Radering

En arbetsstation eller bärbar dator kan innehålla en stor mängd data som måste raderas på ett säkert sätt. Förutom e-post lagrar din smarttelefon och surfplatta ofta olika molntjänstfiler, samt användarnamn och lösenord för olika internettjänster. Huoleton™-raderingen säkerställer att ditt företags utrustning på ett säkert sätt kan återanvändas i en annan miljö eller att vi på dina vägnar kan överlåta utrustningen för återvinning.

Raderingen av data på en ur bruk tagen dator, server, mobiltelefon eller surfplatta med traditionella metoder avlägsnar inte hundraprocentigt din information. Inte ens när du formaterar hårddisken. När enheten överlåtes för återanvändning eller återvinning äventyras säkerheten för känslig information såsom e-postmeddelanden, filer och till och med användarnamn och lösenord.

Triuvares Hävitys-radering raderar permanent all information från olika typer av enheter, varvid enheter som varit i företagets användning på ett säkert sätt kan återanvändas till exempel i hemmet. Defekt och trasig utrustning överlåts vid behov till återvinning efter raderingen av data.

Det är också viktigt att beakta raderingen av data i terminalutrustning som använts genom leasing- och hyresavtal, innan utrustningen returneras.

Raderingstjänsten inkluderar

Destruktion av data

Grundlig programstyrd överskrivning av lagringsmediets information då det är möjligt och vid behov fysisk destruktion.

Destruktionsattest

Ett certifikat som intyg över raderingen av data om separat begäran.

Om du önskar återvinna enheten

Efter att enheten har tömts är den redo att ominstalleras eller återvinnas.

Priser

Avyttring ingår i Huoleton Premium-tjänsten. För annan utrustning är priserna följande:

Datorutrustning  
25 € / styck  
Servrar  
75 € / styck  
Tabletter / paddor  
15 € / styck  
Smarttelefoner  
9 € / styck  

Kostnaden för avyttring av kringutrustning (skärmar, skrivare, nätverksenheter …) beror på storleken på det objekt som ska avyttras.

Hämtning av utrustning från kundens lokaler ingår inte i tjänstens pris. Kunden leverarar antingen själv enheten för avyttring till Triuvares kontor, eller också hämtas enheten av Triuvares ICT-specialist i samband med följande supportbesök.

Smarttelefoner uppdateras oftare än datorer

En stor mängd information lagras förutom på arbetsstationer på smarttelefoner i form av e-post, kontakter och till och med olika lösenord. Finländarna är vana att byta arbetstelefoner oftare än arbetsstationer eller bärbara datorer. Av denna anledning bör varje organisation vara mer uppmärksam på att radera smarttelefondata.

Överskrivning av programvara baserat på NIST 800-88 -standarden

Nivån för Triuvares destruktion av data uppfyller det NIST 800-88 -standard datasäkerhetsspecifikationer. En standardsenlig destruktion krävs till exempel vid ett antal högnivåbyråer och större företag. Avyttring av en dator som innehåller patientinformation kräver till exempel att datorns information är fullständigt raderad.

Vi tillhandahåller ett certifikat som intyg över raderingen av data om separat begäran.