Tietosuojaseloste EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR, 2016/679) mukaisesti. Päivitetty 25.5.2018.

Rekisterinpitäjä

Triuvare Oy (Yhtiö)
Y-tunnus: 1953731-8
Viinikankatu 47, FI-33800 ja TAMPERE
tietosuoja@triuvare.fi

Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Antti Niemelä, antti.niemela@triuvare.fi, +358 44 590 3091

Rekisterin nimi

Triuvare Oy:n asiakas-, markkinointi- ja rekrytointirekisteri

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Käsittelemme henkilötietojasi voidaksemme tarjota palveluitamme, tuotteitamme sekä työmahdollisuuksia parhaalla mahdollisella tavalla.

Käytämme keräämiämme tietoja seuraaviin tarkoituksiin:

Rekisterin tietosisältö

Rekisteriin tallennetaan seuraavia tietoja:

Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisterin tietolähteinä tietojen osalta ovat:

asiakkaan itsensä ilmoittamat ja toimittamat tiedot;

työnhakijan itsensä ilmoittamat ja muut työnhaun tiedot;

muut tietolähteet;

Evästeet ja muu vastaava tekniikka

Eväste (cookie) on tiedosto, jonka selain tallentaa käytettävälle päätelaitteelle. Evästeet sisältävät yksilöllisen tunnisteen, jonka avulla verkkosivuilla vierailevia käyttäjiä voidaan tunnistaa.

Evästeitä ja niiden avulla kerättäviä tietoja käytetään verkkosivujen käytön ja käytettävyyden analysoimiseksi, turvallisuuden parantamiseksi ja palvelun kehittämiseksi.

Verkkosivuilla vierailija voi kieltää evästeiden käytön selaimen asetuksista.

Anonyymin, verkkovierailua koskevan tiedon keräämiseen käytämme seuraavia työkaluja ja palveluita:
Google Analytics – lisätietoja: https://analytics.google.com/analytics/web/
ActiveCampaign – lisätietoja:  https://www.activecampaign.com/
Hotjar – lisätietoja: https://www.hotjar.com/
Leadfeeder – lisätietoja: https://www.leadfeeder.fi/

Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Emme luovuta rekisterien tietoja kolmansille osapuolille. Poikkeuksena ovat;

Työnhakijatietoja voidaan luovuttaa soveltuvuusarviointia varten yksittäisissä rekrytoinneissa.

Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

ActiveCampaign-sähköpostimarkkinointisovelluksen keräämiä tietoa voidaan siirtää EU- tai ETA-alueen ulkopuolelle. ActiveCampaign on sitoutunut EU-US Privacy Shield -tietosuojajärjestelyyn. Muita rekisterien tietoja ei luovuteta EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

Rekisterin suojauksen periaatteet

Huolehdimme rekisterien tietojen suojaamisesta asianmukaisin teknisin ja organisatorisin suojatoimin. Suojaamme tiedon erilaisilla fyysisillä ja sähköisillä menetelmillä sekä henkilöstön koulutuksella ja ohjeistuksin.

Tietojen siirtäminen julkisen verkon (internet) kautta ei kuitenkaan koskaan ole täysin turvallista. Vaikka pyrimme suojaamaan rekisterien tietoja kaikin kohtuullisin keinoin, emme voi taata sivustollemme lähettämiesi tietojen tietoturvaa, vaan niiden lähettäminen on lähettäjän vastuulla. Kun olemme vastaanottaneet tietoja, pyrimme estämään rekisterien luvattoman käytön tietoturvakäytäntöjemme ja teknisen suojauksen avulla.

Tarkastus- ja korjausoikeus

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja rekistereihin on talletettu. Rekisteröidyn pyynnöstä teemme henkilötietoihin tarpeelliset oikaisut ja täydennykset tai poistamme käsittelyn tarkoituksen kannalta virheelliset, tarpeettomat, puutteelliset tai vanhentuneet tiedot.

Triuvare Oy:n velvollisuus on todentaa rekisteröidyn henkilöllisyys, jotta em. tietopyyntöihin voidaan vastata.