Stödtjänster som timarbete

Våra experter erbjuder stöd även vid krävande problem och klarar av de utmaningar som dina slutanvändare ofta står inför. De har alltid en tydlig kontaktpunkt för sitt behov att ICT-stöd.

Vår stödtjänstmodell är specifikt utformad för att stöda den egna organisationen. Stödtjänsten kan till exempel bestå av grundläggande slutanvändarsupport, felsökning i server eller installation av en ny skrivare. Om du vill kan du också outsourca andra delområden, såsom serverunderhåll, enhetsinstallationer, uppdateringshantering, etc.

Huoleton™ ICT Stöd

För regelbundet supportbehov, månatlig timkvot.

Läs mer

Jour

Vi erbjuder två alternativ, kvälls- och helgjour eller dygnet-runt-jour. Tjänsten är utformad för kunder vars verksamhet har behov av ICT Stöd även utanför kontorstid.

Läs mer

Huoleton™ Premium

Triuvare Huoleton™ Premium innebär att vi fungerar som din organisations IT-avdelning. Vi identifierar kontinuerligt utvecklingsområden, förebygger problem och erbjuder slutanvändarna en kontaktpunkt för samtliga behov.

Se även Premium