Huoleton™ Premium

Triuvare Huoleton™ Premium innebär att vi fungerar som din organisations IT-avdelning. Vi identifierar kontinuerligt utvecklingsområden, förebygger problem och erbjuder slutanvändarna en kontaktpunkt för samtliga behov.

Vi agerar som en verklig partner och tänker ut lösningar som stöder affärsverksamheten på lång sikt och förebygger problem så väl som möjligt. Genom att outsourca dina IT-ärenden till Triuvare får du tillgång till ett bredare kunnande än vad som vore möjligt via en enstaka IT-person.


Se våra priser

Det är en bra idé att överlämna utvecklingen och underhållet av din IT-miljö i kompetenta händer

Våra experter erbjuder stöd även vid krävande problem och klarar av de utmaningar som slutanvändarna ofta står inför. De får även en tydlig kontaktpunkt som erbjuder ICT-stöd. Du får tillgång till omfattande IT-dokumentation och underhåll samt en felsökningstjänst utan användarbegränsningar.

Huoleton™ Premium inkluderar också övervakning och underhåll, så att du vet att enheterna är uppdaterade och underhållet fungerar. Priset fastställs enligt antalet enheter och är flexibelt vid ändringar i antalet. Således kan dina IT-kostnader helt och hållet budgeteras utan risk för överraskningar.

Allt fler IT-miljöer är bristfälligt dokumenterade

Som Huoleton™ Premium-kund sköter vi IT-dokumentationen åt dig. Vi för register över alla ibrukvarande lösningar vilket underlättar förändringar och planering. Kundföretaget har alltid fri tillgång till dokumentationen.

Våra Huoleton™ Premium-kunder delar vårt gemensamma mål – att minimera problemen och supportförfrågningarna. Ju mera funktionell IT-miljön bibehålls, desto bättre för båda parter.

Huoleton™ Premium består av följande komponenter

Partnerskap

Kund- och teknikansvariga sköter om – och förstår – behoven inom er organisation och ser till att sakenliga och moderna lösningar implementeras.

Användarstöd

Tjänsten inkluderar obegränsat användarstöd rörande hela organisationens ICT-problem såsom utskriftsproblem, nätverksproblem och alla övriga utmaningar enskilda användare råkar ut för. Tjänsten inkluderar också hantering av användarnamn.

IT-dokumentation

Ger en aktuell översikt över IT-infrastrukturen och de enheter som är i användning.

Mobila enheter

Inkluderar allt arbete (förutom installation) som kan relateras till mobila enheter – inte bara deras hantering och slutanvändarsupport utan även till exempel upphandling av anslutningar.

Underhåll av arbetsstationer och servrar

Uppdatering av arbetsstationer, serverunderhåll och övervakning samt felsökning och nödvändiga reparationer.

Konsultation vid anskaffning av utrustning

Rätt utrustning för rätt uppgift! Som oberoende aktör söker vi den mest lämpade utrustningen, jämför och sköter upphandlingen för bästa resultat.

Huoleton™ Premium-servicehelheten

  • När man vill outsourca underhållet och utvecklingen av IT-miljön
  • När man vill ge slutanvändarna en enda kontaktpunkt för alla IT-problem
  • Tydlig prissättningsmodell – inga överraskningar gällande IT-kostnaderna. Enkelt att budgetera
  • När man vill ha en partner som förebygger problem
  • När du vill ha tillgång till ett bredare kunnande hos flera experter och ett garanterad service

Varför välja Huoleton Premium?

Våra nöjda kunder är ett bevis på yrkeskunnande och pålitlighet.

Våra kundansvariga tänker genuint på kundens bästa. Vi säger vår åsikt även då lösningen kunden önskar inte är den bästa möjliga. Våra kunder litar på oss. Vi mäter regelbundet kundupplevelserna och responsen vi får av kunderna är utmärkt.

Prissättning

Huoleton Premium prissätts enligt antalet arbetsstationer, mobilapparater, servers och verksamhetspunkter.

Arbetsstation  
51,39 € / mån  
Mobilutrustning  
11,48 € / mån  
Server  
112,40 € / mån  
Verksamhetspunkt  
13,30 € / mån  

Prisexempel

10 arbetsstationer
10 mobilapparater
1 verksamhetspunkt  
642 € / mån (moms 0%)  
50 arbetsstationer
50 mobilapparater
5 server
2 verksamhetspunkt  
3732,1 € / mån (moms 0%)  
200 arbetsstationer
200 mobilapparater
15 server
8 verksamhetspunkt  
14366,4 € / mån (moms 0%)  

Fråga mer om detta ämne

Kiti Rantanen

Sales Manager
kiti.rantanen@triuvare.fi
044 2383 593


Kontakta oss

Vill du veta mer? Boka ett 30 minuters samtal med våra experter!