Stöd och säkerhet enkelt som timarbete

Vår stödtjänstmodell är specifikt utformad för att stöda den egna organisationen. Stödtjänsten kan till exempel bestå av grundläggande slutanvändarsupport, felsökning i server eller installation av en ny skrivare. Om du vill kan du också outsourca andra delområden, såsom serverunderhåll, enhetsinstallationer, uppdateringshantering, etc.

Vi erbjuder två olika alternativ för tjänstemodeller: en ICT-stödtjänst som baseras på antalet timmar, som du kan komplettera med våra andra tjänster, eller Huoleton Premium, där vi tar ett övergripande ansvar för att din ICT-infrastruktur fungerar.

Huoleton Light

Triuvare Huoleton™ Light är en IT-stödtjänstmodell för det regelbundna behovet hos kunder som själva hanterar sin dagliga IT. Vårt erfarna supportteam hjälper dig när det uppstår problem. Vi avtalar i förväg med kunden om antalet timmar och varje extra timme faktureras separat. Light-kunder har ofta sin egen informationshantering, som vars stöd vi fungerar.

 

Kanske ändå outsourca helt?

Triuvare Huoleton™ Premium är din organisations outsourcade IT-avdelning, som kontinuerligt identifierar utvecklingsområden, förebygger problem och erbjuder slutanvändarna en kontakt för samtliga behov.

 

Samarbete


Fråga mer om detta ämne

Kiti Rantanen

Sales Manager
kiti.rantanen@triuvare.fi
044 2383 593


Kontakta oss

Vill du veta mer? Boka ett 30 minuters samtal med våra experter!