Huoleton™-nätverket

Antalet till nätverket anslutna enheter ökar ständigt i organisationer. Nätverksanslutningar finns förutom i datorer redan i skrivare, tv-apparater, säkerhetskameror och utrustning som möjliggör åtkomstkontroll- och videokonferenser – för att nämna några.

Anskaffning av utrustning, konfiguration, underhåll – Vi tar hand om helheten

Det lönar sig att beakta nya till nätverket anslutna enheters ibruktagning, hantering och datasäkerhet, speciellt vid situationer då antalet enheter långsamt ökar. För att säkra datasäkerheten i ditt företags nätverk kan det kan vara nödvändigt att isolera övriga IP-baserade enheter med hjälp av hanterbara omkopplare, trådlösa basstationer och brandväggar.

I stället för att separat avtala om anskaffning och underhåll av utrustning, har vi till ett fast månatligt pris paketerat utrustningens leverans, konfiguration och underhållsarbete.

Varför lönar det sig att skaffa webbtjänster som en kontinuerlig tjänst istället för som tillfälliga projekt?

Vi beskriver på vår blogg vikten av kontinuerligt underhåll och utveckling av IT:n. Eftersom IKT är en kritisk del av dagens affärsverksamhetsprocesser, bör särskild uppmärksamhet fästas vid dess aktualitet.

Om upphandlingen av IT-tjänster är aktuell, lönar det sig att även ladda ner vår kostnadsfria guide till upphandling av IT för vidare läsning.

Bekanta dig med Huoleton™-nätverkshelheten