Tjänster för utrustning, underhåll och livscykel

Underlätta hanteringen av dina datorer och IT-enheter

Vid anskaffning av ny utrustning stöter man ofta på problem på grund av det stora utbudet. Det finns till exempel hundratals olika modeller av bärbara datorer på marknaden, av vilka vissa är mer lämpade för mobilt arbete medan andra helt enkelt ersätter bordsdatorer.

Installationstjänst

Huoleton™ installationstjänst gör ibruktagandet av ny hårdvara smidig. Din dator eller mobila enhet levereras klar att tas i bruk utan att arbetstid går förlorad.

Läs mer

Anskaffning av utrustning

Förorsakar anskaffningen av utrustning grått hår? Är underpresterande bärbara datorer en källa till ständig irritation?

Vad sägs om att tillsammans välja ut de rätta maskinerna och utrustningen för er?

Läs mer

Administration av mobilapparater

Idag är mobilapparatens roll i företaget nästan lika viktig som bärbara datorer.

Huoleton™ Mobil säkerställer att apparatens hela livscykel tas i beaktande

 

Läs mer

Administration av arbetsstationernas uppdateringar

Huoleton™ PC sköter om att programuppdateringar sker automatiskt och centraliserat mot en låg månadskostnad.

Läs mer

Administration och övervakning av servers

Huoleton™ Server ser till att dina servrar uppdateras automatiskt. På samma gång övervakas resursförbrukning och driftsavbrott med tillhörande problem förebyggs.

Läs mer

Säkerhetskopiering

Huoleton™-säkerhetskopieringen säkerställer automatiskt att ditt företags information bevaras i händelse av hårdvarufel eller mänskliga misstag. Snabb återställning av säkerhetskopian till den senaste versionen sparar tid.

Läs mer

Datasäkerhet

Virusskyddet ser till att företagets utrustning är skyddad. Automatiska uppdateringar via central administration gör att du kan vara förvissad om att skydd är installerade och uppdaterade i alla apparater.

Läs mer

Webhotell- och domaintjänster

Vi erbjuder även underhåll av olika nättjänster såsom webhotell, domännamn och DNS-underhåll.

Läs mer

Förstöring

När gammal utrustning går vidare för återanvändning eller till återvinning måste känslig information förstöras. Riskera inte att e-post, dokument, datafiler, användarkonton och lösenord hamnar i fel händer.

Läs mer

Microsoft 365

Microsoft 365 ger företaget tillgång till alla moderna verktyg för såväl konventionellt som mobilt arbete.

 

Läs mer

MFA eller flerfaktorautentisering

Access till apparater via autentisering i två eller eller flera steg förbättrar märkbart din organisations datasäkerhet.

Läs mer

Kontakta oss

Vill du veta mer? Boka ett 30 minuters samtal med våra experter!