Uppdateringshantering

Huoleton™-uppdateringshanteringen hanterar programvaruuppdateringar automatiskt och centraliserat till en överkomlig månadsavgift.


Se våra priser

Med hjälp av uppdateringshanteringen håller du dina arbetsstationer uppdaterade. Installationerna sköts på ett kontrollerat sätt utan att användaren själv behöver installera dem. Uppdateringshanteringen inkluderar Windows månatliga uppdateringar och kritiska uppdateringar samt uppdateringen av tredjepartsapplikationer.

Applikationer som inte har uppdaterats utgör säkerhetshot. Skadliga uppdateringar som ger upphov till felsituationer kan i sin tur undvikas genom att först installera uppdateringarna på Triuvares testmaskiner och efter det på några maskiner i kundmiljön, varefter uppdateringarna kan distribueras till resten av användarna. På så sätt förhindras skadliga versioner från att spridas till alla maskiner och potentiella kompatibilitetsproblem identifieras i förväg.

Uppdateringshanteringen är en del av företagets datasäkerhetsunderhåll.

Känner du redan till de bästa säkerhetstaktikerna och -teknikerna? I den här guiden introducerar vi de bästa taktikerna och teknikerna och säkerhetsprogramvaran för små och medelstora företag, med vilkas hjälp företagen kan skydda sig mot datasäkerhetsbrott.

Så fungerar uppdateringshanteringen

Testning

För att säkerställa kompatibiliteten installeras nya versioner först kontrollerat på hanterade maskiner. Vi kan välja vilka uppdateringar som ska installeras.

Automatik

Användarna behöver inte komma ihåg uppdateringarna, utan alla uppdateringar installeras automatiskt på varje maskin. Uppdateringarna installeras en gång i veckan, om sådana finns tillgängliga.

Kommunikation

Användarna informeras per e-post om nya versioner och installerade uppdateringar.

 

 

Priser

Uppdateringshanteringen är en del av vår Huoleton Premium-tjänst. Vår kontinuerliga servicemodell ger företagen unika fördelar för IT-underhåll och utveckling. Läs på vår blogg om hur en kontinuerlig servicemodell säkerställer att ditt företags ICT-infrastruktur är uppdaterad och om de fördelar en proaktiv utveckling av miljön ger ditt företag.

Vid separata anskaffningar följer prissättningen stegen nedan. En installationsavgift tillkommer.

1-10 arbetsstationer  
7,50 €/mån/arbetsstationer  
11-25 arbetsstationer  
6,75 €/mån/arbetsstationer  
26-50 arbetsstationer  
6,00 €/mån/arbetsstationer  
51-100 arbetsstationer  
5,25 €/mån/arbetsstationer  
101-250 arbetsstationer  
4,50 €/mån/arbetsstationer  
251-500 arbetsstationer  
3,75 €/mån/arbetsstationer  
500+ arbetsstationer  
3,00 €/mån/arbetsstationer  

Varför investera i uppdateringshantering?

 • Uppdateringarna hanteras alltid utan slutanvändaransvar
 • Uppdateringarna installeras alltid kontrollerat vid överenskommen tidpunkt och det går att välja vad som ska installeras på maskinerna. Skadliga uppdateringar kan blockeras eller avbrytas.
 • Minimera datasäkerhetsriskerna – Skadlig programvara lyckas inte tränga sig igenom en föråldrad säkerhetslucka.
 • Användarna behöver inte ha behörighetsnivåer för uppdateringar, vilket förbättrar hela organisationens datasäkerhet.

Vi hanterar programuppdateringarna för ditt företags maskiner automatiskt och centraliserat till en förmånlig fast månadsavgift.

Programvara som ska uppdateras

Microsoft Windows-uppdateringar

 • operativsystem som stöds: Windows 7, Windows 8.1 och Windows 10

PDF-filvisare

 • Adobe Acrobat Reader DC
 • Foxit Reader

Filkomprimering och extraherare

 • 7-Zip
 • WinRAR
 • WinZIP

Webbläsare

 • Google Chrome
 • Mozilla Firefox
 • Opera

Andra vanliga standardprogram

 • Abode Air, Flash, Shockwave
 • iTunes
 • Java
 • Notepad++
 • Silverlight
 • TeamViewer
 • VLC Media Player