WLAN-validering

Det är orsak att mäta upp och analysera WLAN-nätet om det uppstår problem med dess funktion eller signalstyrka

Med hjälp av mätning och analys av WLAN-nätverket kan problemen identifieras. Kunden erhåller en rapport över nätverkets status samt åtgärdsförslag.  Triuvare utför mätningarna med för ändamålet avsedd professionell utrustning från Ekahaus.

Till de vanligaste problemen hör att man ökat antalet basstationer i hopp om bättre prestanda. Utan korrekt planering kan dock WLAN nätets grundstruktur påverkas negativt och man står inför det faktum att trots ökat antal basstationer har önskat mål inte uppnåtts.  Det är lätt att åstadkomma ett trådlöst nätverk till ett visst område som till synes verkar fungerande men när det väl belastas fungerar nätverket inte som önskat eller några av terminalerna kanske inte kan ansluta alls.

Processen fortskrider enligt följande

Förberedelser

Kunden skickar Triuvare en planritning över utrymmet.

Mätning

Mätningen innebär att en expert mäter upp signalbeteendet i utrymmet med hjälp av professionell mätutrustning.

Resultat och åtgärdsförslag

Mätningsresultaten analyseras och Triuvare förser kunden med en rapport över resultaten samt åtgärdsförslag för problemområden.

 

Om så önskas kan vi även på begäran ge offert på och genomföra de åtgärder som föreslås i rapporten. Efter åtgärderna utför Triuvare kostnadsfritt nya mätningar och analyser för att kontrollera att problemen har lösts.

 

Priser

WLAN-validering
(inkl. kilometerersättning från Tammerfors-kontoret, resetid 115 €/h, möjligt dagtraktamente, möjliga boendekostnader).  
1 000 € + resekostnader  
Om byggnaden har fler än en våning, debiteras 250 € för varje ytterligare våning.  
 

Kom ihåg även Huoleton™ -WLAN

Behovet av bärbara datorer, pekplattor och smarttelefoner ökar ständigt och kräver högklassiga trådlösa förbindelser. Dessa blir ännu viktigare i framtiden när industriell internet eller IoT (Internet of Things) blir vanligare och även hushållsapparater och industrirobotar ansluts. Huoleton™ -WLAN förverkligas
med Cisco Meraki basstationer avsedda för företagsbruk.


Läs mer