Underhåll och kontroll av egen utrustning

Triuvares tjänster omfattar också underhåll och övervakning av kundens egen utrustning.  Underhållet garanterar enhetens datasäkerhet genom att hålla enheten uppdaterad och möjliggör tack vare övervakningen snabba reaktioner, om enheten får ett fel eller vid driftstörning.

Triuvare-hantering även av egen nätverksutrustning

Vi tillhandahåller också övervakning och underhållstjänster för kundens egen utrustning. Utrustningens kompatibilitet med tjänsten kontrolleras innan tjänsten tas i bruk.

Gör inte IT-anskaffningar baserat endast på dagsläget!

Det lönar sig att överlåta IT-anskaffningarna till proffsen. Till exempel bör nätverkslösningar inte göras enbart på basen av dagsläget utan vid anskaffningarna bör man beakta kraven den existerande miljön, branschen och tillväxtstrategin ställer. I bästa fall stöder IT:n affärsverksamheten, i värsta fall kan IT-infrastrukturen till och med fungera bromsande på tillväxten. Därför lönar det sig att fästa särskild uppmärksamhet vid anskaffningar.

Vi behandlar det här ämnet mer detaljerat i vår IT-guide för tillväxtföretag. Guiden förklarar hur du integrerar din affärsstrategi med din IT-strategi och vad du bör beakta gällande ditt företags IT. Ladda ner vår kostnadsfria guide!

Följande tjänster är tillgängliga för nätverksenheter

Underhåll av nätverksenheter

  • Underhållet av kundens enhet överlåts till Triuvare
  • Triuvare hanterar eventuella konfigurationsändringar under drift
  • mjukvaruuppdateringar hanteras på kundens vägnar
  • tjänsten är tillgänglig för brandväggar, omkopplare och WLAN-basstationer

Övervakning av nätverksenheter

  • Automatisk on/off-övervakning av nätverksenheten (ping)
  • Kundvy över kontrollpanelen
  • Automatiska larm från den övervakade enheten via e-post

Automatiska säkerhetskopior av nätverksenheter

Konfigurationssäkerhetskopior kan automatiskt skapas av kundens nätverksenheter. På detta sätt kan enheten återställas i funktion om den går sönder eller efter en av misstag gjord felaktig konfigurationsändring. Automatiska säkerhetskopior inkluderar följande:

  • Daglig säkerhetskopiering av enhetskonfigurationsfilen.
  • Automatiska larm till Triuvare, om säkerhetskopieringen misslyckas.

 

Priser

Underhåll av nätverksenheten - omkopplare  
20 € / enhet / mån.    
Underhåll av nätverksenheten - WLAN-basstation  
20 € / enhet / mån.    
Underhåll av nätverksenhet - Brandvägg  
30 € / enhet / mån.    
Övervakning av nätverksenhet - On/Off    
4 € / enhet / mån.    
Nätverksenhetens säkerhetskopiering  
5 € / enhet / mån.    

Muista myös nämä palvelumme