så återkommer vi personligen till dig.


Kontakta oss

Vill du veta mer? Boka ett 30 minuters samtal med våra experter!