Varanetti-ersättningsnätet

Högkvalitativa och pålitliga nätverksanslutningar till världen skapas med hjälp av fasta, trådbundna anslutningar. Ibland kan dessa anslutningar råka ut för funktionsfel, vars orsak kan finnas i operatörens nätverk eller till och med bero på en avkapad fysisk kabel, t.ex. orsakad av en grävmaskin. I dessa fall räddar inte nödvändigtvis en annan trådbunden ersättningsanslutning situationen, om anslutningen fysiskt har kapats av.

Man ansluter till tjänsten med hjälp av Telias snabba mobilnät med 4G-teknik. Tjänstens kvalitet säkerställs av ett abonnemang på företagsnivå. Tillsammans med  Huoleton™-brandväggen Vartija, omdirigeras trafiken automatiskt genom med Varanetti-ersättningsnätet.

Huoleton™-ersättningsnätet säkrar kontinuiteten i din verksamhet genom att eliminera produktions- och ekonomiska risker vid avbrott och störningar. Om ditt företag har databaserad telefontrafik (SIP / VoIP), bör särskild uppmärksamhet ägnas åt att säkra anslutningen.

Prisexempel

Huoleton™ Varanetti-ersättningsnätet  
69 € /kk  
 
 
Avtalet gäller tillsvidare med en uppsägningstid på en månad.    
 

Nätverksanslutningsleverantören för ditt företag

  • För att garantera en fast anslutning
  • Direkt klar att anslutas till en miljö, där man är tvungen att vänta på installationen av en fast anslutning
  • Som enda anslutning på en plats där ingen fast anslutning är tillgänglig
  • Som snabbare anslutning i en situation där de fasta anslutningarnas hastigheter är låga på grund av infrastrukturen, dvs. kablarnas avstånd och kvalitet.

Huoleton™ Varanetti-ersättningsnätet som fungerar i mobilnätet förhindrar avbrott i arbetet. Varanetti säkrar kontinuiteten i din verksamhet genom att eliminera produktions- och ekonomiska risker vid avbrott och störningar.

Kontakta oss

Vill du veta mer? Boka ett 30 minuters samtal med våra experter!