Tietosuojaseloste

Tietosuojaseloste EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR, 2016/679) mukaisesti. Päivitetty 25.5.2018.

Rekisterinpitäjä

Triuvare Oy (Yhtiö)
Y-tunnus: 1953731-8
Viinikankatu 47, FI-33800 ja TAMPERE
tietosuoja@triuvare.fi

Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Antti Niemelä, antti.niemela@triuvare.fi, +358 44 590 3091

Rekisterin nimi

Triuvare Oy:n asiakas-, markkinointi- ja rekrytointirekisteri

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Käsittelemme henkilötietojasi voidaksemme tarjota palveluitamme, tuotteitamme sekä työmahdollisuuksia parhaalla mahdollisella tavalla.

Käytämme keräämiämme tietoja seuraaviin tarkoituksiin:

 • palveluiden ja tuotteiden tarjoaminen sekä markkinointi
 • asiakaspalvelu ja tilaukset
 • tuotteiden ja palvelujen kehittäminen
 • työhakemusten hallinta ja käsittely

Rekisterin tietosisältö

Rekisteriin tallennetaan seuraavia tietoja:

 • perustiedot (nimi, yhteystiedot, organisaatio)
 • verkkosivuillamme asiointiin liittyvä tieto (ml. evästeet)
 • yhteydenottosi asiakaspalveluumme (ml. reklamaatiot, tiedustelut)
 • työnhakijan itse ilmoittamat tiedot, kuten ansioluettelo ja työhakemus

Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisterin tietolähteinä tietojen osalta ovat:

asiakkaan itsensä ilmoittamat ja toimittamat tiedot;

 • perustiedot (nimi, yhteystiedot, organisaatio)
 • yhteydenotot asiakaspalveluumme

työnhakijan itsensä ilmoittamat ja muut työnhaun tiedot;

 • työnhakijan itsensä antamat tiedot
 • suosittelijoiden toimittamat tiedot
 • rekrytointikonsulttien toimittamat tiedot

muut tietolähteet;

 • Google Analytics ja sitä hyödyntävät 3. osapuolen sovellukset
 • sosiaalisen median kanavat
 • voimme ostaa 3. osapuolilta tietoja, jotka täydentävät asiakastietoja (ml. viranomaisten ylläpitämät, julkiset rekisterit)

Evästeet ja muu vastaava tekniikka

Eväste (cookie) on tiedosto, jonka selain tallentaa käytettävälle päätelaitteelle. Evästeet sisältävät yksilöllisen tunnisteen, jonka avulla verkkosivuilla vierailevia käyttäjiä voidaan tunnistaa.

Evästeitä ja niiden avulla kerättäviä tietoja käytetään verkkosivujen käytön ja käytettävyyden analysoimiseksi, turvallisuuden parantamiseksi ja palvelun kehittämiseksi.

Verkkosivuilla vierailija voi kieltää evästeiden käytön selaimen asetuksista.

Anonyymin, verkkovierailua koskevan tiedon keräämiseen käytämme seuraavia työkaluja ja palveluita:
Google Analytics – lisätietoja: https://analytics.google.com/analytics/web/
ActiveCampaign – lisätietoja:  https://www.activecampaign.com/
Hotjar – lisätietoja: https://www.hotjar.com/
Leadfeeder – lisätietoja: https://www.leadfeeder.fi/

Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Emme luovuta rekisterien tietoja kolmansille osapuolille. Poikkeuksena ovat;

 • henkilötietoja käsittelevät, hyväksytyt kolmannet osapuolet, joille tietoja voidaan luovuttaa sovellettavan lainsäädännön mukaisesti
 • toiminnan kehittämiseen ja raportointiin liittyvä tieto, josta yksittäisiä henkilöitä ei ole tunnistettavissa
 • rikosepäilyihin liittyvien tietojen luovutus viranomaisille

Työnhakijatietoja voidaan luovuttaa soveltuvuusarviointia varten yksittäisissä rekrytoinneissa.

Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

ActiveCampaign-sähköpostimarkkinointisovelluksen keräämiä tietoa voidaan siirtää EU- tai ETA-alueen ulkopuolelle. ActiveCampaign on sitoutunut EU-US Privacy Shield -tietosuojajärjestelyyn. Muita rekisterien tietoja ei luovuteta EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

Rekisterin suojauksen periaatteet

Huolehdimme rekisterien tietojen suojaamisesta asianmukaisin teknisin ja organisatorisin suojatoimin. Suojaamme tiedon erilaisilla fyysisillä ja sähköisillä menetelmillä sekä henkilöstön koulutuksella ja ohjeistuksin.

Tietojen siirtäminen julkisen verkon (internet) kautta ei kuitenkaan koskaan ole täysin turvallista. Vaikka pyrimme suojaamaan rekisterien tietoja kaikin kohtuullisin keinoin, emme voi taata sivustollemme lähettämiesi tietojen tietoturvaa, vaan niiden lähettäminen on lähettäjän vastuulla. Kun olemme vastaanottaneet tietoja, pyrimme estämään rekisterien luvattoman käytön tietoturvakäytäntöjemme ja teknisen suojauksen avulla.

Tarkastus- ja korjausoikeus

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja rekistereihin on talletettu. Rekisteröidyn pyynnöstä teemme henkilötietoihin tarpeelliset oikaisut ja täydennykset tai poistamme käsittelyn tarkoituksen kannalta virheelliset, tarpeettomat, puutteelliset tai vanhentuneet tiedot.

Triuvare Oy:n velvollisuus on todentaa rekisteröidyn henkilöllisyys, jotta em. tietopyyntöihin voidaan vastata.

IT-kilpailuttamisen opas

Pilvipalvelintilan ostajan-opas

PK-yrityksen tietoturvaopas

Kysy lisää tai pyydä tarjous!

Mietitään yhdessä yrityksellesi sopivat palvelut, jotka lisäävät työtehoa ja poistavat kaikki tietotekniikkamurheet.