Webbtjänster

I stället för att separat avtala om anskaffning och underhåll av utrustning, har vi till ett fast månatligt pris paketerat utrustningens leverans, konfiguration och underhållsarbete.

Det lönar sig att beakta nya till nätverket anslutna enheters ibruktagning, hantering och datasäkerhet, speciellt vid situationer då antalet enheter långsamt ökar. För att säkra datasäkerheten i ditt företags nätverk kan det kan vara nödvändigt att isolera övriga IP-baserade enheter med hjälp av hanterbara omkopplare, trådlösa basstationer och brandväggar. Huoleton™-nätverket är uppbyggt med trådlösa nätverksanslutningar, omkopplare och brandväggar.

Huoleton™-nätverket

Antalet till nätverket anslutna enheter ökar ständigt i organisationer. Nätverksanslutningar finns förutom i datorer redan i skrivare, tv-apparater, säkerhetskameror och utrustning som möjliggör åtkomstkontroll- och videokonferenser – för att nämna några.

Läs mer

Varanetti-ersättningsnätet

Högkvalitativa och pålitliga nätverksanslutningar till världen skapas med hjälp av fasta, trådbundna anslutningar. För att säkra dessa erbjuder vi ett trådlöst ersättningsnät, som fungerar i alla situationer.

Läs mer

WLAN-design

Med hjälp av WLAN-designen baseras platserna, antalet och placeringen av basstationer på uppmätt information, varvid nätverksprestandan är den optimala.

Läs mer

WLAN-validering

Det är orsak att mäta upp och analysera WLAN-nätet om det uppstår problem med dess funktion eller signalstyrka.

Läs mer

Underhåll och kontroll av egen utrustning

Har du precis köpt nya nätverksenheter? Inga problem, vi kan också ta över underhåll och övervakning av kundens egna enheter.

Läs mer

Kontakta oss

Vill du veta mer? Boka ett 30 minuters samtal med våra experter!