Huoleton™ är valet för outsourcingen av IT

Outsourcing av IT lämpar sig för såväl små som större organisationer. Som din IT-partner är vi skalbara och flexibla och verksamheten anpassas ifall behoven förändras. Genom outsourcingen får du också tillgång till mer specialistkunskap och bredare kunnande än vad som är möjligt via din egen IT-avdelning.


Läs mer huoleton premium

Varför outsourca IT?

Genom köp av IT-tjänster uppnås stora kostnadsbesparingar. Rätt partner försäkrar sig om att IT:n fungerar, och låter er fokusera på er kärnverksamhet, utan onödiga bekymmer.

Outsourcing för hjälpen närmare

Genom att helt eller delvis outsourca IT-tjänsterna kan du fokusera på företagets kärnverksamhet och minska dina personalkostnader. Triuvares specialist kan enkelt nås via telefon eller e-post och tar på begäran en fjärrkontakt och kontrollerar situationen.

Vår stödtjänstmodell är specifikt utformad för att stöda din organisation. Stödtjänsten kan till exempel bestå av grundläggande slutanvändarsupport, felsökning i server eller installation av en ny skrivare. Om du vill kan du också outsourca andra delområden, såsom serverunderhåll, enhetsinstallationer, uppdateringshantering, etc.

Vilka fördelar medför IT-outsourcingen?

Kunnig supportpersonal

Triuvares personal kan sin sak och hanterar även de svåraste situationer professionellt.

Ansvar för miljön

Triuvare förstår kundens hela IT-infrastruktur och rekommenderar åtgärder redan i förväg.

Enkelt från ett och samma ställe

Du får allt du behöver, från ett ställe. Det om något är en Huoleton™-lösning.

Samarbete


Fråga mer om detta ämne

Kiti Rantanen

Sales Manager
kiti.rantanen@triuvare.fi
044 2383 593


Kontakta oss

Vill du veta mer? Boka ett 30 minuters samtal med våra experter!