Stödtjänster som timarbete

Våra experter erbjuder stöd även vid krävande problem och klarar av de utmaningar som dina slutanvändare ofta står inför. De har alltid en tydlig kontaktpunkt för sitt behov att ICT-stöd.

Vår stödtjänstmodell är specifikt utformad för att stöda den egna organisationen. Stödtjänsten kan till exempel bestå av grundläggande slutanvändarsupport, felsökning i server eller installation av en ny skrivare. Om du vill kan du också outsourca andra delområden, såsom serverunderhåll, enhetsinstallationer, uppdateringshantering, etc.

Huoleton™ ICT Stöd

För regelbundet supportbehov, månatlig timkvot.

Läs mer

Huoleton™ Premium

Triuvare Huoleton™ Premium innebär att vi fungerar som din organisations IT-avdelning. Vi identifierar kontinuerligt utvecklingsområden, förebygger problem och erbjuder slutanvändarna en kontaktpunkt för samtliga behov.

Se även Premium

Outsourcing av resurser

Outsourcing av resurser är ett lämpligt alternativ för dig som behöver tilläggsresurser som kan ansvara för till exempel IT-stöd och regelbundna uppgraderings- och underhållsuppgifter i ditt företag. Med hjälp av outsourcing av resurser kan du smidigt få IT-experter till ditt företag och frigöra dina egna specialister för meningsfullt utvecklingsarbete.

Läs mer

Kontakta oss

Vill du veta mer? Boka ett 30 minuters samtal med våra experter!