Huoleton™ IKT-analysen

Huoleton™ IKT-analysen är en omfattande kartläggning av organisationens aktuella IKT-miljö där potentiella problem och områden för förbättring identifieras.

Slutresultatet är en rapport med observationer och förslag till förbättring.


Börja med en kostnadsfri kartläggning av IT-tjänsterna

IT-infrastrukturen expanderas ofta efter behov utan desto grundligare planering, varvid helhetsbilden kan fördunklas och kompatibiliteten mellan de gjorda lösningarna äventyras. Eftersom IT-infrastrukturen är en omfattande helhet det dock bra att se till att varje komponent fungerar bra på både hårdvaru- och applikationsnivå.

Vet du varför det lönar sig att alltid hålla din IT-dokumentation uppdaterad?

IKT-analysen är en extern och objektiv bild av dagsläget och de utvecklingsområden det förutsätter.

Var ska man börja?

Börja till exempel med en av våra experter utförd kostnadsfri IT-kartläggning. Som svar får du personlig respons och rekommendationer inför nästa steg! Efter kartläggningen kan vi ge dig en förteckning över de viktigaste områdena för förbättring eller fortsätta med en mer djupgående IKT-analys. När lönar det sig att utföra en IKT-analys?

IKT-analysen fungerar också utmärkt som stöd vid upphandlingen av IT-tjänster. Ladda ner vår kostnadsfria guide för upphandlingen av IT-tjänster som stöd vid upphandlingsprocessen och lyckas med en gång med din IT-upphandling!

Tjänsten klarlägger t.ex. status för följande delområden:

Säkerhetskopiering

Datasäkerhet

Servrar

Nätverk

Arbetsstationer

Programvara

Stöd- och underhållstjänster


Rapport och förslag till förbättring

Kunden får som slutresultat skriftlig dokumentation.

 

En IKT-analys och dokumentering av det aktuella läget lönar sig då du

  • utreder det aktuella IKT-läget eller dess potentiella noder
  • utreder de aktuella kostnaderna för IKT
  • planerar att outsourca och upphandla tjänster
  • håller på att skaffa nya tjänster som en del av din befintliga infrastruktur

Ladda ner vår kostnadsfria expertguide och läs om fördelarna med IKT-analys vid upphandling och outsourcing av IT!

IKT är ett brett delområde inom affärsverksamheten, så det är bra att veta hur dess olika komponenter fungerar tillsammans och vilken typ av potentiella noder som har skapats.

Huoleton™ IKT-analysen ger en tydlig fördel då man genom att kartlägga det aktuella läget bättre kan ta sig an problemen och tänka på vad som kan göras annorlunda. Samtidigt kan kostnadsbesparingar identifieras, då det verkliga behovet jämförs med de befintliga tjänsterna.


Fråga mer om detta ämne

Kiti Rantanen

Sales Manager
kiti.rantanen@triuvare.fi
044 2383 593


Kontakta oss

Vill du veta mer? Boka ett 30 minuters samtal med våra experter!