Huoleton™ ICT Stöd - en helhetsservice

Triuvare Huoleton™ Light är en modell för IT-stöd som fyller det regelbundna behovet hos kunder som själva hanterar sin dagliga IT. Vårt erfarna supportteam hjälper dig när det uppstår problem. Vi avtalar i förväg med kunden om antalet timmar och varje extra timme faktureras separat. Light-kunder har ofta egen informationshantering med oss som stöd.


Se våra priser

När bör man välja timarbete istället för en kontinuerlig tjänstemodell?

Timarbete kan användas vid alla typer av IT-relaterat arbete såsom användarstöd, lösningar vid serverproblem, hantering av användarnamn etc. Vi hanterar våra kunders servicebegäran snabbt och pålitligt. Extratimmar faktureras enligt timpris.

Behöver du mer information som stöd för ditt anskaffningsbeslut?

Vi jämförde i vår blogg supporttimmar med en kontinuerlig tjänstemodell.

Förutom stödtjänster har kunden ofta behov av utvecklingsarbete. Mindre utvecklingsarbeten, såsom serverinstallationer, kan utföras som timarbeten. Större utvecklingsprojekt prissätts separat och i förväg, vilket också är en förmånligare modell för kunden.

Vet du varför en kontinuerlig IT-utveckling är viktig?

Ladda ner vår kostnadsfria expertguide för underhåll och utveckling av IT hos företag.

Huoleton™ ICT Stöd

Användarstöd

Vid problem inkluderar tjänsten obegränsat användarstöd i samband med hela organisationens ICT-problem, såsom utskriftsproblem, nätverksproblem etc., såväl som de utmaningar individuella användare råkar ut för. Jour vardagar kl. 7–17.

Noggrann rapportering

Vår kundansvarige övervakar timanvändningen och föreslår vid behov en ökning eller minskning för att undvika onödiga kostnader. Du kan också enkelt själv övervaka timanvändningen med hjälp av tillgängliga dynamiska rapporter.

Fakturering

Tjänsten faktureras enligt använda timmar. Extratimmar faktureras enligt timpris.

Huoleton™ ICT Stöd - en helhetsservice

  • När man uppskattar bekant och pålitlig hjälp för IT-relaterade ärenden.
  • När det kontinuerligt behövs hjälpande händer men den egna organisationen hanterar sin IT. Köp av timkvoter blir ett förmånligare alternative än timdebiteringar.
  • När man – förutom IT-stödet – vill utlokalisera till exempel underhållet av servrar, administrationen av uppdateringar, installationen av datorer eller administrationen av mobila enheter

 

Vill du höra mera? Läs vad våra kunder berättar om hur det är att samarbeta med oss.

Prissättning

Huoleton™ ICT Stöd baseras på timkvoter till fasta priser. Större kvoter ger förmånligare timpris. Om kvoten överstigs debiteras överstigna timmar som timdebitering. Avtalat timantal kan ändras om behoven ändras.

För IT-stöd som utförs i kundens utrymme debitering enligt: varje påbörjad 60min.
För IT-stöd via telefon och/eller på distans debitering enligt: varje påbörjad 15min.

Huoleton ICT Support, level 1

1-5 h/mån  
67,13 €/h  
6-10 h/mån  
61,78 €/h  
11-20 h/mån  
56,82 €/h  
21-30 h/mån  
52,28 €/h  
31-60 h/mån  
48,09 €/h  
61-90 h/mån  
44,25 €/h  
91-120 h/mån  
41,15 €/h  
121-150 h/mån  
38,68 €/h  
151-157 h/mån  
36,75 €/h  
158- h/mån  
36,62 €/h  
Timmar som överstiger kvoten  
83,92 €/h  

Prisexempel

2 h/mån  
134,26 €/mån  
6 h/mån  
370,68 €/mån  
10 h/mån  
617,80 €/mån  
25 h/mån  
1 307,00 €/mån  
50 h/mån  
2 404,50 €/mån  
100 h/mån  
4 115,00 €/mån  

Fråga mer om detta ämne

Kiti Rantanen

Sales Manager
kiti.rantanen@triuvare.fi
044 2383 593


Kontakta oss

Vill du veta mer? Boka ett 30 minuters samtal med våra experter!