Hantering av mobila enheter

Huoleton™-hanteringen av mobila enheter ger dig mer kontroll över dina mobiltelefoner och surfplattor.  Tjänsten är tillgänglig för Android-, IoS- och Windows-telefoner.

Mobilenheternas roll inom företagen är redan nästan lika viktig som de bärbara datorernas. De ger praktiskt taget tillgång till samma information, så vad händer om enheter kommer bort eller blir stulna?

Med hjälp av centraliserad kontroll kan enheten vid behov lokaliseras eller låsas på distans, när den är ansluten till nätverket. Även ändringen av säkerhetskoder eller en rensning av enheten är möjliga. Hela organisationens enheter kan konfigureras på samma sätt och man kan genom applikationshantering installera nödvändiga applikationer och förhindra att oönskade applikationer installeras.

På vår blogg kan du läsa mer om mobila enheters säkerhet och säkerhetskopiering!

Hantering av mobila enheter

 • uppdaterade enhetsinventarier för mobila enheter (modeller, serienummer, IMEI:er, operativsystemversioner, installerade applikationer)
 • centraliserad distribution av applikationer, precisering av tillåtna applikationer och vid behov centraliserad radering av oönskade applikationer
 • fjärrlåsning, fjärradering
 • enhetskryptering
 • vid behov kan ICT-stödet också utreda problemet via fjärrkontrollmöjligheten
 • om felet kräver service kan Triuvare sköta servicekoordineringen enligt avtal eller debitering per timme
 • allt administrativt arbete debiteras per timme

Kanske ändå Huoleton Premium för mobilenheterna?

 • mobila enheter inkluderade i Huoleton Premium
 • obegränsat stöd för mobila enheter
 • koordineringen av garantiservice inkluderad i tjänsten
 • hantering av anslutningarna (order, stängning, PUK-koder)
 • inkluderar också alla funktioner i Hantering av mobila enheter-produkten

Vet du varför mobila enheter bör hanteras centralt?

Priser

Huoleton Premium för mobilenheter  
11,48 € / enhet / mån  
Enbart hantering av mobila enheter    
2,95 € / enhet / mån  

Priser för ibruktagning

Ibruktagning i organisationen (inklusive slutanvändarinstruktioner vid installationen av programvara för hanteringen av mobila enheter)  
500 €  
Av Triuvare utförd installation av programvara för hanteringen av mobila enheter    
20 € / enhet  

Varför investera i hantering för mobila enheter?

 • Inventarie och hantering av enheternas funktioner
 • Hanterbarheten för basutrustningen förbättras
 • Datasäkerheten förbättras: vid behov får man information om var enheten rör sig och vem som använder den och kan i händelse av förlust låsa eller radera enheten