Säkerhetskopiering

Huoleton™-säkerhetskopieringen säkerställer automatiskt att ditt företags information bevaras i händelse av hårdvarufel eller mänskliga misstag. Snabb återställning av säkerhetskopian till den senaste versionen sparar tid.

Produktionen och användningen av olika typer av elektroniskt material (såsom dokument, bilder och databaser) är vanligt i nästan alla företag. Ofta innehåller materialet produktionskritisk data och har krävt mycket arbetstid. Därför bör det av all viktig data finnas en uppdaterad säkerhetskopia, som snabbt kan återställas efter en eventuell destruktion eller förlust.
Psst. Du kommer väl ihåg att utöver säkerhetskopior för datorerna även se till de mobila enheterna?

Så här fungerar säkerhetskopiering

Automatiseringen förhindrar glömska

Om din nuvarande säkerhetskopiering är baserad på lagring på en flash-enhet eller en extern hårddisk, utan automatisering – kan säkerhetskopieringen då och då glömmas bort. Huoleton™-säkerhetskopieringen utför automatiskt en säkerhetskopiering över ett nätverk vid en automatiskt definierad tidpunkt, till exempel dagligen.

Övervakning och verifiering

Triuvare övervakar att verifieringarna lyckas. Om din lagringsgräns dessutom överskrids kontaktar vi dig för att höja den.

Krypterat på servern

Filerna överförs krypterade till servern, vilket säkerställer dataöverföringens säkerhet. Om säkerhetskopior på externa hårddiskar eller band finns i samma lokaler som företagets arbetsstationer och servrar, kommer denna typ av säkerhetskopiering inte att vara användbar i händelse av en plötslig brand eller stöld.

 

Prisexempel

Priserna avgörs enligt datan som ska säkerhetskopieras. Priset påverkas inte av antalet versioneringar eller åteställningstidens längd. Det finns heller inte någon begränsning för antalet enheter.

Huoleton™-säkerhetskopieringen, 50 GB  
25,00 €/mån  
Huoleton™-säkerhetskopieringen, 70 GB  
35,00 €/mån  
Huoleton™-säkerhetskopieringen, 100 GB  
50,00 €/mån  
Huoleton™-säkerhetskopieringen, 150 GB  
75,00 €/mån  
Huoleton™-säkerhetskopieringen, 175 GB  
85,00 €/mån  
Huoleton™-säkerhetskopieringen, 200 GB  
95,00 €/mån  
Huoleton™-säkerhetskopieringen, 275 GB  
125,00 €/mån  
Huoleton™-säkerhetskopieringen, 350 GB  
150,00 €/mån  
Huoleton™-säkerhetskopieringen, 400 GB  
175,00 €/mån  
Huoleton™-säkerhetskopieringen, 500 GB  
200,00 €/mån  
Huoleton™-säkerhetskopieringen, 750 GB  
280,00 €/mån  
Huoleton™-säkerhetskopieringen, 1000 GB  
300,00 €/mån  
Huoleton™-säkerhetskopieringen, 1500 GB  
450,00 €/mån  
Huoleton™-säkerhetskopieringen, 2000 GB  
560,00 €/mån  

Varför investera i säkerhetskopieringstjänster?

  • Förbereder oss för mänskliga misstag och glömska, som alla kan råka ut för
  • Utförs automatiskt i bakgrunden och kräver inte att man kommer ihåg det. Säkerhetskopiorna överförs till molnet och förhindrar att lagrad media försvinner eller skadas.
  • Om data går förlorade vet du vem du ska vända dig till eller kan återställa filen själv

Kan du återställa en förlorad, skadad eller av misstag överskriven fil? Om du inte kan det eller är osäker, rekommenderar vi att du kontaktar oss!


Vår Huoleton™ Premium-servicehelhet inkluderar även säkerhetskopiering

Triuvares Huoleton Varmuuskopiointi-säkerhetskopiering är en lösning som hjälper dig lösa och outsourca alla dina utmaningar gällande säkerhetskopiering och fokusera på det väsentliga. Om dina säkerhetskopieringsärenden ännu inte är i ordning, rekommenderar vi att du kontaktar Triuvares försäljning eller våra experter.

Vilken nivå är tillräcklig vad gäller säkerhetskopiering? 

Om din hårddisk får fel eller skadlig kod infekterar din dator, förlorar du alla dina viktiga filer. Om du av misstag raderar viktiga filer, är säkerhetskopiorna värda mer än guld. Därför rekommenderar vi ibruktagning av säkerhetskopiering, som tar hand om det för dig.

Säkerhetskopiering av hela servermiljön

Vi kan också tillhandahålla säkerhetskopior av virtualiseringsplattformen, till exempel för hela servermiljön. Vi tillhandahåller tjänsten med hjälp av Veeams produkter. Be om mer information!