Serverunderhåll

Huoleton™ serverunderhåll ser automatiskt till att operativsystemen i ditt företags servrar är uppdaterade. Samtidigt övervakar vi användningen av serverresurserna och förebygger driftstopp och relaterade problem.

Tjänsten är tillgänglig för Windows- och Linux-servrar samt virtualiseringsplattformar.

Servrarna utgör kärnan i en organisations ICT-infrastruktur, och omfattar ofta användarhanteringskomponenter, delade nätverksenheter och andra delade resurser. I många organisationer stannar praktiskt taget hela verksamheten upp om servrarna inte fungerar.

Visste du att Microsofts molntjänst Azure erbjuder kostnadseffektiv flexibilitet för ditt företags IT-miljö?

Ladda ner vår kostnadsfria anskaffningsguide för att läsa mer om placeringen av servrar i moln. Microsofts molntjänst Azure är speciellt för små och medelstora företag ett attraktivt alternativ redan på grund av dess låga kostnad. Utöver information om Azures servicehelhet ger dig guiden allmän information om molnservrar och deras fördelar för affärsverksamheten.

Serverunderhållet består av följande moduler

Stöd

Vi svarar på larm, till exempel när hårddiskutrymmet har fyllts eller servern är nere. Vi undersöker den av servern orsakade funktionsstörningen i applikationen. Vi tillför vid behov resurser till den virtuella maskinen. Inkluderar inte via servern utförd användaradmininstration eller konfigurationsarbeten såsom nätverksdelningar, applikationsinstallationer, uppbyggnad av virtuell maskin eller installation av serverroller. Finns tillgängligt för Windows-, Linux- och plattformsservrar.

Underhåll

Vi tillhandahåller nödvändiga uppdateringar vid en förutbestämd tidpunkt för att minimera oväntade driftsstopp och resulterande problem. Utgångspunkten är förhindrandet av avbrott under arbetstid. Vi kontrollerar regelbundet servrarnas status: diskutrymme, processor, minne, avvikelser i händelseloggen och installation av uppdateringar. Den kontinuerliga rapporteringen är tillgänglig för kunden.

Övervakning

Vi övervakar servrarnas aktivitet och resursanvändning i realtid. Larmen går direkt till Triuvares IT-stöd, där problemet undersöks inom överenskommen responstid och enligt vald servicemodell. Finns tillgängligt för Windows-, Linux- och plattformsservrar.

Applikationskontroll

Vi övervakar serverapplikationens prestanda; kan beroende på applikationen till exempel inkludera övervakning av applikationens eller databasoperationens funktioner. Larmen går direkt till Triuvares IT-stöd, där problemet undersöks inom överenskommen responstid och enligt vald servicemodell. Finns tillgängligt för Windows- och Linux-servrar.

Manuella åtgärder

Tilläggsservice för serverunderhåll. Möjliggör till exempel Linux-serveruppgraderingar eller avvikande uppgraderingsscheman för Windows-servrar och möjligheten att manuellt starta vissa applikationer efter en omstart av servern.

Återställningstest

Vi utför ett återställningstest av kundens säkerhetskopior. I princip görs återställningen till en server. Inkluderar ett återställningstest per månad och, om möjligt, försäkran om att den återställda filen är oskadad. Finns tillgängligt för Huoleton Varmuuskopiointi-säkerhetskopiering (Windows-server) och Veeam.

Chassitserver

Vi uppdaterar chassitservern en gång i månaden vid en förutbestämd tidpunkt utanför kontorstid och informerar om serviceavbrott. Uppdateringar installeras alltid då de är tillgängliga. Inkluderar inte övervakning av chassitserverstatus.  Finns tillgängligt för Hyper-V och ESXi.

NAS-underhåll

Vi övervakar servrarnas aktivitet och resursanvändning i realtid. Larmen går direkt till Triuvares IT-stöd, där problemet undersöks inom överenskommen responstid och enligt vald servicemodell. Inkluderar automatiska uppdateringar av NAS-programvaran och operativsystemet. Finns tillgängligt för de vanligaste NAS-modellerna i användning.

NAS-stöd

Vi svarar på larm, till exempel vid diskfel, när diskutrymmet fylls eller vid störning i NAS-tjänsternas funktion. Inkluderar inte konfigureringsarbeten såsom fastställande av diskpartitionering. Finns tillgängligt för de vanligaste NAS-modellerna i användning.

 

Priser

Tjänsten består av moduler, av vilka kunden kan välja de moduler som behövs.

Huoleton Premium-tjänsten inkluderar samtliga moduler. Applikationskontrollen för en applikation och återställningstestet för en server ingår.

Stöd  
45 €/mån. (moms 0 %)  
Underhåll (uppdatering, genomgång)  
50 €/mån. (moms 0 %)  
Valvonta (resurssit, backup, tietoturva)  
25 €/mån. (moms 0 %)  
Applikationskontroll  
10 €/mån. (moms 0 %)  
Manuella åtgärder    
10 €/mån. (moms 0 %)  
Återställningstest  
25 €/mån. (moms 0 %)  
Chassitserver    
50 €/mån. (moms 0 %)  
NAS-underhåll (övervakning och uppdateringar)    
35 €/mån. (moms 0 %)  
NAS-stöd    
25 € / månad (moms 0%)  

När lönar det sig att skaffa serverunderhåll?

  • När man vill hålla sina servrar uppdaterade och övervakade
  • Nar man vill förhindra driftsavbrott
  • När man vill att uppdateringar ska installeras kontrollerat vid en överenskommen tidpunkt

Serverunderhåll handlar främst om förebyggande arbete: installation av uppdateringar, kontroller, säkerhetskopiering, antivirusskydd och övervakning.

En optimal funktion i servermiljön förhindrar driftsavbrott och sänker på lång sikt underhålls- och reparationskostnaderna. Både egna interna servrar såväl som outsourcade virtuella servrar kräver serverunderhåll. En server belägen i en annan tjänsteleverantörs maskinhall är alltså inte något problem.

Låt Triuvare hantera övervakningen och uppdateringen av era servrar. Vi utför alla uppdateringar på dina vägnar och strävar till att förebygga oväntade driftsavbrott.


Fråga mer om detta ämne

Mikko Koivunen

ICT System Specialist & Integration Specialist
mikko.koivunen@triuvare.fi
040 045 5843