WLAN-design

Med hjälp av WLAN-designen baseras platserna, antalet och placeringen av basstationer på uppmätta data, varvid nätverksprestandan är den optimala.

Traditionellt konstrueras ett WLAN-nät genom att gissa sig till platserna för och antalet basstationer och med att öka antalet basstationer om täckningen inte visar sig vara tillräcklig. Triuvares WLAN-uppmätning mäter först hur strukturer, såsom väggar, låter WLAN-signalen passera, och utför planeringen därefter. På detta sätt undviks en under- eller överdimensionering av basstationerna.

Bekanta dig också med vårt Huoleton™-nätverk

Varför lönar det sig att planera WLAN-nätverket i förväg? Utan ordentlig planering är antalet och placeringen av WLAN-basstationer som att kasta slant. Med hjälp av Ekahau-programmet kan antalet och platserna för WLAN-basstationerna planeras i förväg, och därmed undviks anskaffning av onödiga basstationer.

Beroende på utrymmena används vid planeringen antingen den traditionella metoden ”ap on a stick”, där man lyfter basstationen i taknivå och mäter signalen. Eller också genomförs hela planen programmatiskt med hjälp av Ekahau-programmet. För den programmatiska planeringen bör man ändå på plats göra testmätningar vad gäller inverkan av väggar och hyllor på WLAN-signalen. Fördelen med en programmatisk planering är att den också tar hänsyn till kanalernas optimering och inte enbart deras hörbarhet, såsom den traditionella ”ap on a stick”-modellen.

Processen framskrider enligt följande

Förberedelser

Kunden skickar Triuvare en planritning över utrymmet. Nätverkets användningssyfte diskuteras med kunden.

Mätning

En expert besöker platsen för att t.ex. mäta väggtjocklekar och WLAN-signalens passeringsmöjlighet.

Planering

Möjligt behov av nätverkskabel fastställs och ett förslag på basstationer, deras antal och placering, samt kanalplanering utförs.


Efter planeringsskedet kan vi också, om så önskas, genomföra installationen. Priset beror på antalet basstationer och andra element och på vilken typ av installationer som krävs. Installationsfasen inkluderar en WLAN-mätning med vilken slutresultatets kvalitet säkras.

Om så önskas kan vi också genomföra de korrigeringar som föreslås i rapporten, för vilka vi på begäran ger en offert efter WLAN-mätningen. Efter reparationerna utför Triuvare kostnadsfritt nya mätningar och analyser, för att kontrollera att problemen har lösts.

Prisexempel

Pris baserat på planritningen. Arbetsmängden beror på antalet väggar och utrymmets storlek. Dessutom tillkommer resekostnader (inkl. kilometerersättning från Tammerfors-kontoret, resetid 115 €/h, möjligt dagtraktamente, möjliga boendekostnader). Om byggnaden har fler än en våning, debiteras 250 € för varje ytterligare våning.

Kontor 400 m², stort antal väggar  
900 €  
Hall eller öppen planlösning med hög takhöjd 400 m²  
550 €  
Öppen produktionsyta 3 000 m²  
700 €  
Varulager fyllt med hyllor 5 000 m²  
1500 €  

Kom också ihåg Huoleton™-WLAN

Den kontinuerligt ökade användningen av bärbara datorer, surfplattor och smarttelefoner förutsätter trådlösa anslutningar av hög kvalitet. Trådlösa anslutningar av hög kvalitet kommer att spela en allt viktigare roll i framtiden, när industriellt internet dvs. ”Internet of Things” (IoT) blir mer utbredd, och bland annat hushållsapparater och industrirobotar kopplas till nätverket. Huoleton™ WLAN genomförs med hjälp av Cisco Meraki-basstationer för företagsbruk.


Läs mer

Fråga mer om detta ämne

Kiti Rantanen

Sales Manager
kiti.rantanen@triuvare.fi
044 2383 593